آنچه پیش از ثبت شرکت باید بدانیم

آنچه پیش از ثبت شرکت باید بدانیم

article image اسفند-19-1396 0

قبل از اقدام به ثبت شرکت باید به این نکات توجه نمود :

الف: مطابق قانون تجارت ، شراکت افراد زمانی معنا می یابد که ثبت شود.
ب: یک شراکت در صورتی قابل ثبت است که حداقل 2 نفر شریک حضور داشته و مبلغ 1000000 ریال (حداقل) به عنوان سرمایه در نظر گرفته شود.
ج: شرکا می توانند نسبت خانوادگی داشته باشند مگر زمانی که قصد ثبت شرکت سهامی خاص باشد که بازرسین نباید هم نام فامیل و دارای نسبت خانوادگی باشند.

پس آگاه باشیم : 


 هنگام ثبت به بعضی از مسائل مانند میزان سهام, نوع سمتها , حق امضاء و ... توجه لازم را منظور داشته باشیم.

ممکن است شرکت در زمان ثبت و پس از آن در ابتدا ضعیف به نظر برسد و یا اینکه آینده ای مبهم داشته باشد اما همواره باید بدانیم که ممکن است همین شرکت در آینده ای نه چندان دور قوای لازم را کسب نموده و سود سرشاری به دست آورد ؛پس زمان ثبت حتما باید تصمیماتی اخذ شود که آن شرکت آینده ای درخشان پیشرو داشته و تمام آنچه برای آینده هر چه بهتر و بدون مشکل آن مورد نیاز است پیش بینی شود.

در هنگام ثبت 1 سهم شاید ناچیز به حساب آید ولی در آینده نزدیک همان یک سهم ممکن است ارزشی بسیار در میزان سود شرکاء و یا در تصمیم گیریها ی شرکت خواهد داشت پس باید بدون هیچ تعارف و روی دربایستی با شریک خود فرقی ندارد , همسر یا برادر و یا هرکس دیگری که باشد همه ی سنگهایمان را وا کنیم تا بعدا به مشکلی برخورد نکنیم.

باید بدانیم هیچ یک از شرکاء نمی توانند بدون رضایت شریک دیگر سهام وی را گرفته و یا کم و یا زیاد نماید حتی اگر نسبت سهام 99% به 1% باشد.

هرگونه تغییر و تحول در شرکت باید با رضایت کامل همه ی شرکاء و یا اکثریت عدد و کمی سهامداران شرکت صورت گیرد پس لذا سعی کنیم در هنگام ثبت و یا تشکیل شرکت حتما در انتخاب شرکاء کمال دقت را نماییم.

بهتر است از ابتدا یعنی زمانی که تصمیم میگیریم شرکتی را ثبت و راه اندازی نماییم حتما از مشاورین متخصص این رشته بهره گیریم تا با مشاورت با آنها درگیر مسائلی از قبیل موارد یاد شده و یا مالیات و یا دعاوی حقوقی آتی و ... نگردیم