اخذ جواز تاسیس صنایع در کرج

ثبت پایش در این مقاله تلاش بر آن دارد تا درباره ی اخذ جواز تاسیس مطالبی را به اشخاصی که می خواهند جواز تاسیس صنایع را ار کرج دریافت کنند ارائه نماید مقاله را مطالعه کنید و در صورت مواجه شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

جواز تاسیس جهاد کشاورزی

برای مطالعه بیشتر درباره ی جواز تاسیس جهاد کشاورزی می توانید به مقاله آن رجوع کنید و مقاله را مطالعه نمایید.

اخذ جواز تاسیس در کرج

جواز تاسیس به مجوزی می گویند که وزارت صنایع برای راه اندازی یک واحد تولیدی صادر می نماید. کلیه ی اشخاصی که صاحب شغلی در کرج می باشند می توانند جهت اخذ جواز تاسیس در کرج اقدام نمایند. شرکت ها و افراد در قالب واحد های حقیقی و حقوقی می توانند این جواز تاسیس را دریافت کنند به شرط آن که قصد تاسیس یک واحد تولیدی مثل کارخانه داشته باشند. اولین قدم راه اندازی کارخانه یا تولیدی دریافت جواز است.

مزایای جواز تاسیس

وقتی جواز تاسیس را دریافت می کنید مزایایی را برای خود به ارمغان می آورید.برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی مزایای جواز تاسیس می توانید به مقاله آن مراجعه کنید و اطلاعات لازم را کسب کنید.

سوالات زیر عموما در مورد جواز تاسیس پرسیده می شود:

مدت زمانی که برای اخذ جواز تاسیس ( صنایع ) صرف می شود چقدر است؟

به طور متوسط مدت زمان اخد جواز صنایع به مدت ۱۴ روز یا ۲ هفته می باشد.

هزینه های دریافتی برای اخذ جواز تاسیس چقدر است؟

برای تاسیس واحد صنعتی و اخذ جواز تاسیس صنایع در کرج نیاز به پرداخت یک میلیون نیم می باشد.

جواز باید به نام چه کسی ثبت شود؟

زمانی که قصد دریافت جواز دارید باید مشخص کنید که قرار است کارخانه برای شرکت خاصی یا فرد خاصی تاسیس شود. د صورتی که تحت شرکت خاصی است، به صورت حقوقی و در غیر اینصورت به صورت حقیقی صادر می شود.

مدارک لازم برای اخذ جواز حقیقی چیست ؟

اگر متقاضی شخص خاصی است باید برای اخذ جواز کپی شناسنامه و اصل کارت ملی را به همراه داشته ��اشد.

مدارک لازم ب��ای اخذ جواز حقوقی چیست؟

برای اینکه جواز برای شخص حقوقی صادر شود، باید کپی شناسنامه مدیر عامل به همراه کارت ملی وی به همراه داشته باشید. آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت نیز از ملزومات برای دریافت چنین جوازی است.
 
نکته های مهم در مورد اخذجواز تاسیس صنایع در کرج

باید بدانید که جواز حقیقی و حقوقی مشابه هستند و تفاوتی در آن ها مشاهده نمی شود اگر قرار باشد وام بالای یک میلیارد تومان برای صنعت مورد نظر اخذ شود بهتر است که حقوقی باشد.

بعد از اخذ جواز تاسیس، متقاضی می تواند معرفی نامه زمین برای شهرک صنعتی و هم از موسسه مذکور دریافت کند. چنانچه متقاضی تمایل داشته باشد این موسسه می تواند در خصوص دریافت وام از بانک ها بمنظور تولید نیز خدمات ارائه دهد.
برای دریافت جواز تاسیس باید یک جلد طرح توجیهی که رقم هزینه های کل در آن قید شده به همراه داشت.

مراحل صدور  و اخذ جواز تاسيس صنایع در کرج و پروانه بهره برداری

صدور جواز تاسيس

مدارك مورد نياز : يك برگ تصوير شناسنامه و كارت ملي براي متقاضيان حقيقي و براي متقاضيان حقوقي ، تصوير آگهي تاسيس و آخرين تغييرات در روزنامه رسمي ، مهر شركت و ترجيحاً اظهار نامه يا شركت نامه .
 
صدور جواز تاسيس واحدهاي توليدي طراحي و مونتاژ.

هدف : ايجاد هماهنگي هاي لازم به منظور ارائه خدمات به موقع و تسريع در امور متقاضيان جهت سرمايه گذاري در احداث واحدهاي صنعتي به استناد مصوبه هيات وزيران به شماره49454/ت 23269 هـ مورخ 3/11/79

شرايط كلي :

متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند از طريق تكميل فرم جواز تاسيس اقدام به احداث واحد صنعتي نمايند .
فرم تكميل شده جواز تاسيس پس از ارائه به سازمان صنايع و معادن استانها مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تطبيق باضوابط آئين نامه و با رعايت موارد زير نسبت به صدور آن اقدام خواهد شد .
عدم مغايرت توليد مورد نظر با ضوابط شرعي و قانوني
رعايت محدوديت هاي منطقه اي مصوب مانند محدوديت احداث واحدهاي صنعتي در شعاع 120 كيلومتري تهران و شعاع 50 كيلومتري
رمزينه ( كد ) محصول توليدي مي بايست براساس طبقه بندي ( ISIC ) در جواز تاسيس درج شود.
صدور جواز تاسيس به نام اشخاص حقوقي منوط به ارائه آگهي رسمي تاسيس شركت مي باشد .
يك نسخه از جواز تاسيس صادره جهت اطلاع به دستگاهاي دولتي ذيربط ، دفتر آمار و اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن ، سازمان حفاظت محيط زيست ، وزارت كار و امور اجتماعي ، اداره كل نظارت بر امور داروئي و اداره كل نظارت بر مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( در مورد فعاليتهاي صنعتي مرتبط با صنايع غدايي ، بهداشتي و آرايشي ارسال مي شود.
مدت زمان انجام كار : برحسب نوع طرح متغيرمي باشد

مراحل و شرح اقدامات اخذ جواز تاسیس صنایع در کرج

 1.  تكميل فرم درخواست و پرسشنامه و ارسال به سازمان صنايع و معادن.
 2. ارسال به اداره برنامه ريزي ،توسعه صنعتي و معدني جهت بررسي كارشناس مربوطه.
 3. بررسي درخواست توسط كارشناس و اقدام لازم.
 4. ارسال به دبيرخانه جهت تايپ.
 5.  تاييد كارشناس، تاييد مسئول اداره برنامه ريزي ، توسعه صنعتي و امضاء مديريت.
 6. صدور جواز تاسيس واحدهاي طراحي ومونتاژ توسط سازمان صنايع ومعادن.

مدارك مورد نياز جهت اخذ جواز تاسیس صنایع در کرج

 1. كپي شناسنامه متقاضي.
 2. درمورد شركتها،اساسنامه شركت ، آگهي تاسيس وآخرين تغييرات شركت.
 3. تكميل پرسشنامه جوازتاسيس توسط متقاضي.
 4.  فرم جواز تاسيس.
 5. جواز فني مهندسي در بخش صنعت ومعدن.

هدف : سازماندهي ، نظارت بر ايجاد رشد و توسعه واحدهاي فني مهندسي در جهت بهره برداري از توانمنديهاي آنها را در بخش صنعت و معدن

دامنه عملكرد: استان

تعاريف : مجوزي است كه پس از بررسي هاي كارشناسي در صورت احراز شرايط بر اساس مفاد دستورالعمل واحدهاي فني مهندسي جهت متقاضيان از طرف سازمان صنايع و معادن استان صادرمي گردد .

شرايط كلي 

شرايط متقاضيان جواز واحدفني مهندسي:

اشخاص حقيقي ( مهندسان ، مشاوران ، مخترعان ، متكبران ، صنعت گران با تجربه  و ...) و حقوقي  شركت ها ، واحدهاي توليدي ، اتحاديه ها ، سنديكاها ، تعاوني هاي ، تشكلهاي صنعتي و ...) از طريق ارسال درخواست كتبي به همراه مدارك مورد نياز كه در ذيل اشاره شده در يكي از زمينه هاي تخصصي اعلام شده (جدول شماره1- زمينه تخصصي واحدفني و مهندسي ) مي توانند جهت اخذ جواز فني مهندسي اقدام نمايند.در صورت كامل بودن مدارك و تطبيق با شرايط و ضوابط مندرج دردستورالعمل ، جواز واحد فني مهندسي صادر خواهد شد .

تبصره 1: شخصيت هاي حقوقي به يكي از اشكال زيرمي توانند متقاضي دريافت جواز واحد فني مهندسي مي باشند .

 1. واحد فني مهندسي به عنوان بخشي از يك واحد توليدي با ساختار تشكيلاتي مصوب و تحت نظارت مستقيم مدير عامل.
 2.  مؤسسه يا شركت به صورت سرمايه گذاري ، همكاري مشترك با ساير مؤسسات و شركت هاي داخلي و خارجي ( كنسرسيوم ) بر اساس قوانين و مقررات جاري كشور .

تبصره 2:اعتبار جواز فني مهندسي يكسال از تاريخ صدور مي باشد .
تبصره 3:متقاضيان تاسيس واحد فني مهندسي بايد حداقل داراي مدرك كارشناسي در رشته هاي مرتبط از دانشگاههاي معتبر داخلي و خارجي با سوابق تجربي مناسب در زمينه فعاليت مورد نظر باشند .
مدت زمان انجام كار : يك هفته.

مراحل و شرح اقدامات 

 1. تكميل فرم درخواست  -تكميل مدارك توسط متقاضي و ارائه به سازمان جهت بررسي.
 2.  بررسي مدارك ارائه شده توسط كارشناسان اداره آموزش وفنآوري سازمان.
 3.  درصورتيكه مدارك ارائه شده با شرايط‌‌مندرج در دستورالعمل و شرايط و ضوابط موجود مطابقت داشته باشدجواز تاسيس واحدفني و مهندسي توسط سازمان صادر خواهد شد (درغيراين صورت مدارك براي رفع نواقص به متقاضي ارجاع داده مي شود.)
 4. صدور جواز فني و مهندسي.

مدارك موردنياز

 1. فرم درخواست.
 2.  تصوير مدرك تحصيلي متقاضي يا متقاضيان (در صورتيكه متقاضي شخصيت حقوقي باشد تصوير مدارك تحصيلي اعضاي هيت مديره لازم است.)
 3. تصوير شناسنامه و تصويركارت پايان خدمت (ويژه آقايان)
 4. E-mail (نشاني پست الكترونيك )
 5.  نشاني كامل فرد متقاضي و يا محل دفتر كه در آگهي تاسيس شركت ثبت شده است (كد پستي 10 رقمي الزامي است )
 6. درمورد متقاضيان حقوقي ارايه فتوكپي اساسنامه شركت ، اظهارنامه ثبت شركت وآگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي وآگهي آخرين تغييرات در شركت و روزنامه رسمي آن، تقاضانامه با سر برگ شركت الزامي است.
 7. زمينه هاي تخصصي واحد فني مهندسي.

رديف زمينه تخصصي

 1.  سيستمهاي مديريت و بهبودكيفيت.
 2. مهندسي مواد و فرآيندهاي توليد.
 3. صنايع غذايي و داروئي.
 4. صنايع شيميايي و سلولزي.
 5. صنايع نساجي و چرم.
 6. صنايع كاني غيرفلزي ( سيمان ـ گچ ، آهك و …… )
 7. صنايع زيست محيطي ،آب و فاضلاب و فيلتراسيون.
 8. صنايع كشاورزي.
 9. صنايع برق ، الكترونيك ،كنترل و اتوماسيون.
 10. صنايع فلزي ( بسته بندي ، فلزي ، مفتولي ، لوازم خانگي ، حرارتي و ….. )
 11. صنايع شكل دادن فلزات ( ريخته گري ، آهنگري ، اكستروژن و ….. )
 12. صنايع ماشين سازي و تجهيزات.
 13. صنايع ماشين ابزار.
 14. صنايع تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي.
 15. صنايع خودرو.
 16. صنايع دريايي.
 17. صنايع هوا و فضا.
 18. صنايع ماشين آلات و تجهيزات معدن.
 19. صنايع ماشين آلات و تجهيزات راه و ساختمان ( راه و ساختمان ، راه آهن )
 20. صنعت نفت ، گاز و پتروشيمي.
 21. صنايع نيروگاهي و توليد انرژي.
 22. صنعت نرم افزار.
 23. طراحي  صنعتي.
 24. زمين شناسي و اكتشافات معدني.
 25. استخراج و بهره برداري.
 26. فراوري مواد معدني.

پروانه پژوهش‌

هدف : بكارگيري استعدادها و امكانات علمي، صنعتي و معدني در جهت نيل به ساخت داخل، رفع مشكلات و تنگناهاي صنايع و معادن كشور از طريق ايجاد و توسعه مراكز پژوهشي صنعتي و معدني كاربردي.
دامنه عملكرد: استان.
تعاريف .
پروانه پژوهش

پروانه اي است كه پس از اخذ جواز تاسيس صنایع در کرج مركز پژوهشهاي صنعتي ومعدني و انجام ساير اقدامات لازم (طبق ضوابط و دستورالعملهاي مربوطه كه در زمان اخذ جواز تاسيس به متقاضي ارائه گرديده است) از سوي دارنده جواز تاسيس، توسط سازمان صنايع و معادن استانها صادر مي گردد.
مدت زمان انجام كار : يك هفته.

مراحل و شرح اقدامات 

 1. تكميل فرم درخواست به شماره و دريافت دستورالعمل مربوطه وارسال مدارك لازم به سازمان صنايع و معادن.
 2. بررسي مدارك توسط سازمان صنايع ومعادن.
 3. صدور جواز تاسيس توسط سازمان صنايع و معادن استان.

مدارك موردنياز:

 1. مدارك مورد نياز براي اشخاص حقيقي.
 2. فرم درخواست صدور مجوز با ذكر فعاليت پژوهشي مورد نظر وگرايش ان.
 3.  ارائه يك برگ تصويراخرين مدرك تحصيلي (متقاضي يا متقاضيان مي بايستي داراي مدرك تحصيلي ليسانس به بالا بوده ومدرك تحصيلي انها مرتبط بازمينه پژوهشي مورد نظر باشد)
 4.  ارائه يك برگ تصوير شناسنامه.
 5. ارائه يك برگ تصوير پايان خدمت يا معافيت دائم ( ويژه اقايان)
 6. رائه رزومه كاري و شغلي.

مدارك مورد نياز براي اشخاص حقوقي 

 1.  فرم درخواست صدور مجوز با ذكر فعاليت پژوهشي موردنظر و گرايش ان.
 2. ارائه يك تصوير از اخرين مدرك تحصيلي ،يك برگ تصوير شناسنامه يك برگ تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم ( ويژه اقايان ) مربوط به اعضاي هيات مدير��و همكاران مركز پژوهشي.
 3.  ��ر��ئه يك برگ تصويراظهارنامه ثبت شركت.
 4.  ارائه يك برگ تصوير ثبت شركت درروزنامه رسمي.
 5. ارائه اخرين اگهي تغييرات درروزنامه رسمي.
 6. ارائه رزومه كاري هيات مديره شركت.

پروانه فني ��هندسي در بخش صنعت و معدن.

هدف: سازماندهي ، نظارت برايجاد رشد و توسعه واحدهاي فني مهندسي در جهت بهره برداري از توانمنديهاي آنها در بخش صنعت و معدن
دامنه عملكرد: استان.

تعاريف : پروانه واحد فني مهندسي ـ مجوزي است كه پس از اخذ جواز فني و مهندسي ، ثبت شركت ، ايجاد دفتر فني مهندسي ، فراهم نمودن امكانات لازم و ارائه فعاليتهاي مناسب و قابل قبول در زمينه تخصصي مربوطه و بر اساس مفاد دستورالعمل واحدهاي فني مهندسي ، از طرف سازمان صنايع ومعادن استان صادر مي گردد .
زمينه تخصصي ـ عبارتست از زمين�� اصلي فعاليت واحدهاي فني مهندسي كه مطابق با جدول (پيوست 1) تعريف شده است .

شرايط متقاضيان پروانه فني مهندسي :

 • كليه متقاضيان اعم از حقيقي و حقوقي كه داراي جواز واحد فني مهندسي يا داراي مجوز از شوراي انفورماتيك يا سازمان برنامه و بودجه هستند و حداقل يكسال از تاريخ صدور آن گذشته باشد و در زمان درخواست پروانه ، اعتبار آن منقضي نشده باشد ، مي توانند نقاضاي صدور پروانه فني مهندسي نمايند .

شرايط كلي:

 1. دارابودن شرايط موجود در بند ضوابط صدور جواز فني مهندسي.
 2. كسب حداقل 300 امتياز بر اساس جدول مرتبط با زمينه تخصصي.
 3. ثبت رسمي مؤسسه يا شركت با موضوع مرتبط با زمينه تخصصي.
 4. وجود حداقل يكنفر با مدرك كارشناسي و پنج سال سابقه كار در زمينه تخصصي مورد تقاضا كه از بين اعضاء اصلي متقاضيان جواز واحد فني مهندسي باشند .
 5. سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط با زمينه تخصصي كه مراحل اجرايي خود را طي كرده باشد .
 6. دارابودن حداقل امكانات لازم جهت ارائه خدمات فني مهندسي از قبيل دفتر كار مناسب ، لوازم دفتري ، آرشيو فني ، كتابخانه ، تجهيزات نقشه كشي ، كامپيوتر و لوازم جانبي آن .

تبصره : واحد فني مهندسي داراي پروانه فني مهندسي بعد ازسه سال از طرف سازمان صنايع و معادن استان مورد ارزيابي و تعيين صلاحيت مجدد قرار مي گيرد . در صورت احراز شرايط ، كسب امتياز لازم و ارائه مدارك انجام فعاليتهاي قابل قبول مهندسي ، پروانه آن تمديد مي گردد و درغير اينصورت باطل خواهد شد .

دارندگان جواز تأسيس و پروانه فني مهندسي بايد اطلاعات و آمارهاي مورد نيازسازمان صنايع و معادن يا وزارت صنايع و معادن و پرسشنامه هاي سالانه ارسال شده از سوي دفتر پژوهش و فناوري و آموزش را تكميل نمايند.

مدت زمان انجام كار :يك هفته

مراحل و شرح اقدامات :

 1.  تكميل فرم درخواست به شماره از سوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي ( متقاضي )و ارسال به سازمان صنايع و معادن.
 2.  تكميل فرم پرسشنامه به شماره وارايه مدارك موردنياز و به سازمان صنايع ومعادن جهت بررسي.
 3.  بررسي مدارك ارائه شده توسط كارشناسان اداره آموزش و فنآوري سازمان.
 4. بازديد كارشناسي ازواحد فني و مهندسي توسطاداره آموزش و فنآوري سازمان و اعلام و تطبيق مستندات ارائه شده با وضعيت موجود در شركت
 5. درصورتيكه مدارك ارائه شده با شرايط موجود شركت و دستورالعمل واحدهاي فني و مهندسي مطابقت داشته باشدمدارك براي بررسي وتاييد نهايي به مديريت ارسال ميگردد.
 6. درغيراين صورت مدارك براي رفع نواقص به متقاضي ارجاع داده مي شود.
 7. صدور پروانه فني و مهندسي.

مدارك موردنياز

 1. فرم درخواست.
 2. فرم پرسشنامه.
 3. عضويت در يكي از تشكلهاي مهندسي يا صنعتي و تاييد فعاليت متقاضي در ارائه خدمات فني مهندسي در زمينه مورد درخواست.
 4.  تصاويرمدرك تحصيلي ،شناسنامه و كارت پايان خدمت يا معافيت دايم(ويژه آقايان) 3 نفر از اعضاي هيات مديره با مدرك مرتبط در زمينه فعاليت فني مهندسي مورد تقاضا.
 5. تصوير دوره هاي تخصصي گذارنده.
 6.  تصوير قراردادهاي به اتمام رسيده از زمان صدورجواز فني مهندسي و همچنين حسن انجام كار يكي از قراردادهاي ارايه شده.
 7.  تصوير اظهار نامه ثبت شركت در روزنامه رسمي.
 8. تصويراگهي آخرين تغييرات شركت ، در روزنامه رسمي.
 9.  نشاني كامل پستي ثبت شده متقاضي در آگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي متقاضي به همراه كدپستي 10 رقمي.
 10. E-mail.
 11. زمينه هاي تخصصي واحد فني مهندسي.

رديف    زمينه تخصصي

 1. سيستمهاي مديريت وبهبود كيفيت.
 2. مهندسي مواد و فرآيندهاي توليد.
 3. صنايع غذايي و داروئي.
 4. صنايع شيميايي و سلولزي.
 5. صنايع نساجي و چرم.
 6. صنايع كاني غيرفلزي ( سيمان ـ كچ ، آهك و .... )
 7. صنايع زيست محيطي ،آب و فاضلاب و فيلتراسيون.
 8. صنايع كشاورزي.
 9. صنايع برق ، الكترونيك ،كنترل و اتوماسيون.
 10. صنايع فلزي ( بسته بندي ، فلزي ، مفتولي ، لوازم خانگي ، حرارتي و ....)
 11. صنايع شكل دادن فلزات ( ريخته گري ، آهنگري ، اكستروژن و .... )
 12. صنايع ماشين سازي و تجهيزات.
 13. صنايع ماشين ابزار.
 14. صنايع تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي.
 15. صنايع خودرو.
 16. صنايع دريايي.
 17. صنايع هوا و فضا.
 18. صنايع ماشين آلات و تجهيزات معدن.
 19. صنايع ماشين آلات و تجهيزات راه و ساختمان ( راه و ساختمان ، راه آهن )
 20. صنعت نفت ، گاز و پتروشيمي.
 21. صنايع نيروگاهي و توليد انرژي.
 22. صنعت نرم افزار.
 23. طراحي صنعتي.
 24. زمين شناسي و اكتشافات معدني.
 25. استخراج و بهره برداري.
 26. فراوري مواد معدني.
 27. گواهي تست و بازرسي.

پيوست 1

گواهي تست و بازرسي ـ گواهي است كه به صورت خاص براي واحدهاي داراي پروانه فني و مهندسي بر اساس مقررات تائيد نوع محصول كه براي محصولات مختلف از سوي گروه خدمات مهندسي با همكاري توليدكنندگان تدين خواهد شد . بر اساس مفاد ماده 8 دستورالعمل واحدهاي فني مهندسي صادر مي گردد . - كليه واحدهاي دارنده پروانه فني مهندسي كه قصد انجام فعاليت در زمينه صدور گواهي تست بازرسي تاييد نوع محصول را داشته باشند . بايستي درخواست خود را بر اساس موارد ذكر شده در مقررات تاييد نوع محصول كه توسط معاونت برنامه ريزي ، توسعه و فن آوري تدوين خواهد شد به سازمان صنايع و معادن استان مربوطه ارائه تا پس از بررسي در صورت داشتن امكانات كافي جهت انجام امور تست و بازرسي گواهي مربوطه صادر گردد .

جدول 1 ـ سوابق فعاليتهاي علمي ، فني و تجربي

رديف    شرح فعاليت    امتياز فعاليت    حداكثر امتياز

 1. فعاليت در پروژه هاي صنعتي و معدني( طراحي ، مشاوره و اجراء )    هر پروژه حداكثر بيست امتياز    80
 2.  تأليف  و ترجمه كتاب ، مقاله و تدوين استاندارد و متون علمي و فني    هر عنوان حداكثر ده امتياز    50
 3. شركت در دوره هاي آموزشي و تخصصي مرتبط    هر دوره حداكثر پنج امتياز    25
 4. نوآوري ، ابتكار و دانش فني    هر مورد حداكثر ده امتياز    30
 5. فعاليت درجهت صادرات فني و مهندسي    هر مورد حداكثر ده امتياز    50
 6. همكاري با شركتهاي فني مهندسي خارجي    هر مورد حداكثر ده امتياز    30
 7. عضويت در مجامع علمي و مهندسي    هر مورد حداكثر ده امتياز    10

جدول 2ـ امكانات و تجهيزات موجود

رديف    شرح امكانات و تجهيزات    حداكثر امتياز

 1. كتابخانه و آرشيو فني    20
 2. كامپيوتر و تجهيزات جانبي و بسته هاي نرم افزاري    20
 3. لوازم و تجهيزات تست ، آزمايش و كنترل كيفي    40
 4. دفتر مهندسي    10
 5. امكانات كارگاهي و توليدي    10
 6.  شركت ثبت شده با موضوع مرتبط با فني مهندسي    10
   

مراحل تمديد جواز تاسيس صنایع در کرج

مدارك مورد نياز : ارائه درخواست كتبي ، تكميل فرم پيشرفت فيزيكي براي طرح ، فيش بانكي به مبلـــــــغ 50000 ريال براي هر سال تمديد.

روش كار

مراحل تغيير نام جواز تاسيس

روش كار

مراحل اصلاحيه جواز تاسيس

الف : انجام اصلاحيه در جـواز تاسيس ( اصلاحيه وقتي بصورت نامه ميباشد كه ساختار كلي جـواز تاسيس دگرگون نشود )مانند انجام اصلاح يكي از موارد زير : آدرس پستي ، توان برق ، آب مصرفي و غيره .

ب : اگر انجام اصلاح درجـواز تاسيس بنابه تشخيص كارشناس توسط نامه امكان پذير نباشد دراينصورت جـواز تاسيس جايگزين صادر خواهد شد . روند اخذ آن همانند گرفتن جـواز تاسيس جديد ميباشد.

مدارك لازم : اصل جـواز تاسيس ، درخواست بصورت مكتوب
ج : امور متفرقه جاري

مراحل صدور پروانه بهره برداري

ماده 1: كليه واحدهاي صنعتي كه اقدامات لازم براي نصب ماشين آلات خط توليد ،تامين نيروي انساني مورد نياز،وتوليد آزمايشي را انجام داده باشند اعم از اينكه داراي جواز تاسيس يا اعلاميه تاسيس بوده و يا نباشند،با رعايت اين دستورالعمل ،مي توانند پروانه بهره برداري دريافت دارند .
تبصره(1): توليد آزمايشي به منزله نصب و راه اندازي ماشين آلات و تجهيزات مرتبط با توليد محصول، ونيز توليد محصول در يك دوره مشخص به صورت انبوه مي باشد .
تشخيص انجام توليد آزمايشي با سازمان صنايع ومعادن استان مربوطه است.
تبصره(2): رعايت ممنوعيت صدور پروانه بهره برداري در شعاع 120 كيلومتري تهران وشعاع 50 كيلومتري اصفهان ضروري است .

روش كار :
1-1- پرسشنام��� پروانه بهره برداري (طبق پيوست شماره 1 ) ��وسط متقاضي تكميل و پس ا�� ارائه به سازمان صنايع و معادن استان ذيربط،مورد بررسي و ازنظرتكميل بودن اطلاعات مورد تائيد قرار مي گيرد .
1-2- ظرفيت سنجي براي تعيين حداكثرظرفيت توليد بر اساس ماشين آلان منصوبه (طبق پيوست شماره 2) براي سه شيفت (280 روز كاري ،راندمان 80%) وبراي 5000 ساعت براي كليه صنايع در سال محاسبه ميگردد.(تعويض واصلاح ظرفيت پروانه هاي ��هره برداري واحدهاي موجود بر اين اساس و با رعايت ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع بلامانع است )
در موارديكه با توجه به ماهيت صنعت، استمرار توليد طي روزهاي بيشتري از سال ضرورت دارد،ظرفيت مشابه موارد زير محاسبه ميگردد.
-    صنايع سيمان (تا 330 روزكاري با راندمان 80%) 6500 ساعت
-    صنايع شيشه (تا 360 روزكاري با راندمان 80%) 7000 ساعت
انجام ظرفيت سنجي توسط كارشناسان سازمان صنايع ومعادن استان يا كارشناسان و مشاوران مورد تائيد سازمان صنايع ومعادن استان صورت مي پذيرد.
3-1- در مورد واحدهايي كه داراي چند خط توليد جداگانه هستند،در صورتي كه تنها يك يا چند خط از كل خط توليد آماده بهره برداري باشد، صدور پروانه بهره برداري براي آن خطوط بلامانع است.
تبصره(3):در مورد واحدهايي كه بخشي ازظرفيت كل،آماده بهره برداري باشد. صدور پروانه بهره برداري براي آن بخش بلامانع است.
4-1- كليه محصولالتي كه جزء فرآيند اصلي خط توليد نبوده و به عنوان ماده اوليه يا خدمات جانبي خط توليد محسوب مي شوند.(مثلاً قالب سازي در يك كارخانه توليد كفش) محصول جانبي تلقي و در پروانه بهره برداري با ذكر ظرفيت و شيفت كاري مطابق بند (2-1) ميتوانندقيدگردند.
5-1- براي واحدهاي توليد كننده خودرو، آماده بودن حداقل خط توليد مونتاژ بدنه ،خط رنگ و خط مونتاژ نهايي براي صدور پروانه بهره برداري الزامي است.
6-1- صدور پروانه بهره برداري بر اساس ماده 13 فصل سوم قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مورخ 27/2/1374 موكول به تائيد محل استقرار با رعايت ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.(فرم استعلام پيوست شماره 3)
7-1- هزينه صدور پروانه بهره برداري بر اساس تصويب نامه 18154 مورخ 3/4/1364 هيات وزيران به حساب شماره 310 خزانه يا سازمان امور اقتصادي استان واريز مي گردد.(پيوست شماره شماره 4)
8-1- پروانه بهره بر اساس اطلاعات جمع شده مورد نياز در برگه رنگي مخصوص به همراه نامه ارسال پروانه بهره برداري تهيه و به متقاضي تحويل مي گردد.(پيوست هاي شماه 5و6)
همچنين رونوشت هاي آن به همراه تصوير پروانه بهره برداري به واحدهاي زير ارسال مي گردد.
- دفتر آمار و اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن
- دفاتر صنايع تخصصي مربوطه
- اداره كل حفاظت محيط زيست استان - اداره كل كار و امور اجتماعي استان
9-1- براي واحدهاي دارنده پروانه بهره برداري كه نسبت به افزايش ظرفيت يا توليد محصولات جديد(اعم از اينكه با محصول قبلي همگن باشد يا نباشد) اقدام نموده اند، مشروط به رعايت بندهاي(1-1)الي(8-1) ،پروانه بهره برداري جديد صادر مي گردد.

1-9-1- در پروانه بهره برداري جديد ظرفيت توليد كل محصولات در زمان صدور درج مي گردد. در ستون تغييرات نيز ،افزايش /كاهش ظرفيت نسبت به آخرين پروانه درج مي گردد.
2-9-1- در ظهر پروانه جديد عبارت زير درج مي گردد:
اين پروانه با توجه به اولين پروانه بهره برداري به شماره .......... مورخ .......... صادر، وجايگزين آخرين پروانه بهره برداري به شماره .............. مورخ.............. مي گردد.
3-9-1- آخرين پروانه بهره برداري از واحد صنعتي دريافت و روي آن عبارت ((باتوجه به پروانه بهره برداري جديد به شماره ........... مورخ ................. ابطال گرديد))، (مطابق پيوست شماره 7) درج و تصوير آن در سوابق نگهداري واصل به واحد صنعتي عودت مي گردد.
10-1- صدور پروانه بهره برداري با توجه به آئين نامه اجرايي بند 5 ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 76 قانون تامين اجتماعي (در خصوص كارهاي سخت و زيان آور مبني بر رعايت ايمني بهدشت و استاندارد) منوط به اخذ گواهي از ادارات كل كار و امور اجتماعي – بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي استان است.
11-1- صدور پروانه بهره برداري براي ساخت دستگاه فلز ياب (بر اساس ماده 10 آئين نامه اجرايي قانون مصوب مورخ 15/12/79 مجلس شوراي اسلامي) منوط به موافقت سازمان ميراث فرهنگي استان خواهد بود.
تبصره (4): تغيير ظرفيت با رعايت ظرفيتهاي مندرج در ضوابط استقرار و بدون رعايت تشريفات ماده 1 به صورت ظهر نويسي در پروانه بهره برداري قابل اقدام خواهد بود.
تبصره(5): براي واحدهاي داراي كارت شناسائي و گواهي فعاليت صنعتي در صورت انتقال به شهركهاي صنعتي مجاز بر اساس بند(2-3) صورتجلسه مورخ 30/5/1364 شورايعالي صنايع و در چارچوب ضوابط اين دستورالعمل پروانه بهره برداري صادر مي گردد.
تبصره(6): ارائه خدمات به واحدهاي دارنده كارت شناسائي و گواهي فعاليت صنعتي نظير واحدهاي دارنده پروانه بهره برداري انجام خواهد شد،ولي تغيير نوع توليد ،توسعه،افزايش عرصع و اعيان و.... (براي اين واحدها) منوط به انتقال آنها به شهركهاي صنعتي مجاز مي باشد.
تبصره(7): تاريخ بهره برداري ، عبارت است از تاريخ صدور پروانه بهره برداري
ماده 2: صدور المثني براي پروانه هاي بهره برداري
1-3- در صورتيكه پروانه بهره برداري مفقود گردد، و اشخاص حقيقي/ حقوقي دارنده پروانه مذكور كتباً تقاضاي پروانه بهره برداري المثني نمايند، ضمن بررسي سوابق و مدارك و بازديد از محل استقرار و تائيد فعاليت توليدي آن واحد ، پروانه بهره برداري المثني (پيوست شماره 8)(با همان مندرجات پروانه مفقود شده) صادر مي گردد.
تبصره(1): صدور كارت شناسائي و گواهي فعاليت صنعتي المثني براي واحدهاي دارنده كارت شناسايي و گواهي فعاليت صنعتي با رعايت بند(1-2) امكانپذير مي باشد.
تبصره(2): صدور المثني براي پروانه بهره برداري ،كارت شناسايي و گواهي فعاليت صنعتي مخدوش،كهنه وشلوغ ،با رعايت بند(1-2) امكان پذير مي باشد.
ماده3: ابطال پروانه بهره برداري
سازمان صنايع ومعادن استانها مي توانند در هريك از حالات زير نسبت به ابطال پروانه بهره برداري اقدام نمايند:

1-3- واحدهايي كه فاقد امكانات توليد از قبيل مكان،ماشين آلات ويا ساير عوامل اصلي توليد باشند و نتوان آنها را بعنوان يك واحد يا كارگاه فعال توليدي شناسايي و تلقي نمود.

2-3- با درخواست كتبي دارندگان پروانه بهره برداري

تبصره(1): در هر يك از حالات فوق بازديد از محل واحد و تهيه گزارش توجيهي كامل مبني بر دلايل لغو پروانه ،دريافت اصل پروانه(در صورت امكان) وابطال آن و ضبط در پرونده واحد و نيز ارسال نامه(پيوست شماره 9) به متقاضي مبني بر ابطال پروانه الزامي است .

تبصره(2): يك نسخه از رونوشت نامه ابطال پروانه به واحدهاي زير ارسال گردد:

 1. دفاتر صنايع تخصصي مربوطه
 2. دفترآمار و اطلاع رساني وزارت صنايع ومعادن
 3. اداره كل حفاظت محيط زيست استان
 4.  اداره كل كار و امور اجتماعي استان

ماده 4: تغيير نام پروانه بهره برداري

1-3- تغيير نام شركتها
با دريافت آگهي تغيير نام روزنامه رسمي كشور نام جديد به صورت ظهر نويسي در پروانه بهره برداري درج مي گردد.

2-4- تغيير مالكيت واحد صنعتي

با دريافت مدارك رسمي محضري مبني بر انتقال واحد صنعتي (بويژه زمين و ساختمان) نام خريدار جديد در پروانه بهره برداري به صورت ظهر نويسي درج مي گردد.

تبصره(1): در صورت استيجاري بودن محل فعاليت واحد ارائه سند اجاره الزامي است.

تبصره(2): بندهاي (1-4) و(2-4) وتبصره ذيل آن براي واحدهاي صنعتي دارنده كارت شناسايي وگواهي فعاليت صنعتي قابل اقدام خواهد بود.

ماده 5: تغييرمكان واحدهاي دارنده پروانه بهره برداري

در صورت تغيير مكان جغرافيائي واحدها،تغييرات در پروانه بهره برداري بصورت زير انجام مي شود.
1-5- چنانچه تغيير مكان در محدوده يك استان باشد،پروانه بهره برداري قبلي دريافت، وابطال شده (پيوست شماره 7)، پروانه بهره برداري جديد با روش مندرج در ماده 1 از طريق سازمان صنايع و معادن استان مربوطه صادر مي گردد.(در پروانه جديد تغيير مكان به صورت ظهر نويسي درج ميگردد)
2-5- چنانچه تغيير مكان از استاني به استان ديگر باشد(به جزء در محدوده 12 كيلومتري تهران و 50 كيلومتري اصفهان ) بنا به درخواست متقاضي پروانه بهره برداري قبلي توسط سازمان صنايع و معادن مبداء دريافت و ابطال شده(پيوست شماره 7) ، با رعايت مفاد ماده 1 اين دستور پروانه بهره برداري جديد توسط سازمان صنايع و معادن مقصد صادر ميگردد.(در پروانه بهره برداري جديد تغيير مكان به صورت ظهر نويسي درج ميگردد)

ماده 6: بر اساس ماده 12 آئين نامه اجرايي قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي،عناوين و اصطلاحات بيگانه ،دستگاه هاي اجرايي و سازمانهاي وابسته به آنها موظفند پيش از صدور پروانه بهره برداري به متقاضيان ابلاغ كنند تا نسبت به تغيير نام موسسه يا محصولات خود و گزينش نام فارسي اقدام كنند.

ماده 7: حداكثر زمان صدور پروانه بهره برداري از تاريخ تكميل فرمها و دريافت مدارك 15 روز است.

ماده 8: معاونت امور توليد مسئول نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل مي باشد.

ماده9: هرگونه تغيير در مفاد اين دستورالعمل منوط به تصويب وزير صنايع ومعادن مي باشد.

ماده 10: اين دستورالعمل در 10 ماده و 13 تبصره تنظيم ،جايگزين دستورالعمل شماره 4018 مورخ 6/2/82 گرديده و از تاريخ تصويب لازم الاجراء خواهد بود.

تغيير نام پروانه بهره برداري- كارت شناسايي و گواهي صنعتي

هدف : انطباق عنوان پروانه هاي صنعتي با مالكان آنها

دامنه عملكرد: استان خراسان رضوي

تعاريف : در صورت تغيير مالكيت واحدهاي صنعتي با درخواست دارنده آن و ارائه مدارك مربوطه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عنوان پروانه هاي صنعتي آن نيز به نام مالك جديد تغيير داده خواهد شد .

مدت زمان انجام كار : برحسب شرايط متغير است

مراحل و شرح اقدامات :
تغيير نام شركت ها: با دريافت آگهي تغيير نام در يكي از روزنامه هاي رسمي كشور نام جديد به صورت ظهر نويسي در پروانه درج مي شود.
تغيير مالكيت واحد صنعتي: با دريافت مدارك رسمي محضري مبني بر انتقال واحد صنعتي (به ويژه زمين و ساختمان- ماشين آلات و تاسيسات) نام خريدار جديد در پروانه بهره برداري به صورت ظهر نويسي درج مي گردد.
درخواست كتبي و تكم��ل مدارك مورد نياز وارسا ل به سازمان صنايع و معادن
بررسي درخواست و مدارك توسط كارشناس سازمان
تغيير نام پروانه بهره برداري توسط سازمان
تبصره: در صورت استيجاري بودن محل فعاليت واحد ارائه سند اجاره رسمي الزامي است.
تمام مراحل فوق براي واحدهاي صنعتي دار��ده كارت شناسايي و گواهي فعاليت صنعتي قابل اقدام خواهد بود.

مدارك موردنياز:

تغيير نام شركت ها:
درخواست كتبي شركت
اگهي تغييرنام شركت
تغيير مالكيت واحد صنعتي:
درخواست كتبي مالك حقيقي يا حقوقي
سند صلح حقوق
صدور پروانه بهره برداري
هدف : ايجاد وحدت رويه و متناسب سازي صدور پروانه بهره برداري بخش توليد با رويكردهاي جديد صنعتي.
دامنه عملكرد: استان خراسان رضوي
تعاريف : كليه واحدهاي صنعتي كه اقدامات لازم براي نصب ماشين آلات خط توليد، تامين نيروي انساني مورد نياز و توليد آزمايشي را انجام داده اند اعم از اينكه داراي جواز تاسيس يا اعلاميه تاسيس بوده و يا نباشد، با رعايت اين دستور العمل مي‌توانند پروانه بهره برداري دريافت دارند.
مدت زمان انجام كار :برحسب شرايط متغير است

مراحل و شرح اقدامات :

 1. درخواست متقاضي و تكميل مدارك موردنياز
 2. استعلام از دستگاههاي ذيربط(محيط زيست‏‏ -مركز بهداشت-كار و امور اجتماعي-اداره نظارت بر مواد غذائي و داروئي و ...)
 3.  تكميل پرسشنامه پروانه بهره برداري توسط متقاضي
 4. بازديد كارشناس و تعيين ظرفيت واحدو تعيين مندرجات پرسشنامه تكميل شده توسط متقاضي
 5. پرداخت هزينه تمبر پروانه بهره برداري موضوع ماده 46 قانون ماليات هاي مستقيم
 6. صدور پروانه بهره برداري

صدور پروانه بهره برداري بر اساس ماده 13 فصل سوم قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مورخ 27/02/1374 موكول به تاييد محل استقرار با رعايت ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد

تبصره: تاريخ بهره برداري عبارت است از تاريخ صدور پروانه بهره برداري

مدارك موردنياز:

 1. فرم پرسشنامه پروانه بهره برداري
 2. تصوير شناسنامه جهت متقاضيان حقيقي
 3.  تصوير كليه مدارك شركت جهت اشخاص حقوقي
 4.  اسناد مالكيت زمين محل استقرار يا اجاره نامه و اقرار نامه رسمي براي محل هاي استيجاري
 5. موافقت استانداري جهت واحد هاي مستقر در شهرك هاي صنعتي حسين آباد – محمود آباد و دولت آباد مبني بر رعايت محدوده صنعتي مجاز
 6. موافقت ادارات كل محيط زيست بهداشت و كار و امور اجتماعي جهت كليه واحدها .
 7.  موافقت استاندارد جهت واحد هاي مشمول استاندارد اجباري
 8. موافقت معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي جهت واحدهاي مواد غذائي ، داروئي و بهداشتي

ابطال پروانه هاي صنعتي (بهره برداري – كارت شناسايي – گواهي صنعتي )

هدف : شفاف سازي و بروز رساني اطلاعات صنعتي

دامنه عملكرد: استان خراسان رضوي

تعاريف : پروانه صنعتي واحدهايي كه امكانات اساسي خود از قبيل مكان، ماشين آلات و يا ساير عوامل توليد را از دست داده و از ماهيت كارخانه اي خارج گرديده اند ابطال و از سيستم آمار و اطلاعات صنعتي استان حذف ميگردند .

مدت زمان انجام كار :برحسب شرايط متغير است

مراحل و شرح اقدامات :

1. ابطال بر اساس گزارش نظارتي كارشناس ذيربط مبني بر از دست رفتن ماهيت كارخانه اي واحد صنعتي
2.ابطال بر اساس درخواست دارنده پروانه
درخواست كتبي متقاضي براي ابطال پروانه بهره برداري وارسا ل به سازمان صنايع و معادن
بازديد كارشناس سازمان صنايع ومعادن و تهيه گزارش
3.ابطال پروانه بهره برداري توسط سازمان صنايع ومعادن

مدارك موردنياز:

درخواست كتبي متقاضي براي ابطال پروانه بهره برداري (مربوط به مرحله2 )
اعطاي معافيت حقوق ورودي ماشين آلات خطوط توليد
هدف : حمايت تعرفه اي از سازندگان داخلي ماشين الات خطوط توليد و تشويق سرمايه گذاران به استفاده از تكنولوژي هاي نو
دامنه عملكرد: استان خراسان رضوي
تعاريف : بر اساس ماده واحده قانون اصلاح ماده 2 قانون تجميع عوارض و تصويب نامه مورخ 24/2/1359 شوراي انقلاب ماشين آلات خطوط توليد كه از خارج خريداري مي شوند با نظر وزارت صنايع و معادن از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشند
مدت زمان انجام كار : برحسب شرايط متغير است
مراحل و شرح اقدامات :
1. ارائه درخواست كتبي متقاضي به دبير خانه سازمان
2. بررسي كارشناسي ماشين آلات جهت انطباق با مجوزهاي صنعتي مربوطه و دستور العمل 1/7005 وزارت صنايع و معادن و اصلاحيه هاي بعدي آن توسط كارشناس مربوطه
3. صدور موافقتنامه برخورداري از معافيت عنوان گمرك جمهوري اسلامي ايران
تبصره: به قطعات يدكي و ابزار آلات معافيت تعلق نمي گيرد
7. مدارك موردنياز:
1. درخواست متقاضي
2. مدارك خريد و ورود ماشين آلات شامل :
كپي ثبت سفارش ممهور به مهر وزارت بازرگاني
كپي پيش فاكتور –فاكتور و بارنامه حمل كالا
كپي قبض انبار گمرك با اعلاميه ورود كالا
كپي فاكتور حمل كالا در صورتي كه محمول به صورت FOB خريداري شده باشد.
درخواست تا صدور پروانه اكتشاف مواد معدني و طي مراحل بعدي تا صدورگواهي كشف

دامنه عملكرد: استان
تعاريف : متقاضي با ثبت درخواست و انجام مراحل بعدي مي تواند جهت دريافت پروانه اكتشاف و سپس گواهينامه ماده معدني كشف شده اقدام نمايد .
مدت زمان انجام كار : برحسب شرايط متغير است
مراحل و شرح اقدامات :
1. تكميل فرم درخواست صدور پروانه اكتشاف معدن و مشخص كردن محدوده اكتشافي روي نقشه با مقياس 1:250000 توسط متقاضي
2. بررسي درخواست توسط نقشه برداري سازمان و اعلام آزادي و يا تداخل آن با محدوده هاي پيشين و ممنوعه
3. درصورت اعلام آزادي ، معرفي مسئول فني توسط متقاضي ظرف مدت 2 ماه از تاريخ صدور نامه اعلام آزادي
4. بازديد و ميله گذاري محدوده توسط كارشناسان سازمان با حضور متقاضي و مسئول فني
5. صدور اجازه تهيه طرح اكتشاف در صورت داشتن توجيه اقتصادي و پس از استعلام از ادارات مربوطه(منابع طبيعي ،محيط زيست و ميراث فرهنگي )
6. ارائه طرح اكتشاف توسط متقاضي و بررسي آن توسط كارشناسان سازمان
7. صدور پروانه اكتشاف پس از تكميل مدارك و تائيد كارشناسان سازمان
8. ارائه گزارش پايان عمليات اكتشاف پس از انجام مراحل اكتشافي مندرج در طرح در مهلت مقرر
9. صدور گواهينامه كشف ماده معدني پس از بازديد كارشناسان سازمان و تائيد گزارش پاياني
مدارك موردنياز:
1. كپي شناسنامه متقاضي ودرمورد شركتها اساسنامه شركت همراه با روزنامه متضمن آگهي تاسيس و آخرين تغييرات
2. سه برگ نقشه توپوگرافي 250000 :1
3. فرم درخواست
بهره برداري (معادن متروكه)( موادفلزي و غير فلزي)
هدف :
اجراي قانون معادن مصوب مجلس شوراي اسلامي
راه اندازي معادن و ذخاير معدني
تامين مواد معدني از جمله براي بخش ساختمان ، صنايع معدني ، توليد فولاد و ساير
دامنه عملكرد: استان خراسان رضوي
تعاريف :
بهره برداري : مجموعه عملياتي كه به منظور استخراج و كانه آرايي و بدست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام گيرد .
بهره بردار : شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي ‏- تعاوني – خصوصي كه داراي پروانه بهره برداري ميباشد
استخراج : مجموعه عملياتي است كه به منظور جداكردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت انجام مي گردد.
پروانه بهره برداري : مجوزي است كه توسط وزارت صنايع و معادن براي بهره برداري از معادن در محدوده اي كه مشخص شده است صادر مي گردد
مدت زمان انجام كار : برحسب شرايط متغير است
مراحل و شرح اقدامات :
1. اگهي سازمان صنايع ومعادن دررابطه با واگذاري معادن متروكه
2. تكميل فرم تقاضانامه اماده سازي وبهره برداري ازمعدن متروكه(مواد فلزي وغيرفلزي) و ارسال به سازمان صنايع و معادن
3. تهيه اوراق شناسايي معدن ( مشخصات اوليه ) در سازمان صنايع و معادن
4. اعلام اگهي مزايده و انتخاب دو نفر اول مزايده توسط سازمان صنايع و معادن
5. اعلام به منتخب اول جهت مطالعات تكميلي و تهيه شناسنامه و طرح بهره برداري
6. بررسي طرح و انجام اصلاحات احتمالي دران و نهايتا صدور پروانه بهره برداري
چناچه ظرف مدت دوماه طرح تهيه نشود به متقاضي دوم براي تكميل مدراك براي صدور پروانه بهره برداري اعلام مي گردد
مدارك موردنياز:
1. طرح بهره برداري و شناسنامه معدن
2. معرفي مسئول فني معدن
3. ارائه مدارك در خصوص داشتن صلاحيت فني و مالي( توانايي هاي لازم )
4. ارائه مدارك در خصوص شركت ( در صورت شركت بودن ) اساسنامه ، شركت نامه ، آخرين تغييرات
5. نفشه محدوده عملياتي
6. تقاضانامه اماده سازي و بهره برداري از معدن متروكه
پروانه بهره برداري (مجوز فعّاليت در معدن )
هدف :
اجراي قانون معادن مصوب مجلس شوراي اسلامي
راه اندازي معادن و ذخاير معدني
تامين مواد معدني از جمله براي بخش ساختمان ، صنايع معدني ، توليد فولاد و ساير
دامنه عملكرد: استان خراسان رضوي
تعاريف :
بهره برداري : مجموعه عملياتي كه به منظور استخراج و كانه آرايي و بدست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام گيرد .
بهره بردار : شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي ‏- تعاوني – خصوصي كه داراي پروانه بهره برداري ميباشد
استخراج : مجموعه عملياتي است كه به منظور جداكردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت انجام مي گردد.
اجازه برداشت : مجوزي است براي برداشت واريزه و ذخاير محدود كه صدور پروانه بهره برداري دائم يا چند ساله توجيه نداشته باشد ( ساير تعاريف در خصوص طبقه و نوع مواد معدني كه در قانون معادن آمده )
پروانه بهره برداري : مجوزي است كه توسط وزارت صنايع و معادن براي بهره برداري از معادن در محدوده اي كه مشخص شده است صادر مي گردد .
مدت زمان انجام كار : برحسب شرايط متغير است
مراحل و شرح اقدامات :
1. تكميل فرم درخواست صدور پروانه بهره برداري از معدن از سوي متقاضيان يا متقاضي (كاشف / ساير متقاضيان)
2. بررسي موضوع درخواست از نظر :
داشتن توجيه اقتصادي فعاليت در معدن
نداش��ن منع قانوني ( بلامعارض بودن)
درصورت كاشف بودن ( بررسي موضوع با حق اولويت)
تبصره: زمان تعيين شده اخذ پروانه بهره برداري براي كاشف يكسال پس از اكتشاف معدن خواهد بود.
درصورت نداشتن توجيه به متقاضي اعلام خواهدشد.
3. درصورت اعلام موافقت با واگذاري معدن كه به دوطريق زير است:
درصورت كاشف بودن ، كاشف با ارسال مدارك مورد نياز وتهيه طرح مسئول فني طرح را معرفي ميكند
درغير اين صورت توسط سازمان صنايع ومعادن مزايده عمومي برگز��ر مي ش��دوسپس برنده مزايده عمومي اعلام مي گرددو برنده مزايده مدارك وطرح را ارسال و مسئول فني را معرفي ميكند.
4. در سازمان صنايع ومعادن توسط كارشناس بررسي طرح بهره برداري وشناسنامه معدن مي گردد
5. درصورت تاييد كليات طرح و شناسن��مه و مدارك مورد نياز
6. صدور پروانه بهره برداري
مدارك موردنياز:
1. طرح بهره برداري و شناسنامه معدن
2. معرفي مسئول فني معدن
3. ارائه مدارك در خصوص داشتن صلاحيت فني و مالي (توانايي هاي لازم )
4. ارائه مدارك در خصوص شركت ( درصورت شركت بودن ) اساسنامه ، شركت نامه ، آخرين تغييرات
5. نفشه محدوده عملياتي
مجوز برداشت موقت معدن
هدف :
اجراي قانون معادن مصوب مجلس شوراي اسلامي
راه اندازي معادن و ذخاير معدني
تامين مواد معدني از جمله براي بخش ساختمان ، صنايع معدني ، توليد فولاد و ساير
دامنه عملكرد: استان خراسان رضوي
تعاريف :
استخراج : مجموعه عملياتي است كه به منظور جداكردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت انجام مي گردد.
اجازه برداشت : مجوزي است براي برداشت واريزه و ذخاير محدود كه صدور پروانه بهره برداري دائم يا چند ساله توجيه نداشته باشد ( ساير تعاريف در خصوص طبقه و نوع مواد معدني كه در قانون معادن تعريف شده است ) .

مدت زمان انجام كار :برحسب شرايط متغير است
مراحل و شرح اقدامات :
1. تكميل فرم درخواست مجوز برداشت واريز ه ها به انضمام محدوده از سوي متقاضيان يا متقاضي (كاشف / ساير متقاضيان)
2. بررسي اوليه موضوع درخواست از نظرآزاد بودن ( بلامعارض بودن )
درصورت ازاد نبودن محدوده ، اعلام جهت عدم امكان صدور مجوز به متقاضي
3. درصورت ازاد بودن اعلام به متقاضي جهت بازديد از محل
4. بازديد كارشناس سازمان صنايع ومعادن از محل وبررسي كم وكيف ماده معدني و امكان فروش بازار مصرف
5. تهيه گزارش و جمعبندي نتيجه بازديد و اظهارنظر درخصوص صدور يا عدم صدور مجوز موقت
6. درصورت موافقت با صدور مجوز اعلام به متقاضي جهت پرداخت حقوق دولتي
7. صدور مجوز برداشت موقت ( جزئي)
مدارك موردنياز:
1. مشخص كردن محل و نقطه مورد نظر بر روي نقشه منطقه
2. ارائه مدارك در خصوص داشتن صلاحيت فني و مالي (توانايي هاي لازم )
3. ارائه مدارك در خصوص شركت ( در صورت شركت بودن) اساسنامه ، شركت نامه ، آخرين تغييرات
4. فرم درخواست مجوز برداشت واريزه ها
پروانه بهره برداري (معادن متروكه)( سنگهاي تزئيني)
هدف :
اجراي قانون معادن مصوب مجلس شوراي اسلامي
راه اندازي معادن و ذخاير معدني
تامين مواد معدني از جمله براي بخش ساختمان ، صنايع معدني ، توليد فولاد و ساير
دامنه عملكرد: استان خراسان رضوي
تعاريف :
بهره برداري : مجموعه عملياتي كه به منظور استخراج و كانه آرايي و بدست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام گيرد .
بهره بردار : شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي ‏- تعاوني – خصوصي كه داراي پروانه بهره برداري ميباشد
استخراج : مجموعه عملياتي است كه به منظور جداكردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت انجام مي گردد.
پروانه بهره برداري : مجوزي است كه توسط وزارت صنايع و معادن براي بهره برداري از معادن در محدوده اي كه مشخص شده است صادر مي گردد
مدت زمان انجام كار : برحسب شرايط متغير است
مراحل و شرح اقدامات :
1. درخواست كتبي متقاضي از سازمان صنايع ومعادن
2. ارسال تقاضا به معاونت امور معادن با ذكر دلايل توجيهي و اخذ نظركارشناس مربوطه
3. اعلام نظر معاونت امور معادن به متقاضي براي تهيه شناسنامه وطرح بهره برداري
4. بررسي طرح و انجام اصلاحات احتمالي درطرح
5. صدور پروانه بهره برداري
مدارك موردنياز:
1. طرح بهره برداري و شناسنامه م��دن
2. معرفي مسئول فني معدن
3. ارائه مدارك در خصوص داشتن صلاحيت فني و مالي (توانايي هاي لازم )
4. ارائه مدارك در خصوص شركت ( در صورت شركت بودن ) اساسنامه ، شركت نامه ، آخرين تغييرات
5. نفشه محدوده عملياتي

فرآیند اخذ جواز تاسیس و محدودیت های آن برای کارآفرینان
جواز تاسیس عبارت است از مجوزی که متقاضی پس از انجام مطالعات و بررسی های و تکمیل و ارایه پرسشنامه مربوط به احداث واحد صنعتی (تولیدی، طراحی، مونتاژ، خدمات مهندسی، تحقیقات صنعتی و کشت و صنعت) آن را دریافت کرده و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اقدام به انجام عملیات اجرایی و نصب ماشین آلات می کند.برای دریافت این جواز توسط متقاضی باید مراحل زیر انجام شوند:
۱) بررسی، مطالعه و ارزیابی فعالیت صنعتی به منظور انتخاب نوع فعالیت و محل اجرا.
۲) دریافت پرسشنامه از ادارات کل صنایع استان ها و تکمیل و ارایه آن.
۳) پرداخت ۵/۰ در هزار از سرمایه ثابت و حداکثر یک میلیون ریال پس از اعلام نتیجه بررسی اداره صنایع.
از جمله مهمترین موانع و محدودیت هایی که کارآفرینان و متقاضیان ایجاد فعالیت های صنعتی برای اخذ جواز تاسیس با آن مواجه اند می توان موارد زیر را بر شمرد:
۱) تغییر دائمی ضوابط و شرایط صدور جواز تاسیس موجب سردرگمی متقاضیان شده است. به عنوان مثال، فردی پس از مدتی تلاش زمین مناسب و متناسب با ضوابط موجود تهیه می کند، اما پس از مراجعه به اداره صنایع متوجه می شود که زمین تهیه شده با ضوابط جدید متناسب نیست و کاربری صنعتی ندارد.
۲) براساس مقررات موجود، دولت مناطق مختلف کشور را به سه قسمت تقسیم کرده است: فقیر، در حال توسعه و در حال رشد. این تقسیم بندی مبنایی برای حمایت ها و تسهیلات دولت، از جمله اعتبارات ارزان قیمت (وام تبصره ۳)، تخفیف مالیاتی و غیره، از فعالیت هایی است که در این مناطق ایجاد می گردند، اما این اولویت ها بعضاً برای یک مدیر صنعت کوچک ایجاد مشکل می نماید. برخی از مناطق برای طرح هایی از اولویت برخوردارند که از نظر جغرافیایی، اقتصادی و سایر عوامل محیطی، برای نوع خاص فعالیت صنعتی مناسب به نظر نمی رسند و یا اگر یک ایده کارآفرینانه فقط قابلیت اجرا در منطقه ای را داشته باشد که جزو مناطق مورد حمایت دولت نباشد، این طرح نه تنها مورد حمایت قرار نمی گیرد، چه بسا از اجرای آن نیز جلوگیری کنند.
۳) از جمله امکانات لازم جهت اجرای هر ایده کارآفرینانه، وجود اطلاعات کامل از بازاری است که محصول جدید قرار است در آن ارایه شود تا براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود پی برد که: آیا ایده واقعاً یک ایده کارآفرینانه است یا خیر؟ و آیا امکان اجرا شدن دارد؟ و آیا کسانی دیگر در این زمینه اقدام کرده اند؟ و … برای پاسخ به چنین سوالاتی به نظر می رسد باید یک پایگاه اطلاعاتی کارا وجود داشته باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران و کارآفرینان را در اختیار آنان بگذارد، اما در شرایط حاضر در اقتصاد ایران، علیرغم اینکه وزارت صنایع متولی فعالیت های صنعتی کشور و همچنین دادن جواز تاسیس می باشد و قاعدتاً باید از اطلاعات به نسبت کاملی برخوردار باشد، فقدان یک پایگاه اطلاعاتی کارآ جهت استفاده کارآفرینان به منظور شناخت بازار و محصولات، کاملاً محسوس است. به عبارت دیگر، اگر فردی بخواهد یک فعالیت صنعتی جدید را راه اندازی کند، مکانی را برای پاسخ دادن به سوالات و دریافت کمک و راهنمایی فکری درباره طرح مورد نظرش پیدا نمی کند. البته ممکن است به صورت پراکنده اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) به عنوان مشاوران صنعتی بتوانند کمک هایی به فرد بکنند، اما فقدان یک پایگاه اطلاعاتی کارا در اقتصاد ایران کاملاً مشهود و محسوس است و همین امر خود منجر به ایجاد اختلالاتی شده که نتیجتاً منجر به اتلاف منابع در اقتصاد گردیده است. به عنوان مثال، متقاضیان احداث واحدهای صنعتی (به ویژه صنایع کوچک) در برخی موارد آنچنان از بازار و نحوه فعالیت خود کم اطلاع هستند که مشاهده می شود چند طرح مشابه در کنار هم احداث می گردد و یا میزان مجوزهای صادر شده بیش از ظرفیت بازار آن محصول است.
۴) یکی دیگر از محدودیت هایی که جواز تاسیس برای متقاضیان ایجاد کرده، برقراری مقررات و استانداردهای اجباری است. متقاضیان و مدیران صنایع معتقدند که بسیاری از استانداردهایی که وزارت صنایع برای دریافت مجوز تاسیس وضع نموده است متناسب با وضعیت و شرایط کشورهای صنعتی و پیشرفته است. لذا آنان به دست آوردن چنین استانداردهایی را با توجه به شرایط اقتصادی ایران کاملاً غیرممکن می دانند. اینان می گویند دولت بدون درنظر گرفتن این وضعیت آنان را مجبور به رعایت چنین استانداردهایی کرده است و از طریق ناظران خود آنها را تحت فشار گذاشته است و چون در اکثر موارد این صنایع نمی توانند این استانداردها را رعایت کنند، لذا مدیران مجبور می شوند برای جلوگیری از بستن واحد تولیدی خود نظر مامور مربوطه را به دست آورند تا از عدم رعایت استانداردها چشم پوشی کند و همین امر علاوه بر هزینه هایی که برای واحد تولیدی دارد، خود به عنوان یک عمل قانون شکنانه عرف می گردد. از این رو، به نظر می رسد اگر وزارت صنایع درصدد دستیابی به استانداردهای جهانی است از طریق وضع استانداردهای خارج از توان صنایع (به ویژه صنایع کوچک) نه تنها نمی تواند منظور خود را برآورده سازد، بلکه منجر به گسترش فساد اداری و افزایش هزینه های واحدهای تولیدی می گردد.

برای اخذ جواز تاسیس صنایع در کرج می توانید از مشاوره رایگان کارشناسان موسسه حقوقی ثبتی پایش بهرمند شوید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
کمترین زمان برای ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت پایش

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

پاسخگویی 24 ساعته برای ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.