اداره ثبت شرکتها در کرج آشنایی با خدمات (اداره ثبت شرکتها در کرج)

در سال های اخیر دولت تصمیم گرفته است با تدوین برنامه های بلند مدت و اجرای آن به یک کشوری تبدیل شویم که ضمن اینکه در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی توسعه یافته ایم از نظر فرهنگی نیز الهام بخش باشیم ، لذا کلیه ارگانها سعی بر  این دارند و موظف هستند که برنامه های خود را برای سال های آتی در یک چنین گستره ای به حرکت درآورند، یکی از مهم ترین موضوعات که در توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی مطرح میگردد تثبیت مالکیت و حقوق افراد است، به همین منظور سازمان ثبت اسناد و املاک گام های بلندی را برداشته و برای تنظیم برنامه های آتی خود سعی دارد که با استفاده از تجارب کشورهای دیگر یک مدل بومی را برای جمهوری اسلامی ایران تدوین و تبیین نماید، این تحقیق در همین راستا سعی بر این دارد که با مطالعاتی که بر نظام های ثبتی کشورهای دیگر دارد راه حل برای تحول در سازمان ثبت کشور ایجاد نماید نتایج این تحقیق قطعا برای ایجاد گستره دید کارشناسان، برنامه ریزان و مدیران سازمان، رویکرد نوینی خواهد بود که می تواند در چشم انداز بزرگ کشور هم موثر باشد
در نتیجه برآن شدیم که ثبت اسناد و املاک را بهتر بشناسیم
این نهاد زیرمجموعه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران می باشد کلیه این امور مرتبط به ثبت اسناد واملاک کشور از وظایف این اداره میباشــــــد عمده اموری که دراین نهاد انجام میگردد و متقاضیـان مختلـــــف برای انجام این موارد بـــــــه اداره ثبت اسناد واملاک مراجعه می نمایند درذیــل به اختصار تمامی وظایف را نام می بریم :
•    صادر کردن اسناد ملکی
•    درخواست نقشه ثبتی
•    انجام افراز املاک مشاع
•    نصب مجدد سرب پلمب روی جلد سند مالکیت
•    انجام ثبت املاک با هر نوع کاربری
•    آگهی تحدید حدود اختصاصی
•    انجام صدور سند ملکیت
•    تبدیل سند مالکیت افراد متوفی به نام وراث قانونی (صدور سند مالکیت وراث قانونی)
•    انجام صدور صورتمجلس تفکیکی برای املاکی که پایانکار ساختمان بـرای آنها صـــــادر گردیده است
•    صدور سند مالکیت براساس تنظیم تقسیم نامه
•    تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد سند
•    انجام تمامی امور ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی
•    اجرای اسناد رسمی لازم اجرا
در این مقاله توضیحی مفصلی در خصوص انجام تمامی امور ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی در اختیار شما می گذاریم :
در قانون تجارت شرکتهای تجاری به 8 قسم تقسیم بندی می شوند که عبارتند از : سهامی عام‌، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی رویه‌ی عملی مراحل ثبت را به طورکلی توضیح خواهیم داد.
مراحل ثبت شرکت
•    تعریف شرکت سهامی عام
شرکت های سهامی عام در حقیقت دارای  سرمایه ی تقسیم شده به سهام هستند  که بخشی از آن از طریق شرکا و بخشی دیگر از طریق فروش سهام به عموم مردم فراهم می شود.حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی عام 3 نفر است ،مسئولیت سهامداران بستگی به مبلغ اسمی سهام شان دارد در اسم شرکت باید عبارت شرکت سهامی عام قبل یا بعد از نام شرکت بدون فاصله به صورت روشن و خوانا در تمامی آگهی های شرکت ،اوراق و اطلاعیه ها آورده شود.
الف)مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت سهامی عام در حال تأسیس از مرجع ثبت شرکتها:
1-شناسنامه و کارت ملی موسسین (کپی)
2-واریز مبلغ 35% سرمایه و اخذ نامه از بانک مبنی بر واریز
3- اظهارنامه شرکت سهامی عام
4- اساسنامه شرکت سهامی عام
5-طرح اعلامیه پذیره نویسی
•    تعریف شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص نیز  هم مانند شرکتهای سهامی عام سرمایه شان  تقسیم به سهام شده است  و تمامی سهام ها توسط موسسین شرکت باید تأمین شود و سهامداران به میزان مبلغ اسمی سهام خود مسئول هستند.حداقل سهامدارانی که برای ثبت شرکتهای خاص نیاز است 3 نفر است.شرکت سهامی خاص بعنوان یک شرکت بازرگانی شناخته شده هر چند اگر در رابطه با امور بازرگانی فعالیت نکند .قبل یا بعد از نام شرکت حتما" باید به صورت خوانا عنوان سهامی خاص قید شود .
-مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص
1-تکمیل اظهارنامه شرکت سهامی خاص و امضا توسط موسسین (2 نسخه)
2-اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضا توسط موسسین (2 نسخه)
3-صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و امضای آن توسط سهامداران و بازرسان (2 نسخه)
4-صورتجلسه هیئت مدیره و امضای ان توسط مدیران (2 نسخه)
5-کپی کارت ملی و شناسنامه همه سهامداران و بازرسان و در صورت داشتن وکیل، توسط وکیل برابر اصل شود و در صورت نداشتن وکیل در دفترخانه اسناد رسمی برابر اصل شود.
6-واریز 35% سرمایه اولیه شرکت به حسابی که شرکت در بانک تحت عنوان شرکت در شرف تأسیس افتتاح نموده و دریافت فیش و گواهی 35% واریزی
7-در صورت لزوم ارائه مجوز یا موافقت اصولی
•    تعریف شرکت با مسئولیت محدود
شرکت های با مسئولیت محدود حداقل بین 2 نفر قابل تشکیل شدن است.و هدف از ثبت شرکت با مسئولیت محدود انجام امور تجاری است ، اعلام هر میزان سرمایه از سوی شرکت و اقرار مدیرعامل مبنی بر دریافت سرمایه کفایت می کند.میزان تعهد و مسئولیت شرکا بستگی به میزان سهم الشرکه دارد و هریک از شرکا فقط تا همان میزان مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.در تمامی اوراق و اسناد مربوط به شرکت باید عنوان با مسئولیت محدود قبل یا بعد از نام شرکت قید شود.
-مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود
1-کپی کارت ملی و شناسنامه اعضای هیئت مدیره و شرکا
2-تقاضانامه
3-اساسنامه
4-شرکتنامه
5-صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی موسسین
6-در صورت صلاحدید ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح یا موافقت اصولی
•    تعریف شرکت تضامنی
شرکت تضامنی حداقل بین 2 نفر و تحت عنوان تجاری تشکیل می گردد. مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی همان طور که از نامش هم پیداست به صورت تضامنی است. یعنی اگر شرکت دچار ورشکستگی شود و سرمایه آن برای پرداخت قروض کافی نباشد هر کدام از شرکا به تنهایی تعهد به پرداخت تمام قروض دارند و اگر قراری برخلاف این امر بین شرکا صورت گرفته باشد در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن تلقی خواهد شد.در نام شرکت های تضامنی حتما" باید عبارت شرکت تضامنی یا حداقل اسم یکی از شرکا اورده شود.
-مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی
1-کپی کارت ملی و شناسنامه شرکا
2-تقاضانامه امضا شده توسط شرکا
3-اساسنامه امضا شده توسط شرکا
4-شرکتنامه امضا شده توسط شرکا
5-در صورت لزوم ارائه مجوز
•    تعریف شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختط غیر سهامی تحت عنوان امور تجاری تشکیل می شود و به یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود و یک یا چند نفر شریک ضامن جهت ثبت نیاز است ولی میزان سهام انتشار پیدا نمی کند.در بین شرکا شرکت مختلط غیر سهامی شریک ضامن تعهد به پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت دارد ولی مسئولیت تعهد شریک با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ای است که اعلام نموده .در نام  شرکت عنوان شریک مختلط و یا حداقل نام یکی از شرکای ضامن باید ذکر شود.
-مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی
1-مدارک شناسایی شرکا و شرکای ضامن و با مسئولیت محدود
2-شرکتنامه
3-اساسنامه
4-اسامی تمام شرکا علی الخصوص شرکای ضامن که جزء اعضای هیئت مدیره هستند.
•    تعریف شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط سهامی از تعدادی شریک سهامی که سرمایه شان به صورت تقسیم سهام مساوی در آمده و هم چنین تعدادی شریک ضامن که سرمایه شان به صورت سهام در نظر گرفته نشده تشکیل می شود.شرکای ضامن در برابر کلیه قروض و تعهدات شرکت مسئول هستند ولی شرکای سهامی به میزان سرمایه خودشان مسئول و متعهد هستند اگر شرکای ضامن متعدد باشند مسئولیت شان در برابر اشخاص ثالث و هم چنین در رابطه با یکدیگر مطابق قوانین و مقررات شرکت های تضامنی است.در نام شرکت مختلط سهامی حتما" باید عنوان مختلط  و یا حداقل نام یکی از شرکای ضامن آورده شود.
-مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی
1-مدارک شناسایی تمام شرکا و مدیران شرکت
2-شرکتنامه
3-اساسنامه
4-مدیر نوشته ای  مبنی بر تعهد به پرداخت تمام سرمایه شرکت والبته پرداخت واقعی حداقل یک سوم از سرمایه ارائه دهد.
5-ارائه تمامی سوابق مربوط به تصمیمات مجمع عمومی
6-مدیر نوشته ای مبنی بر تسلیم تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و در صورت داشتن سرمایه غیر نقدی تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی که قیمت گذاری شده باشدارائه دهد.
•    تعریف شرکت نسبی
شرکت نسبی شرکتی است که حداقل بین دو نفر و برای انجام امور تجاری تشکیل می شود .هریک از شرکا به میزان سرمایه شرکت مسئول و متعهد هستند.در نام شرکت نسبی باید عنوان (شرکت نسبی )و حداقل نام یکی از شرکا قید شود واگر در اسم شرکت نام تمام شرکا قید نشده باشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که در نام شرکت آمده عبارت (و برادران )(وشرکا)ذکر شود.
-مداک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی
1-مدارک شناسایی تمام شرکا
2-شرکتنامه
3-اساسنامه
•    تعریف شرکت تعاونی
به استناد  قانون تجارت ایران شرکت تعاونی شرکتی است که حداقل %51 و یا تمام سرمایه شرکت به وسیله ی اعضا در شرکت قرار می گیرد و شرکت های دولتی وابسته به دولت و تحت پوشش دولت،سازمان ها،بانک ها،وزارتخانه ها،شوراهای اسلامی کشوری ،شهرداری ها،و بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند از طریق راه های گوناگون مثل وام بدون بهره یا هر راه دیگری که مشروع باشد مانند مزارعه ،مضاربه،مساقات،مشارکت،اجاره،اجاره به شرط تملیک،فروش اقساطی،صلح،بیع شرط،بدون اینکه در شرکت عضو باشند و در تأمین سرمایه یا در جهت افزایش سرمایه شرکت تعاونی اقدام نمایند.
-مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی
1-اسامی اعضا هیئت  مدیره و بازرسین ومدیرعامل شرکت
2-صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین و اولین مجمع عمومی عادی
3-اساسنامه ای که توسط مجمع عمومی تصویب شده باشد.
4-ارائه درخواست کتبی جهت ثبت شرکت تعاونی
5-ارائه مجوز وزارت تعاون و طرح پیشنهادی
6-پرداخت سرمایه شرکت و ارائه رسید پرداخت
7-دعوت جهت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی
8-ارائه موافقت نامه ای جهت تشکیل شرکت یا اتحادیه
9-مجوز جهت ثبت شرکت یا اتحادیه
-پس از اعلام قبولی توسط اولین هیئت مدیره منتخب شرکت تعاونی ،تشریفات لازم جهت ثبت شرکت تعاونی صورت می گیرد.
-طبق مقررات صادره از سوی وزارت تعاون ذکر این نکته لازم است که در زمان تأسیس شرکت سرمایه ی تأمین یا تعهد شده از سوی اعضا نباید کمتر از 51% کل سرمایه شرکت باشد و هر تعاونی زمانی که حداقل یک سوم از سرمایه ی ان  پرداخت و اگر به صورت نقدی و جنسی باشد تقدیم  و تسلیم شده باشد تشکیل و ثبت می شود و اعضای تعاونی طبق مدت مقرر در اساسنامه مکلف به پرداخت مبلغ پرداخت نشده ی سهم خود هستند.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
کمترین زمان برای ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت پایش

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

پاسخگویی 24 ساعته برای ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.