مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت

چک لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت

  •  به همراه داشتن اصل یا کپی از کلیه مدارک ثبتی شرکت شامل آگهی تاسیس و روزنامه آخرین تغییرات

 

•      اصل شناسنامه یکی از سهامداران ترجیحا مدیر عامل

•      اصل مهر شرکت

•     در مورد شرکت های که از تاریخ ثبتشان یک سال گذشته باشد،کپی شناسنامه و کپی کارت ملی همه    

             اعضا و سهامداران الزامی است.

•  در مورد تغییرات،ورود اعضای جدید به شرکت،کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی و کارت پایان خدمت   الزامی می باشد.

•  در مورد انحلال شرکت،خروج از شرکت و یا کاهش سهم سهامداران یا اعضا ، امضا و اثر انگشت روی  وکالتنامه همزمان با حضور ایشان در محل موسسه یا اداره ثبت شرکتها الزامی می باشد.

 

    در مورد تبدیل نوع شرکت، امضای اوراق جدید الزامی می باشد.