ثبت پایش در این مقاله برآنست تا ر مورد مراحل ثبت شرکت در کرج مطالبی را به متقاضیان محترم ارائه نماید مقاله را بخوانید و در صورت مواجه شدن با هر سوال و مسئله ای با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

چرا باید شرکت ثبت کنیم؟

دلیل ثبت شرکت چیست؟چرا باید شرکت ثبت کنیم؟ متقاضیان محترم ثبت شرکت برای مطالعه و کسب اطلاعات در این خصوص می توانید به مقاله چرا باید شرکت ثبت کنیم؟ مراجعه کنید و اطلاعات لازم را کسب نمایید.

شرکت چیست؟

شرکت از اجتماع ۲ یا چند شریک یا سهامدار و یا موسس که دارای هدف مشترکی برای رسیدن به یک هدف واحد تشکیل می شود گفته می شود ، شرکا یا سهامداران هر شرکت می توانند شخصیت های حقیقی و حقوقی باشند. هر شرکت دارای یک هدف با خط مشی می باشد که توسط شخصیت های حقیقی و حقوقی(شرکا یا سهام داران ) تعیین می شود.اصولا این خط مشی در چهارچوبی به نام اساسنامه که دارای مفاد مختلفی می باشد تشکیل می شود.

در قانون تجارت ۷ دسته شرکت تعریف گردیده که هریک خاصیت ها و خصلت های خود را در قانون تجارت دارند و دارای اساسنامه های نزدیک به هم که دارای طرح یکپارچه می باشد هستند. اصولا در اساسنامه شرکتها از مواردی نظیر نام شرکت ، موضوع شرکت(هدف) ، مدت زمان شرکت ، مرکز اصلی (دفتر مرکزی) و شعب شرکت ، میزان سرمایه شرکت (سرانه همکاری) به تفکیک نقد و غیر نقد تعداد سهام شرکت و نوع آنها (بی نام ،با نام ، ممتاز ، وثیقه و ….)، نحوه انتقال سهام و ….. که این ها جزو مهمترین اقسام اساسنامه می باشد و تعدادی ماده دیگر که میتوانند سهام داران و شرکاء تعیین کنند و در اساسنامه الحاق نمایند.

مزایای ثبت شرکت در کرج

 1. زمانی که شرکتی ثبت می شود همه ی قراردادهایی که میان شرکا بسته می شود رسمی و قانونی می باشد و پس از آن هیچ کدام یک از شرکا نمی توانند همانند اسناد غیررسمی از وجود اساسنامه و شرکتنامه و دیگر تصمیم هایی که ثبت می شود اظهار بی اطلاعی کنند و یا به اشکالاتی که ممکن است درباره اسناد غیررسمی وارد شود استناد کنند.
 2. از نظر اشخاصی که با شرکت معامله می کنند،ثبت شرکت امری مهم محسوب می شود زیرا بدون مراجعه به آن قادر به انجام معامله نمی باشند.زیرا شخصی که قرارداد مهمی را با شرکت منعقد می کند و یا معامله مهمی را انجام می دهد می خواهد بداند که سرمایه و دارایی شرکت چقدر است و اختیار مدیران شرکت تا چه اندازه ای می باشد و در نهایت قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی چقدر است.
 3. مواد مهم و لازم هر شرکتی در روزنامه کثیرالانتشار چاپ و منتشر می شود تا همه از آن مطلع باشند،مضاف برآن،به گونه ای که در بیشتر ممالک معمول می باشد هر شخص خارجی حتی اگردر ظاهر ذینفع نباشد قادر می باشد به پرونده ای که جهت ثبت شرکت تشکیل شده است مراجعه کند و از محتویات آن مطلع شود.

در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در کرج

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام در کرج

 1. ارائه دو رونوشت اساسنامه ی شرکت.
 2. ارائه دو رونوشت اظهارنامه.
 3. ارائه دو رونوشت صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین.
 4. ارائه دو رونوشت صورتجلسه ی هیات مدیره.
 5. ارائه اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده.
 6. ارائه رونوشت شناسنامه ی مدیران.
 7. ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه ی شرکت.
 8. ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 1. دو رونوشت از اظهارنامه شرکت ارائه گردد.  
 2. دو رونوشت اساسنامه شرکت ارائه گردد.
 3. دو رونوشت صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ارائه گردد.    
 4. دو رونوشت صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران انتخاب شده ارائه گردد.
 5. رونوشت شناسنامه  ی برابر اصل شده به وسیله ی دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره  ،سهامداران و بازرسین ا��ائه گردد.
 6. رونوشت کارت ملی برابر اصل شده به وسیله ی دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین ارائه گردد.
 7. گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است ارائه گردد.
 8.  تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ارائه گردد.
 9. در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد اصل سند مالکیت ارائه گردد.
 10. گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت ارائه گردد.
 11.  اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر این که کارمند رسمی دولت نمی باشند و مدیر عامل مبنی بر این که در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست ارائه گردد.
 12.  وکالت نامه امضا و ارائه گردد.
 13.  اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد ارائه گردد.
 14. چنانچه اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند،رونوشت آگهی تاًسیس،روزنامه ی رسمی،رونوشت روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + رونوشت شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی ارائه گردد.
 15. زمانی که سهامدار خارجی وجود دارد و آن شخص حقیقی می باشد رونوشت برابر اصل پاسپورت به همراه ترجمه ی رسمی آن و در صورتی که شخص حقوقی باشد ارائه گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبتی آن کشور که نشان دهنده ی آخرین وضعیت شرکت و ترجمه رسمی آن و اصل و ترجمه ی وکالتنامه ارائه گردد.
 16. در صورت نیاز مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط اخذ و ارائه گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 1. دو رونوشت از تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود ارائه گردد.
 2. دو رونوشت از شرکت نامه ارائه گردد.
 3. دو رونوشت از اساسنامه ارائه گردد.
 4. دو رونوشت از صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره ارائه گردد.
 5. رونوشت شناسنامه همه ی شرکا و مدیران در صورتی که مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود ارائه گردد.
 6.  در صورت نیاز به مجوز باید مجوز اخذ و ارائه گردد.

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی در کرج

 1. دو نسخه از تقاضانامه.
 2. دو نسخه از شرکت نامه.
 3. دو نسخه اساسنامه.
 4. نسخه ای از شناسنامه ی شرکا.
 5.  اخذ مجوز در صورت نیاز از مراجع ذیصلاح.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی در کرج

 1. ارائه صورتجلسه ی تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت.
 2. ارائه اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی.
 3. ارائه دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی.
 4. ارائه درخواست کتبی ثبت. 
 5. طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون.
 6. طبق اساسنامه ارائه رسید پرداخت مقدار لازم الپرداخت سرمایه.
 7.  ارائه مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده ی 32)
 8. ارائه موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی 51)
 9. مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

مراحل ثبت شرکت در کرج 

مراحل ثبت شرکت در کرج برای بسیاری از افراد که قصد آغاز کسب وکار خود را دارند مهم و مورد پسند خواهد بود. پس از تعیین زمینه کسب وکار و فعالیت تجاری خود می بایست برای ثبت شرکت و یا حتی ثبت برند خود اقدام نمایید. بدین منظور می توانید به سامانه ثبت شرکت ها ورود نمایید و یا اینکه این امر را به دفاتر ثبت شرکت و یا ثبت برند مراجعه نماییم.

 سامانه ثبت شرکت ها

پس از ورود به سامانه در قسمت پذیرش درخواست می تواند برای ثبت شرکت خود اقدام نماید. تکمیل فرم ثبت شرکت نیز پروسه پیش رو شما خواهد بود که در آن اطلاعات شخصی شما و نیز ارسال مستندات مربوط به شرکت شما مانند اساسنامه ، مدیران ، هیئت مدیره و غیره را تکمیل نمایید.

سرمایه شرکت 

سایت اداره ثبت شرکت ها در خصوص سرمایه شخص حقوقی اطلاعاتی را درخواست می نماید که در این بخش می بایست میزان سرمایه شرکت را مشخص نماییم. برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل سرمایه مورد نیاز 100 هزار تومان می باشد.مبلغ اولیه سرمایه شرکت می تواند نشانه ای از اعتبار شرکت می باشد و این امر موجب می شود که برخی افراد سهم بیشتری را به عنوان سرمایه اولیه خود تعیین می نمایند.
 
تعیین شرکاء شرکت 

شرکاء کسب وکاری خود را مشخص نمایید. مشخصات سهامداران و اعضای اصلی شرکت را باید در سامانه درج نماییم. اطلاعات فردی شرکاء مانند شماره شناسنامه ، آدرس سکونت و نیز شماره تماس مواردی در این خصوص می باشد.
 
 اساسنامه شرکت 

 اساسنامه شرکت نیز آیتمی است که در سامانه ثبت شرکت درج اطلاعاتی در این خصوص درخواست می گردد. تصویر برابر اصل شده اساسنامه می بایست در سامانه بارگذاری شود.
 
 آگهی در روزنامه رسمی 

بعد از تایید مراحل بالا به منظور ثبت شرکت و تائید تمامی مدارک، شماره ثبت شرکت به شما داده می شود. در گام بعدی می بایست شماره ثبت شرکت خود را در روزنامه رسمی چاپ گردد. اصل و یا کپی برابر اصل این آگهی در روزنامه رسمی لازم می باشد و همچنین در این آگهی اطلاعاتی مانند نام شرکت ، نوع فعالیت مطرح می شود.

قابل ذکر است که ثبت پایش آماده ارائه خدمات به همشهریان محترم در استان البرز و شهرستان کرج می باشد،چنانچه در هر کدام یک از مراحل ثبتی با هر سوال و موردی روبرو شدید می توانید با ثبت پایش تماس حاصل نمایید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
کمترین زمان برای ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت پایش

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

پاسخگویی 24 ساعته برای ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.