چک لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت

چک لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت

article image اسفند-19-1396 0
  •  به همراه داشتن اصل یا کپی از کلیه مدارک ثبتی شرکت شامل آگهی تاسیس و روزنامه آخرین تغییرات

 

• اصل شناسنامه یکی از سهامداران ترجیحا مدیر عامل

• اصل مهر شرکت

• در مورد شرکت های که از تاریخ ثبتشان یک سال گذشته باشد،کپی شناسنامه و کپی کارت ملی همه

 اعضا و سهامداران الزامی است.

• در مورد تغییرات،ورود اعضای جدید به شرکت،کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی و کارت پایان خدمت الزامی می باشد.

• در مورد انحلال شرکت،خروج از شرکت و یا کاهش سهم سهامداران یا اعضا ، امضا و اثر انگشت روی وکالتنامه همزمان با حضور ایشان در محل موسسه یا اداره ثبت شرکتها الزامی می باشد.

 

 در مورد تبدیل نوع شرکت، امضای اوراق جدید الزامی می باشد.