اشاره به این نکته ضروری است که کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند جهت دریافت کارت بازرگانی درخواست دهند. در این مقاله ، شرایط لازم جهت اخذ کارت بازرگانی برای افراد حقیقی و حقوقی شرح داده شده است.  

مزایای کارت بازرگانی

 1. وارد کردن کالا از مناطق آزاد.
 2. صادر نمودن کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
 3. صادر شدن ویزای تجاری برای دارندگان کارت.
 4. پذیرفته شدن به عنوان عضو اتاق بازرگانی.
 5. مراوده با تجار خارج کشور.
 6. شرکت در نمایشگاه های تجاری داخلی و خارجی.
 7. مبادرت به  صادرات و واردات کالا بصورت تجاری.
 8. مجاز به انجام حق العمل کاری در گمرک.
 9. ثبت سفارش و ترخیص کالا.

شرایط دریافت کارت بازرگانی برای افراد حقیقی ایرانی

 • داشتن لااقل 21 سال سن.
 • داشتن 3 سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی و ارائه تاییدیه 2 نفر از دارندگان کارت بازرگانی، یا تسلیم مدارک دانشگاهی، یا دارا بودن جواز تولیدی از یکی از وزارتخانه های تولیدی.
 • در اختیار داشتن محل کار متناسب با فعالیت کاری ( ملکی یا استیجاری)
 • برای آقایان داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت از سربازی ضروری می باشد
 • افتتاح حساب تجاری در یکی از شعب بانک های داخلی.
 • شاغل نبودن در هیچ یک از دستگاه ها یا سازمان های دولتی.
 • عدم سوء سابقه یا نداشتن محکومیت کیفری
 • عدم سابقه ورشکستگی

شرایط دریافت کارت بازرگانی برای افراد حقیقی غیر ایرانی

 • به استثنای برگ پایان خدمت باید کلیه شرایط فوق الذکر در رابطه با دریافت کارت بازرگانی برای افراد ایرانی را احراز کرده باشد.  
 • کسب جواز اقامت معتبر به همراه پروانه کار
 • کشور متبوع به همین منوال در مورد ایرانیان مقیم آن کشور عمل کند.

شرایط دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی

 1. مدیران عامل و روسای هیئت مدیره باید پروانه کار اخذ کرده و عدم سوء پیشینه داشته باشند.
 2. شرکت مورد نظر ورشکسته نشده باشد
 3. داشتن محل کار مرتبط با حوزه فعالیت
 4. در اختیار داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی

مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی

-ارائه برگه اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم دال بر عاری از اشکال بودن صدور کارت بازرگانی.

- ارائه دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(فرم های وب سایت پر شده  به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)

-سه عدد عکس ��ش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده

-ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه که کمتر از 6 ماه از صدورش گذشته باشد.

-ارائه یک ورق اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که اداره ثبت شرکت ها مورد تایید قرار داده باشد (با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)

-اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن کپی و یک سری رونوشت کامل از پشت و روی آن

-ارائه اصل و عکس مدرک تحصیلی معتبر(دست کم دیپلم)

تبصره:کلیه افرادی که پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری،اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مراجع ذیربط دریافت داشته اند درصورتی از ارائه مدارک فوق الذکر معاف می شوند که تا انقضای پروانه دو سال از تاریخ صدور پروانه فرصت داشته باشند.

-ارائه اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت کپی برابر با اصل شدن و یک سری رونوشت از پشت و روی آن

* متولدین سال های 1337 و قبل از آن چنانچه مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن دارند با ارائه رونوشت مدرک تحصیلی لزومی به ارائه کارت پایان خدمت ندارند.

* متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه رونوشت مدرک لیسانس لزومی به ارائه کارت پایان خدمت ندارند.

* متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه رونوشت مدرک دکترا لزومی به ارائه کارت پایان خدمت ندارند.

دارا بودن دست کم سن 23 سال تمام.

-داشتن اصل گواهی بانکی موید افتتاح حساب جاری و تایید حسن اعتبار بانکی که به نام فرد درخواست کننده فقط روی فرم الف قابل پذیرش است(با مهر امضای رئیس شعبه)ضمناَ حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها  مشروط به تایید در فرم (الف)، پذیرفته می شوند

-لازم است جهت رؤیت ، دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده ارائه شود.

ارائه یکی از مدارک ذیل:

-اصل و عکس سند مالکیت شش دانگ به اسم شخص درخواست کننده ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)

-اصل و عکس اجاره نامه محضری معتبر به اسم شخص درخواست کننده ،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)

-اصل و عکس سند مالکیت که به اسم فردی غیر متقاضی باشد و اصل و رونوشت اجاره نامه معمولی به اسم درخواست کننده ،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) که به امضای دو شاهد در پایین آن رسیده باشد

-ارائه ی اصل و عکس مجوز تولیدی معتبر صادره از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی ضروری می باشد .(صنوف تولیدی مشمول این بند نمی گردند که پروانه کسب گرفته باشند.)

-ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه دال بر انجام  پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر اینکه پس از صدور کد اقتصادی جدید ارائه می شود

مدارک لازم جهت دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی

-اصل و رونوشت کارت ملی

-عکس و اصل اساسنامه ی شرکت

-ارائه اصل تسویه حساب مالیاتی موضوع ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بدون مشکل بودن صدور کارت بازرگانی

-ارائه اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره)

-ارائه عکس و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که اداره ی ثبت شرکت ها مهر کرده باشد (شامل شرکت های سهامی عام و خاص)

-ارائه رونوشت و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که  اداره ی ثبت شرکت ها مهر کرده باشد(شامل شرکت های با مسئولیت محدود)

-عکس و اصل روزنامه ی رسمی با آگهی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات ذکر شده باشد.

-اصل و عکس کارت پایان خدمت

-اصل و عکس مدرک تحصیلی

-اصل و عکس سند مالکیت شش دانگ (در صورت استیجاری بودن محل،اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و مطابق با بند 1-1-44 دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد)

-اصل گواهی عدم سوءپیشینه یا عدم سوء سابقه که کمتر از 6 ماه از صدورش گذشته باشد.

-کد اقتصادی

-گواهی گمرکی اعمال ماده ی 7 مبنی بر عدم مبادرت به قاچاق

-خرید تمبر به مبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد قبض،  که فرم  مربوطه توسط اتاق ارائه می شود.

-شناسه ملی شرکت(شش عدد عکس 4 در 6 و رونوشت از تمام صفحات شناسنامه)

-تاییدیه فرم (الف ) در رابطه با حساب جاری متقاضی

-تاییدیه فرم (د) در رابطه با تایید امضاء متقاضی توسط  دفترخانه

-در صورت داشتن وکیل ، ارائه اصل وکالتنامه ی رسمی

چنانچه پس از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که متقاضی نتوانسته یک یا چند شرط فوق الذکر را احراز نماید یا پس از صدور کارت، یکی از شروط بالا را از دست دهد، وزارت بازرگانی مجاز می باشد کارت بازرگانی را باطل نماید و  بر حسب مورد، موضوع را به اتاق بازرگانی و صنایع ایران یا اتاق تعاون اطلاع دهد. .بعلاوه اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی از داشتن کارت بازرگانی انصراف دهند ، می توانند مدارک را به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان های بازرگانی استان ها ارائه دهند و درخواست باطل شدن کارت خود را نمایند.

کاربرد کارت بازرگانی

از جمله کاربردهای کارت بازرگانی عبارتند از : 

 1. ثبت سفارش جهت واردات کالا و ترخیص آن. 
 2. حق العمل کار گمرک علاوه بر کارت حق العمل کاری کارت بازرگانی را نیز می بایست داشته باشد. 
 3. صادرات کلیه کالاهای مجاز. 
 4. واردات از مناطق آزاد مانند جزیره کیش،جزیره قشم،بندر چابهار،اروند رود،بندر انزلی،ارس.
 5. ثبت نام تجاری لاتین. 
 6. صدور گواهی مبدا. 
 7. صدور ویزای تجاری. 
 8. شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی. 
 9.  بهره مندی از یارانه صادرات. 
 10. امکان ارتباط با بازرگانان خارجی. 
 11. دارنده کارت چنانچه شخص حقیقی باشد ،به عنوان تاجر شناخته می شود. فایده ی این امر در این است که تجار دارای امتیازات خاص و ویژه ای به نسبت افراد عادی هستند که صاحب کارت بازرگانی هم از آن بهره مند خواهد شد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
کمترین زمان برای ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت پایش

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

پاسخگویی 24 ساعته برای ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.