ثبت شرکت در تهران

تشکیل شرکت های تجاری به گونه ای است که 2 و یا چند نفر از افراد حقیقی برای بدست آوردن شهرت کسبی و شناسایی بهتر در جامعه باتوجه به امور فعالیت خود می توانند با در نظر گرفتن امور فعالیت تجاری خود شرکت را در تهران ثبت نمایند و شخصیت حقوقی پیدا کنند .

مدارک لازم جهت ثبت شرکت در تهران

 • دو نسخه اظهارنامه
 • دو نسخه اساسنامه
 • دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین
 • دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)
 • آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده
 • فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)
 • گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت
 • ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع  معتبر

زمان و هزینه ، تعرفه و قیمت ثبت شرکت در تهران

زمان از جمله مسأله ای می باشد که در ثبت شرکت برای اشخاصی که منتظر رسمیت یافتن شرکت هستند مهم می باشد زمان ثبت شرکت از ثبت اینترنتی آن تا به نتیجه رسیدند  و اعلام نتیجه کارشناسان در مدت زمان 20 الی 35 روز می باشد . البته قابل ذکر است که این زمان برای تمامی قالب های ثبتی شرکت ثابت نمی باشد و در حال نوسان است زیرا علاوه بر قالب شرکت نوع فعالیت های شرکت و نام انتخابی شرکت در مدت زمان ثبت شرکت تأثیر دارد .

هزینه های ثبت شرکت در تهران می توان بدین صورت عنوان کرد که به دو صورت می باشند  . هزینه های غیر قابل تغییر  ، حق الوکاله وکیل  موسسات ثبتی مانند موسسه حقوقی.  هزینه های موجود از جمله :حق الدرج آگهی، حق الثبت و هزینه های واریزی به حسابهای دولتی مربوط به ثبت شرکت در تهران هستند.

 • هزینه مشخص کردن نام شرکت  

تعیین نام شرکت به 5 مفهوم گزینش  نام برای شرکت است  به گونه ای که یکی از نام های 5 گانه شرایط ثبت را داشته باشد .نام های  شرکت از سه سیلاب که ریشه فارسی داشته باشد استفاده شود . و مشابه آن به ثبت نرسیده باشد . به منظور تعیین نام و بررسی کاشناس مربوطه  اداره ثبت باید وجه حق النام پرداخت گردد و فیش واریزی به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد.

 • هزینه پستی ثبت شرکت 

پس از تعیین نام و هنگام تکمیل مدارک  قسمت های مختلف پستی مشخص در هر شهر نسبت به ارسال مدارک صرفا از طریق این قسمت مربوطه اقدام نمود که هزینه پستی در هر کدام از مراکز نسبت به وزن و برگه متمایز و متفاوت است..

 • هزینه حق الثبت 

منظور از حق الثبت همانگونه ابطال فیش دارایی است که برای دارایی  مختلف متفاوت و متمایز می باشد .

قابل بیان است هزینه های موجود  در اداره ثبت انجام می شود .

 • هزینه حق الدرج یا درج در روزنامه محلی 

ثبت شرکت در دو روزنامه به ثبت می رسد .اول  در روزنامه محلی که هزینه آن در اداره ثبت شرکتها پرداخت می شود و هزینه ثانوی توسط اداره ثبت شرکت ها که توسط اینترنتی پرداخت می شود . 

طریقه ی محاسبه ی حق الدرج در اداره ثبت شرکتها بستگی به نوع شرکت و تعداد خطوط موجود در آگهی تاسیس شرکت دارد شرح  شرکت و تعداد اشخاص بیشتر باشد هزینه حق الدرج در روزنامه رسمی و روزنامه محلی گسترش  می یابد .

 • هزینه پاکت ، پوشه و دیگر متعلقات پرونده نیز به هزینه ثبت شرکت اضافه می گردد.
 • هزینه روزنامه رسمی کل کشور 

پس از ثبت شرکت و پرداخت مرحله اول روزنامه یا همان حق الدرج  آگهی در روزنامه محلی  باید  نسبت به پرداخت هزینه در روزنامه رسمی معین است . .

طریقه ی محاسبه  هزینه روزنامه رسمی نیز بستگی به نوع شرکت و موضوع فعالیت  و تعداد افراد شرکت دارد و به صورت آنلاین محاسبه می گردد که می توان در همان سامانه نسبت به پرداخت اینترنتی آن اقدام نمود.

 • هزینه پلمپ دفاتر تجاری 

پس از ثبت شرکت به مدت 1 ماه فرصت دارد نسبت به پلمپ دفاتر تجاری اقدام نماید .

هزینه دفاتر کل و روزنامه و دفتر دارایی با توجه به اینکه 50 یا 100 برگی یا بیشتر باشند در واحدهای ثبتی گوناگون متفاوت است .

در توضیح پلمپ دفاتر تجاری از قبیل  دفتر کل و روزنامه می باشند که توسط اداره ثبت شرکتها پلمپ می گردند و در زمانی که مالیات بر درآمد سالانه معین می شود  این دفاتر ملاک تشخیص و محاسبه مالیات مخاطب هستند.

 • هزینه تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی 

برای تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی باید  اول در  دارایی به عنوان حق ابطال تمبر دارایی  پرداخت شود. و سپس فیش ها  به تشکیل پرونده دارایی  و دریافت  کد اقتصادی واریزشوند ..

هزینه های هر شرکت با دیگر شرکت ها تفاوت و تمایزدارد.

مراحل ثبت شرکت در تهران

 1. انتخاب موضوع شرکت
 2. تعیین سهم الشراکه
 3. تعیین سمت اعضا
 4. تعیین وضعیت حق امضا مجاز
 5. انتخاب اسم شرکت
 6. ثبت سامانه ای شرکت در اداره ثبت شرکتها
 7. ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران

شرکت با مسئولیت محدود در تهران ، از متداولترین ثبت شرکت ها می باشد. که در بین 2 و یا چند نفر برای امورد تجاری تشکیل و به ثبت می رسد . در این نوع شرکت ها شرکا بدون اینکه به سرمایه آنها به سهام تقسیم بندی بشود ، فقط در حد میزان سرمایه ورودی به شرکت مسئول تعهدات و بدهی های شرکت می باشند . الزامی است در تعیین اسم شرکت با مسئولیت محدود قید شود  و هم چنین باید این موضوع را رعایت کرد که در اسم شرکت ، نام اعضا و شرکا بکار برده نشود.

ثبت شرکت سهامی خاص در تهران

شرکت سهامی خاص در تهران از گونه شرکت هایی می باشد که موضوع تعیین شده فعالیت آن تجارتی باشد . سرمایه ورودی شرکت تمام و کمال مؤسسین آن تآمین می کنند . و سرمایه در این شرکت به سهام تقسیم بندی می شود . صاحبان و دارندگان سهام تنها به میزان سرمایه ی خودشان در قبال قروض و بدهی های شرکت مسئول می باشند.کمترین میزان سهامداران سه نفر می باشد.عبارت شرکت سهامی خاص می بایست قبل یا بعد ازنام شرکت بطور صریح و روشن قید گردد.

ثبت موسسه در تهران

ثبت موسسه در تهران در بین افراد 2 و یا چند نفر در جهت انجام امور غیر بازرگانی تشکیل می شود .این فعالیتهای غیر بازرگانی شامل : امور ادبی ، خیریه ، علمی و... می باشد . هم چنین برای خدماتی که حقوقی و یا حسابداری و .. هستند می شود موسسه را ثبت رساند . شایان ذکر است در ثبت موسسه شرکا کمتر از 2 نفر نباشند و میزان سرمایه نباید از حد 1 میلیون ریال کمتر باشد .

انواع شرکت های تجاری در تهران

 • ثبت شرکت بازرگانی در تهران
 • ثبت شرکت پیمانکاری در تهران
 • ثبت شرکت خدماتی در تهران
 • ثبت شرکت گردشگری در تهران
 • ثبت شرکت ساختمانی در تهران
 • ثبت شرکت عمرانی در تهران
 • ثبت شرکت تولیدی در تهران
 • ثبت شرکت صنعتی در تهران
 • ثبت شرکت دانش بنیان در تهران
 • ثبت شرکت معماری در تهران

ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها در استان تهران

 • ثبت شرکت در دماوند
 • ثبت شرکت در فیروزکوه
 • ثبت شرکت در شهریار
 • ثبت شرکت در اسلامشهر
 • ثبت شرکت در بهارستان
 • ثبت شرکت در ملارد
 • ثبت شرکت در پاکدشت
 • ثبت شرکت در ری
 • ثبت شرکت در قدس
 • ثبت شرکت در رباط کریم
 • ثبت شرکت در ورامین
 • ثبت شرکت در قرچک
 • ثبت شرکت در پردیس
 • ثبت شرکت در پیشوا
 • ثبت شرکت در شمیرانات
 • ثبت شرکت در فیروزکوه

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
کمترین زمان برای ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت پایش

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

پاسخگویی 24 ساعته برای ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.