مجوز اعطا شده به افراد حقیقی و حقوقی (شرکتی) جهت سرمایه گذاری داخلی یا خارجی و یا فعالیت در زمینه‌های مختلف کشاورزی و صنایع تبدیلی کشاورزی، جواز تأسیس جهاد کشاورزی نامیده می‌شود. بنا بر ماده‌ی 8  قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 1379 و همچنين تصويب نامه 39107 ـ 29/7/1383 هيئت وزيران و الحاقيه 20551-18/4/84، وزارت کشاورزی قادر به اقدام در جهت صدور جواز تاسيس صنايع تبديلی و تكميلی كشاورزی و صدور پروانه‌ی بهره برداری صنايع تبديلی و تكميلی كشاورزی و توسعه‌ی طرح‌های صنايع تبديلی و تكميلی كشاورزی در مقياس كوچك می‌باشد. به عبارت دیگر جواز تأسیس جهاد کشاورزی، موافقت اصولی (اولیه) متقاضی برای فعالیت‌های تولیدی، بسته‌بندی و در کل فعالیت‌های مختلف کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش ماهی و ...  مشروط بر انجام فعالیت‌های ذکرشده تحت محدودیت‌های در نظر گرفته شده‌ی سازمان می‌باشد.

جواز تاسیس جهاد کشاورزی

زمینه‌های فعالیت مدیریت صنایع کشاورزی بنا بر مصوبات مذکور، تبديل و فرآوری محصولات كشاورزی فسادپذير بوده و طبق کدهای آیسیک، حاوی موارد ذیل جهت صدور جواز تأسیس کشاورزی می‌باشد:

 1. توليد، عمل‌آوري و نگهداری از فساد گوشت و محصولات گوشتي (كدهاي 1511)
 2. عمل‌آوري و حفاظت از فساد آبزيان و محصولات حاصل از آبزيان (كدهاي 1512)
 3. عمل‌آوري و محفاظت از فساد ميوه و سبزيجات (كدهاي 1513)
 4. روغن‌گیری از دانه‌هاي روغني (قسمتي از كدهاي 1514)
 5. فرآورده‌هاي لبني (كدهاي 1520)
 6. خشک‌سازی ذرت، پودرسازی سبزيجات و ميوه‌جات، برنج‌كوبی و فرآوري برنج (قسمتي از كدهاي 1531)
 7. صنايع تبديل مرتبط با انواع ميوه، سبزی، صيفی‌جات، چای (محصولات حاصل از تخم پرندگان و ساير حيوانات)، (پاك كردن، درجه بندی و بسته بندی) حبوبات، انواع بذر و عسل طبيعي (قسمتي از كدهاي 1549)
 8. توليد غذاي آماده براي حيوانات به استثناي كنسانتره و مكمل‌های غذايی (قسمتي از كدهاي 1533)
 9. كود از ضايعات كشاورزی و فضولات حيوانی (قسمتي از كدهاي 2412)
 10. انواع صنايع تبديلي خرما (كدهاي 15421330-15511130-15492436 و 15131445)
 11. انواع عرقي‌جات (عصاره و اسانس) گياهي (قسمتي از كدهاي 1549 و كدهاي 24231913-15541116-24231971)

دو نوع حقیقی و حقوقی (پس از طی مراحل ثبت شرکت) جواز تأسیس جهاد کشاورزی مطابق با شرایط خاص خود صادر می‌گردند که متقاضی ملزم به احراز شرایط مذکور است.  قبل از اخذ پروانه‌ی بهره برداری جهاد کشاورزی اخذ جواز تأسیس جهاد کشاورزی ضروری است.

اولويت‌هاي صنايع تبديلي و تكميلي به صورت سالانه امکان تغییر دارند که در مراحل اخذ جواز تأسیس کشاورزی به شرح زیر موجود می‌باشد.

 1. فرآوري ميوه‌جات و سبزيجات.
 2. انواع سردخانه.
 3. درجه‌بندی و بسته‌بندی ميوه‌جات و سبزيجات (به‌خصوص سیب زمینی)
 4. بسته‌‍بندی و فرآوري تخم مرغ.
 5. فرآورده‌ها و محصولات گوشتی.
 6. بسته‌بندي حبوبات.

مراحل كلي احداث واحد صنعتی جهاد کشاورزی

 1. کسب جواز تأسيس جهاد کشاورزی.
 2. احداث واحد صنعتي موردنظر.
 3. تمديد و اصلاح جواز تأسیس جهاد کشاورزی (در صورت نياز)
 4. اخذ پروانه‌ی بهره برداري جهاد کشاورزی.
 5. اخذ تأییدیه‌ی «موافقت با توسعه‌ی طرح» و «اصلاح پروانه‌ی بهره برداری» پس از اجراي توسعه (در صورت نياز)
 6. استفاده از «ساير خدمات مديريت صنايع كشاورزي»

مراحل اخذ جواز تاسيس جهاد کشاورزی

 1. صدور جواز تأسيس جهاد کشاورزی براي آغاز كارهاي اجرايی و نصب ماشين‌آلات.
 2. واجد شرايط عمومي متقاضيان جواز تأسيس جهاد کشاورزی طبق قوانین و ضوابط.
 3. انتخاب عنوان صنعت مورد نظر در حوزه‌ی جهاد کشاورزی (نام محصولات صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي)
 4. مورد نظر قرار دادن محدوديت‌هاي صدور جواز تأسيس جهاد کشاورزی.
 5. ارائه‌ی مدارك و اطلاعات لازم براي جواز تأسيس جهاد کشاورزی.
 6. کامل نمودن فرم پرسشنامه‌ی مجوز تأسيس جهاد کشاورزی یا تهیه‌ی طرح توجیهی مذکور.
 7. تكميل فرم مشخصات مؤسسان و شركا.
 8. ارائه‌ی موارد ذکرشده به صورت يكجا به مديريت صنايع كشاورزی استان (مستقيماً يا از طريق شهرستان)
 9. انجام بررسي كلي توسط كارشناس و فراهم کردن استعلام‌هاي لازم و پیگیری جهت اخذ پاسخ استعلام‌ها و ارائه به كارشناس که معمولاً استعلامات از ادارات محیط زیست، دامپزشکی، بهداشت، دارایی، امور اراضی، منابع طبیعی، شهرداری، اداره‌ی کار و امور اجتماعی.
 10. بررسي و اصلاحات لازم توسط كارشناس مربوطه‌ی جهاد کشاورزی و اعلام به متقاضی.
 11. در صورت ارزش بالاتر از 500 هزار دلار (يا معادل آن در مورد ساير ارزها) مخصوص ماشين‌آلات خارجي، بررسي و ارسال صدور جواز تأسيس به دفتر اداره‌ی كل صنايع تبديلي و تكميلي.
 12. تدوین و تهيه‌ی پيش نويس جواز جهاد کشاورزی توسط كارشناس و نوشتن کتبی آن.
 13. تاأييد جواز تأسیس جهاد کشاورزی به ترتيب توسط كارشناس، رئيس اداره‌ی صنايع تبديلي، مديريت صنايع كشاورزي، معاون صنايع و توسعه‌ی روستايي و امضاي رياست محترم سازمان.
 14. ابطال تمبر مالیاتی جواز تأسیس جهاد کشاورزی به مبلغ يكصد هزار ريال توسط متقاضي در مديريت مالي سازمان جهاد کشاورزی.
 15. درج شماره و تاريخ جواز تأسیس جهاد کشاورزی و ارائه‌ی آن به متقاضي.
 16. ارسال نسخه‌ی کپی از جواز تأسیس جهاد کشاورزی به سازمان كار و امور اجتماعي، محيط زيست، نظارت بر مواد غذايي يا دامپزشكي (حسب مورد)، مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مربوطه و همچنين متقاضي جهت مراجعه به ادارات مذكور براي اطلاع از قوانين و مقررات و همچنين ارائه‌ی كروكي محل احداث طرح موردنظر.

شرايط عمومي متقاضيان دریافت جواز تاسيس جهاد کشاورزی

 • تابعيت ایرانی (دولت جمهوري اسلامي ايران)
 • سن حداقل 18 سال تمام.
 • دارای برگه‌ی پايان يا معافيت از خدمت سربازی.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تأسیس جهاد کشاورزی

برای اخذ حواز تاسیس جهاد کشاورزی مدارک ذیل را آماده و اسکن نمایید و به مرجع ثبتی خود ارائه نمایید:

الف-  اشخاص حقیقی

 1. رونوشت کارت ملی ارائه گردد.
 2. رونوشت شناسنامه ارائه گردد.
 3. رونوشت کارت پایان خدمت ارائه گردد.
 4. فرم پرسشنامه‌ی اخذ جواز تأسیس جهاد کشاورزی یا طرح توجیهی حرفه‌ای کامل گردد.
 5. اجاره نامه ‌یا سند مالکیت ملک ارائه گردد.
 6. رونوشت پایان کار ملک ارائه گردد.

ب-اشخاص حقوقی

 1. رونوشت آگهی تأسیس شرکت ارائه گردد.
 2. رونوشت روزنامه‌ی رسمی تأسیس شرکت ارائه گردد.
 3. رونوشت آگهی آخرین تغییرات شرکت ارائه گردد.
 4. رونوشت کارت ملی، شناسنامه و کارت پایان خدمت مدیرعامل شرکت ارائه گردد.
 5. رونوشت شرکت نامه یا اظهارنامه‌ی شرکت  ارائه  گردد.
 6. مهر شرکت ارائه گردد.
 7. سربرگ شرکت ارائه گردد.
 8. فرم پرسشنامه‌ی اخذ جواز تأسیس جهاد کشاورزی یا طرح توجیهی حرفه‌ای کامل گردد.
 9. اجاره نامه یا سند مالکیت ملک ارائه گردد.
 10. رونوشت پایان کار ملک ارائه گردد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
کمترین زمان برای ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت پایش

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

پاسخگویی 24 ساعته برای ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.