ثبت شرکت پیمانکاری

ثبت شرکت پیمانکاری

ثبت شرکت پیمانکاری در بین  انواع اعمال اقتصادی که افراد را نسبت به  ثبت شرکت وایجاد تعامل با شرکاء ترغیب می کند  رشته  پیمانکاری متقاضیان و علاقه مندان بیشتری را شامل می شود. گرایش پیمانکاری زیرمجموعه های گسترده و تنوع کار بالایی را به همراه دارد که انجام آنها مستلزم کار گروهی است فلذا  اغلب افرادی که قدم در این رشته می گذارند  در اولین اقدام به ثبت شرکت  پیمانکاری مبادرت می ورزند  تا در چارچوب قانونی  و برخورداری از حمایت و پشتیبانی قانونی فعالیت خود را آغاز کنند و به مشتریان به عنوان یک مجموعه معتبر و ثبت شده  معرفی شوند و همچنین از حمایتهای قانونی لازم بهره مند گردند.
در این مطلب  کوشش ما بر آن است که مراحل و مدارک لازم جهت ثبت یک شرکت پیمانکاری هم  به صورت سهامی خاص  و هم مسئولیت محدود برای شما تشریح گردد .درصورت نیاز به طرح سوال و مشاوره در این زمینه مشاورین ثبت شرکت و برند پایش از نخستین مراحل ثبت شرکت پیمانکاری تا مراحل پایانی در خدمت شما عزیزان می باشند.

شرایط و مدارک ثبت شرکت های پیمانکاری
شرایط ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص را فراهم کنید
•    حداق 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند )
•    حد اقل سرمایه 100000 تومان
•    پروسه زمانی ثبت = 20 روز کاری
•    حداقل 35 درصد سرمایه نقدا پرداخت شود.
مدارک ثبت  شرکت پیمانکاری سهامی خاص را تهیه کنید
1.    کپی مدارک شناسایی : کارت ملی  - شناسنامه
2.    اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3.    امضای اقرار نامه
4.    مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)
شرایط ثبت  شرکت پیمانکاری با مسئولیت محدود را فراهم کنید
1.    وجود حد اقل 2 نفر عضو
2.    100,000 تومان سرمایه اولیه
3.    تعهد یا پرداخت کل سرمایه
4.    پروسه زمانی ثبت = 20 روز کاری
مدارک ثبت  شرکت پیمانکاری با مسئولیت محدود را تهیه کنید
•    کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی
•    اصل گواهی عدم سوء پیشینه
•    امضای اقرارنامه
•    مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

مراحل و اقدامات ثبت شرکت های پیمانکاری توسط گروه ثبت شرکت پایش
1.    تکمیل مدارک و تحویل به کارشناس
•    کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی
•    اصل گواهی عدم سوء پیشینه
•    امضای اقرارنامه
•    مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
2.    تعیین و اعلام به کارشناس
•    نام
•    موضوع
•    میزان سرمایه
•    اعضای هیئت مدیره , سمت و میزان سهم الشرکه
3.    ثبت اولیه درخواست ثبت توسط کارشناس
4.    تکمیل مراحل ثبت و تکمیل پرونده
5.    انجام واریزی حق الثبت و حق تعیین نام
6.    ارجاع به کارشناس
7.    اعلام تایید یا اخطار توسط کارشناس اداره ثبت
•    در صورت دریافت اخطار , رفع نواقص و ایرادات اعلام شده و ارجاع مجدد به کارشناس اداره ثبت
8.    ارسال شرکت نامه , اساس نامه , صورتجلسه و تقاضانامه برای موکل جهت امضا
9.    انجام واریزی حق الدرج
 
اخذ رتبه ۵ شرکتهای پیمانکاری
شرایط لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری :
۱- داشتن یک شرکت ثبت شده.
۲- حداقل ۲/۳ اعضاء هیئت مدیره شرکت باید حتماً لیسانس فنی داشته باشند.
۳- در هیئت مدیره شرکت باید یکی از دو حالت ذیل برقرار باشد :
حالت اول : یک نفر نیروی فنی و مهندسی با حداقل ۷ سال سابقه مستند به بیمه و یک نفر نیروی فنی و مهندسی بدون سابقه .
حالت دوم : حداقل ۲ نفر نیروی فنی مهندسی هرکدام با حداقل سه سال سابقه مستند به بیمه.
۴- در حالت اول که شرکت دارای یک نفر نیروی مهندسی با ۷سال سابقه است شرکت فقط می تواند در یک رشته (مثلاً ابنیه) تقاضای رتبه دهد ولی در حالتی که ۲ نفر نیروی فنی و مهندسی هرکدام با ۳ سال سابقه است شرکت می تواند از دو رشته مختلف (مثلاً راه و ابنیه ) تقاضا دهد.
مدت زمان لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری :
مدت زمان لازم جهت اخذ رتبه فوق حدود ۲الی 3 ماه است.
مدارک لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری :
-1 مدارک ثبتی شرکت شامل (اساسنامه، اظهارنامه، شرکت نامه، تقاضا نامه، آگهی تأسیس، آگهی آخرین تغییرات).
۲- کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت و یک قطعه عکس از کلیه شرکاء و سهامداران.
۳- گواهی کار و بیمه مربوط به مهندسین.