ثبت شرکت تولیدی

ثبت شرکت خدماتی در کرج

ثبت شرکت خدماتی در کرج توسط کارشناسان با تجربه ثبت شرکت خدماتی در کرج موسسه ثبتی پایش انجام می شود
شرکتهای خدماتی ـ نظافتی به منظور تسهیل نظافت منازل و یا سازمان ها و شرکتها تشکیل شده است. این شرکتها با در اختیار داشتن پرسنلی خبره در امر نظافت، می‎توانند به سازمانها و منازل کمک کنند.

شرکت خدماتی چیست؟
شرکتهای خدماتی ـ نظافتی به منظور تسهیل نظافت منازل و یا سازمان ها و شرکتها تشکیل شده است. این شرکتها با در اختیار داشتن پرسنلی خبره در امر نظافت، می‎توانند به سازمانها و منازل کمک کنند.

شرایط ثبت شرکت خدماتی در کرج

شرکتهای خدماتی نیز همچون سایر شرکتها باید در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسند. بدین منظور شرایط اینگونه شرکتها به شرح زیر می‎باشد.
1- پروسه زمانی ثبت برابر با 20 روز کاری خواهد بود.
2- در شرکتهای خدماتی تعداد اعضا باید حداقل دو نفر باشد.
3- حداقل 35 درصد سرمایه شرکت باید بصورت نقدی پرداخت شود.
4- حداقل سرمایه برای تشکیل این نوع شرکت، 100 هزار تومان می‎باشد که شرکا باید برای پرداخت کل سرمایه متعهد شوند.

مراحل ثبت شرکت خدماتی در کرج

شرایط ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص را فراهم کنید
•حداقل 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند )
• حداقل سرمایه 100000 تومان
• پروسه زمانی ثبت = 20 روز کاری
•  حداقل 35 درصد سرمایه نقدا پرداخت شود.

مدارک ثبت  شرکت خدماتی سهامی خاص در کرج را تهیه کنید
1.کپی مدارک شناسایی : کارت ملی  - شناسنامه
2.اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3.امضای اقرار نامه
4. مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)
مدارک را به وکیل ثبت  شرکت خدماتی سهامی خاص تحویل دهید
مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل ثبت شرکت سهامی خاص تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.

انجام کلیه امور اداری ثبت  شرکت خدماتی سهامی خاص توسط ثبت شرکت پایش
1.تکمیل مدارک  توسط موکل و تحویل به کارشناس
• کپی مدارک شناسایی : کارت ملی  - شناسنامه
• اصل گواهی عدم سوء پیشینه
• امضای اقرار نامه
•  مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)
2.تحویل مدارک به وکلا
3. تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا
4. تعیین نام اولیه
5. تایید نهایی نام بعد از 4 روز
6. در صورت رد نام در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نام اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )
7. دریافت پرونده تایید شده از اداره ثبت و ارسال پرونده + برگه نام به موکل جهت افتتاح حساب بانکی بنام شرکت
8. تحویل فیش بانکی و نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر
9. ارجاع مدارک بانکی دریافت شده از موکل به اداره ثبت
• در صورت مجوزی بودن موضوع مجوز نیز به همراه مدارک بانکی ارسال می شود.
10.تایید موضوع توسط اداره ثبت
11.انجام دفتر نویسی پس از 7 روز از شروع پروسه
12.دریافت شماره ثبت و آگهی تاسیس 3 الی 5 روز پس از دفتر نویسی
13.دریافت روزنامه رسمی 15 روز پس از آگهی تاسیس توسط پست

شرایط ثبت  شرکت خدماتی با مسئولیت محدود در کرج را فراهم کنید
1. وجود حد اقل 2 نفر عضو
2. 100,000 تومان سرمایه اولیه
3. تعهد یا پرداخت کل سرمایه
4. پروسه زمانی ثبت = 1 ماه کاری

مدارک ثبت  شرکت خدماتی با مسئولیت محدود در کرج را تهیه کنید
• کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی
•  اصل گواهی عدم سوء پیشینه
•  امضای اقرارنامه
•  مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
مدارک را به وکیل ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود تحویل دهید
مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل ثبت شرکت با مسئولیت محدود تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.

انجام کلیه امور اداری ثبت شرکت خدماتی با مسئولیت محدود ثبت شرکت پایش
1. تکمیل مدارک و تحویل به کارشناس
•  کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی
•  اصل گواهی عدم سوء پیشینه
•  امضای اقرارنامه
•  مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
2.  تعیین و اعلام به کارشناس
• نام
• موضوع
• میزان سرمایه
• اعضای هیئت مدیره , سمت و میزان سهم الشرکه
3.ثبت اولیه درخواست ثبت توسط کارشناس
4. تکمیل مراحل ثبت و تکمیل پرونده
5. انجام واریزی حق الثبت و حق تعیین نام
6. ارجاع به کارشناس
7. اعلام تایید یا اخطار توسط کارشناس اداره ثبت
• در صورت دریافت اخطار , رفع نواقص و ایرادات اعلام شده و ارجاع مجدد به کارشناس اداره ثبت
8.ارسال شرکت نامه , اساس نامه , صورتجلسه و تقاضانامه برای موکل جهت امضا
9.انجام واریزی حق الدرج

ثبت شرکت تولیدی در کرج

ثبت شرکت تولیدی در کرج توسط کارشناسان با تجربه ثبت شرکت تولیدی در کرج انجام می شود
توضیحاتی در حضوض امور ثبتی و ثبت شرکت تولیدی در کرج
شرکت تولیدی شرکتی است که به کار تولیدی اختصاص داشته و در موضوع فعالیت آن تولید کالا ومنسوجات خاص ذکرگردد.امور ثبت شرکت تولیدی را می توان به شکل شرکت تولیدی  سهامی خاص و یا شرکت  تولیدی مسئولیت محدود به ثبت رساند و همانگونه که گفته شد در اساسنامه این نوع شرکتها فعالیت تولیدی قید می گردد.

شرایط ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص در کرج
•حضور سه نفر سهامدار اصلی به همراه دو بازرس که بازرسین نباید از سهامداران باشند.
•سرمایه  اولیه ثبت شرکت تولیدی : معادل یا بیشتر از 000/100 تومان
•مدت زمان لازم جهت ثبت : حدود 20 روز کاری
•واریز 35% مبلغ سرمایه اولیه به حساب بانکی به نام شرکت و ارائه رسید و گواهی بانکی

مدارک ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص در کرج
• مدارک زیر برای ثبت شرکت تولیدی در قالب سهامی خاص باید تهیه و تکمیل گردد.
1.کپی از مدارک شناسایی همه اعضا ( 5 نفر یا بیشتر)
2.اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای سهامداران و بازرسین
3.اقرار کتبی و  امضا شده  توسط همه اعضا
4.اخذ مجوز در صورت  نیاز به صدور مجوز برای فعالیت تولیدی
5.تنظیم وکالتنامه رسمی جهت اخذ مجوز
پس از تهیه و تجمیع مدارک فوق وارجاع آنها به کارشناسان موسسه حقوقی پایش ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص به صورت مرحلهه به مرحله انجام می گردد. جهت ارجاع مدارک به کارشناس می توانید حضورا" آنها را تحویل دهید و یا  از تلگرام یا ایمیل استفاده نمایید.
• ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکتها
• ارائه مدارک  متقاضی به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
• تعیین نام اولیه برای  ثبت شرکت تولیدی
• تایید نهایی و یا رد نام بعد از 4 روز
• در صورت اخطاررد نام بلافاصله جهت انتخاب نام جدید و رفع نقص و گرفتن تاییدیه در همان روز اقدام می گردد و سپس یک نسخه از اطلاعات از طریق اینترنت  برای کارشناس اداره ثبت ارسال می گردد.
•در مرحله بعد  دریافت پرونده از اداره ثبت توسط کارشناس و تحویل آن به موکل به همراه برگه تایید نام جهت اخذ گواهی افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس
• تحویل رسید  واریز 35% سرمایه و نامه پلمپ بانک به کارشناس
• ارجاع مدارک بانکی  به اداره ثبت شرکتها
• در صورت نیاز به مجوز ، مجوز نیز به همراه مدارک بانکی به اداره ثبت  تحویل داده می شود.
• بازبینی  کارشناسی و تایید موضوع اساسنامه توسط کارشناس اداره ثبت
• دفترنویسی شرکت پس از مدت 7 روز از شروع فرآیند ثبت شرکت تولیدی
• اعلام شماره ثبتی و آگهی تاسیس 3  الی  5 روزبعد از دفتر نویسی
• ارسال  روزنامه رسمی طی  15 روز پس از آگهی تاسیس  از طریق اداره پست

فرآیند ثبت  شرکت تولیدی با مسئولیت محدود در کرج
1.وجود دو نفرشریک برای ثبت شرکت تولیدی مسئولیت محدود
2.سرمایه ثبت شرکت حداقل  000/100 تومان 
3.تعهد به پرداخت  کل سرمایه و اقرر مدیرعامل به دریافت آن
4.مدت زمان ثبت  شرکت تولیدی تقریبا"  20 روز کاری می باشد.
پس از انجام امور فوق  جهت ثبت شرک تولیدی با مسئولیت محدود مدارک زیر نیز باید تهیه و تکمیل گردد.
• تصویر مدارک شناسایی  شرکا مشتمل بر کپی شناسنامه و کارت ملی
•ارائه نسخه  اصل گواهی عدم سوء پیشینه
•اقرارنامه امضا شده توسط شرکا
•اخذ مجوز ثبت شرکت تولیدی  در صورتی که موضوع فعالیت نیازمند مجوز باشد.
پس از تهیه مدارک فوق و تحویل آنها به وکیل و یا کارشناس و یا ارسال آنها  از طریق پست الکترونیک و یا تلگرام مراحل ثبت شرکت تولیدی با مسئولیت محدود به شرح زیر آغاز می گردد.
 ابتدا می بایست نسبت به موارد زیر تصمیم گیری شده وسپس باید آنها را به کارشناس موسسه حقوقی پایش اطلاع دهید.  
•نام شرکت تولیدی
•موضوع فعالیت آن به طور دقیق
•مقدار سرمایه اولیه جهت ثبت 
• هیئت مدیره  ، سمت هریک  و میزان سهم الشرکه آنها
3. ثبت ابتدایی درخواست ثبت توسط کارشناس مربوطه
4.تکمیل مراحل ثبت و تکمیل پرونده
5.واریز وجه  حق الثبت و حق النام
6.ارسال پرونده برای کارشناس اداره ثبت
7.اعلام تایید یا اخطار نقص در پرونده  توسط کارشناس اداره ثبت
•در صورت رد نام جهت تعیین نام جدید  اقدام  عاجل نموده و مجددا" جهت کارشناسی پرونده به اداره ثبت ارجاع می شود.
8.ارسال  مدارک  ثبتی شرکت مشتمل بر( شرکت نامه , اساس نامه , صورتجلسه و تقاضانامه برای موکل جهت امضا)
9.پرداخت هزینه حق الدرج آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت تولیدی

ثبت شرکت بازرگانی در کرج

ثبت شرکت بازرگانی در کرج توسط کارشناسان با تجربه ثبت شرکت بازرگانی در کرج موسسه ثبتی پایش انجام می شود
شرح فعالیت و امور ثبتی شرکت بازرگانی یا شرکت تجاری
این نوع شرکت با موضوع شرکت بازرگانی ثبت می شود . موضوع بازرگانی عبارت است از :
انجام خرید ، فروش ، توزیع ، واردات ، صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی ، شرکت در کلیه نمایشگاهها و سمینارها و همایشهای داخلی و خارجی . رویه ثبت شرکت بدین صورت میباشد که ابتدا باید نوع شرکت انتخاب شود ، شرکت مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص ،شرکت مسئولیت محدود با حداقل 2 نفر عضو تشکیل و شرکت سهامی خاص با حداقل 5 نفر عضو تشکیل میشود . آیا مدرک تحصیلی اعضا برای شرکتهای بازرگانی مهم میباشد ؟ باید گفت که مدیر عامل شرکت باید حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم میباشد . ضمنا حداقل سن مدیرعامل باید بیش از 23 سال باشد . این محدودیتهایی است که برای شرکتهای بازرگانی برقرار است که در زمان اخذ کارت بازرگانی گریبانگیر شرکتها میگردد . پس از تعیین نوع  شرکت یعنی ثبت شرکت مسئولیت محدود یا ثبت شرکت سهامی خاص ، مدرک زیر باید تهیه گردد : 1- کپی مدارک شناسایی اعضا 2- گواهی عدم سو پیشینه برای کلیه اعضا  پس از تهیه این مدارک نسبت به تهیه مدارک زیر اقدام میگردد :  اساسنامه ، شرکتنامه (برای شرکتها ی مسئولیت محدود ) ،اظهارنامه ثبت شرکت ، صورتجلسات مجمع عمومی  سپس کلیه مدارک مورد نیاز بر روی سامان ثبت شرکتها بارگذاری میشود . مراحل ثبت شرکت بطور کامل در سامانه ثبت شرکتها شرح داده شده است .پس از ثبت شرکت بازرگانی میبیست نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام گردد. ابتدا پلمپ دفاتر مالیاتی اخذ میگردد . سپس اظهارنامه تجارتخانه که همان آدرس شرکت میباشد تسلیم سازمان ثبت شرکتها میگردد . سپس در سامانه اتاق بازرگانی اطلاعات شرکت و مدیر عامل و اظهارنامه ثبت شرکت ثبت میگردد . سپس نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدام میگردد . مدارک مورد نیاز جهت کارت بازرگانی عبارتند از : مفاصا حساب مالیاتی ، گواهی عدم سو پیشینه ، گواهی بانک نسبت به افتتاح حساب جاری ، گواهی امضا مدیر عامل . سپس از اتاق بازرگانی  وقت گرفته میشود . کلیه مدارک مورد نیاز یعنی اصل مدارک در زمان تعیین شده به اتاق بازرگانی ارائه میگردد . مدیر عامل شرکت بازرگانی باید در یک دوره 17 ساعته که توسط اتاق بازرگانی برگزار میگردد شرکت نماید . پس از آن نسبت به صدور کارت بازرگانی الکترونیکی اقدام میگردد . هر سال میبایست کارت بازرگانی تمدید گردد.

مراحل ثبت شرکت بازرگانی در کرج

ثبت شرکت بازرگانی- مدارک - هزینه و زمان برای ثبت شرکت پیمانکاری در ثبت پایش

شرایط ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص در کرج را فراهم کنید

• حداق 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند )
•  حد اقل سرمایه 100000 تومان
•  پروسه زمانی ثبت = 20 روز کاری
•  حداقل 35 درصد سرمایه نقدا پرداخت شود.

مدارک ثبت  شرکت بازرگانی سهامی خاص در کرج را تهیه کنید
1. کپی مدارک شناسایی : کارت ملی  - شناسنامه
2. اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3.  امضای اقرار نامه
4.  مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)
مدارک را به وکیل ثبت  شرکت بازرگانی سهامی خاص تحویل دهید
مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل ثبت شرکت سهامی خاص تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.

انجام کلیه امور اداری ثبت  شرکت بازرگانی سهامی خاص توسط پایش
1. تکمیل مدارک  توسط موکل و تحویل به کارشناس
•  کپی مدارک شناسایی : کارت ملی  - شناسنامه
•  اصل گواهی عدم سوء پیشینه
•  امضای اقرار نامه
•   مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)
2. تحویل مدارک به وکلا
3. تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا
4. تعیین نام اولیه
5. تایید نهایی نام بعد از 4 روز
6. در صورت رد نام در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نام اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )
7. دریافت پرونده تایید شده از اداره ثبت و ارسال پرونده + برگه نام به موکل جهت افتتاح حساب بانکی بنام شرکت
8. تحویل فیش بانکی و نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر
9. رجاع مدارک بانکی دریافت شده از موکل به اداره ثبت
•  در صورت مجوزی بودن موضوع مجوز نیز به همراه مدارک بانکی ارسال می شود.
10. تایید موضوع توسط اداره ثبت
11. انجام دفتر نویسی پس از 7 روز از شروع پروسه
12. دریافت شماره ثبت و آگهی تاسیس 3 الی 5 روز پس از دفتر نویسی
13. دریافت روزنامه رسمی 15 روز پس از آگهی تاسیس توسط پست

شرایط ثبت  شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود در کرج را فراهم کنید
1.  وجود حد اقل 2 نفر عضو
2.   100,000 تومان سرمایه اولیه
3.   تعهد یا پرداخت کل سرمایه
4.   پروسه زمانی ثبت = 1 ماه کاری

مدارک ثبت  شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود در کرج را تهیه کنید
• کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی
•  اصل گواهی عدم سوء پیشینه
•  امضای اقرارنامه
•   مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
مدارک را به وکیل ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود تحویل دهید
مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل ثبت شرکت با مسئولیت محدود تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.

انجام کلیه امور اداری ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود توسط ثبت شرکت پایش
1. تکمیل مدارک و تحویل به کارشناس
•  کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی
•  اصل گواهی عدم سوء پیشینه
•   امضای اقرارنامه
•   مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
2.  تعیین و اعلام به کارشناس
•   نام
•   موضوع
•   میزان سرمایه
•   اعضای هیئت مدیره , سمت و میزان سهم الشرکه
3.  ثبت اولیه درخواست ثبت توسط کارشناس
4.  تکمیل مراحل ثبت و تکمیل پرونده
5.  انجام واریزی حق الثبت و حق تعیین نام
6.  ارجاع به کارشناس
7.  اعلام تایید یا اخطار توسط کارشناس اداره ثبت
•   در صورت دریافت اخطار , رفع نواقص و ایرادات اعلام شده و ارجاع مجدد به کارشناس اداره ثبت
8.  ارسال شرکت نامه , اساس نامه , صورتجلسه و تقاضانامه برای موکل جهت امضا
9.   انجام واریزی حق الدرج

ثبت شرکت تعاونی در کرج

ثبت شرکت تعاونی در کرج توسط کارشناسان با تجربه ثبت شرکت تعاونی در کرج موسسه ثبتی پایش انجام می شود
توضیحاتی در خصوص ثبت شرکت تعاونی در کرج
شرکت تعاونی چیست؟
شرکت تعاونی، شرکتی است که همه سرمایه و یا حداقل بیش از نیمی از سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که  خود عضو  تعاونی باشند.

مدارک  مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی در کرج

1- تقاضای  کتبی ثبت
۲-  داشتن طرح پیشنهادی و  مجوز صادره از وزارت تعاون
۳- رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه
۴- موافقت‌  نامه اصولی تشکیل شرکت یا اتحادیه
اولین هیأت مدیره‌ی انتخاب شده  در شرکت تعاونی، مسئولیت دارد که پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات اداری لازم نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید. لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌  تأسیس شرکت، باید برابر با یا بیشتراز ۵۱ درصد کل سرمایه‌ی شرکت باشد و هر تعاونی هنگامی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایه‌ی آن پرداخت و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.

مراحل ثبت شرکت تعاونی در کرج

1- عقد قرارداد ثبت شرکت تعاونی با ثبت شرکت پایش
۲- جمع آوری  مدارک لازم
۳- انتخاب نام برای شرکت و ثبت نام شرکت
۴- امضاء اساسنامه و فرم های مورد نیاز توسط متقاضی
۵- روند مراحل اداری در اداره ثبت شرکت ها
۶- ارائه  شماره ثبت، آگهی ثبت و روزنامه رسمی به مشتری

شرایط عضویت در شرکتهای تعاونی :
تعداد اعضا تعاونی  حداقل 7 نفر  می باشد و شرایط قانونی زیر برای عضویت در شرکتهای تعاونی لازم است :
    1 ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
    2 ـ نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر
    3 ـ خرید حداقل سهام در اساسنامه
    4 ـ درخواست کتبی برای عضو یت در تعاونی
    5 ـ دادن تعهد برای رعایت مقررات تعاونی
    6 ـ  عدم عضویت در شرکتهای تعاونی مشابه
دوم : هنگامی که تعداد شما به 7 نفر یا بیشتر رسید ، دور هم جمع شده و جلسه تشکیل دهید. در جلسه از بین خودتان حداقل سه نفر را به عنوان هیئت موسس انتخاب کنید ، کار هیئت موسس انجام کارهای مربوط به تشکیل شرکت تعاونی است.
وظایف هیئت موسس عبارت است از :
الف ـ تهیه طرح و اساسنامه شرکت تعاونی: هیئت موسس در طرحی که تهیه می کند دلیل تشکیل تعاونی وهمینطور توجیه فنی ‚ اقتصادی ومالی را باید بنویسد ، تعداد و مشخصات همه داوطلبان عضو یت در تعاونی ها را تنظیم می کند . نحوه تامین سرمایه و امکانات لازم برای شروع فعالیتهای شرکت تعاونی مشخص می کند میزان سهم هر عضو را که باید برای تامین سرمایه شرکت تعاونی خریداری کند مشخص می کند ، نام یک بانک و یا صندوق تعاون را برای افتتاح حساب بانکی تعیین می نماید .
ب ـ دعوت از افرادی که شرایط لازم را برای عضو شدن در شرکت تعاونی را دارند .
ج ـ برگزار کردن جلسه مجمع عمومی عادی

مراحل تاسیس شرکت تعاونی در کرج

برای ثبت شرکت تعاونی، هیات مؤسس متشکل از متقاضیان حائز شرایط قانونی، نسبت به تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه منطبق بر قانون بخش تعاونی، دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب اساسنامه و تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و سایر وظایف مجمع عمومی عادی اقدام می‌نماید.
موسسین شرکت تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونیها آشنائی کافی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاسهای آموزشی یکروزه که اداره کل تعاون استان تعیین می‌کند و زمان تشکیل آن حداکثر یک هفته از تاریخ تسلیم تقاضا خواهد بود شرکت نمایند. 
هیات مؤسس در طرح پیشنهادی، ضرورت ثبت شرکت تعاونی و ارائه دلایل توجیهی مبنی بر تناسب هدفهای تاسیس شرکت تعاونی با هدفها و برنامه‌های مصوب جمهوری اسلامی ایران با ذکر میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز طرح، تعداد و مشخصات داوطلبان، قید میزان سهم لازم التادیه هر عضو، سوابق و مهارتهای آنان در رشته فعالیت موردنظر، نام شعبه صندوق تعاون برای افتتاح حسابهای تعاونی را ذکر نموده و با معرفی نماینده تام‌الاختیار به اداره کل تعاون ارائه می‌نماید.

ثبت اختراع در کرج

ثبت اختراع در کرج در موسسه ثبتی پایش توسط کارشناسان ثبت اختراع در کرج انجام می شود
فرآیند ثبت اختراع در کرج فرایندی با ابعاد و جوانب گوناگون  علمی- حقوقی می باشد. موسسه حقوقی پایش با تشکیل کارگروه های تخصصی در زمینه مالکیت فکری  و معنوی و با برخوداری از تجربه و دانش متخصصین علوم مهندسی و وکلای مجرب  در زمینه  ثبت تخصصی و علمی اختراع و طرح صنعتی با توجه به  آخرین قوانین اداره ثبت اختراعات کشور اقدام می نماید. تنظیم و تشکیل پرونده ثبت اختراع به شیوه ای که تمام خصوصیات  فنی ومبتکرانه اختراع را پشتیبانی کرده و قابل حمایت نماید و جلوی هرگونه تقلید یا  کپی برداری احتمالی از طرح را بگیرد .از اصلی ترین تخصص های دپارتمان ثبت اختراع موسسه حقوقی پایش می باشد. کارگروه ثبت اختراع همچنین در مواردذیل به شما خدمات ارائه می دهد:
• مشاوره در زمینه ترسیم  گرافیکی نقشه های فنی محصولات  و شبیه سازی سه بُعدی کامپیوتری
• تدوین مندرجات  فنی – حقوقی کامل پرونده اختراع شامل  شرح و توصیف ،ادعانامه ، و خلاصه اختراع
• رفع نقص پرونده های ثبت اختراع
• دفاع فنی از عملکرد دستگاه و رفع اخطار تشابه در صورت ابلاغ آن
• مشاوره جهت اخذ تاییدیه علمی از مراجع ذیصلاح اختراع

توضیحات بیشتر در خصوص ثبت اختراع در واحد های ثبتی کرج
گواهی  ثبت اختراع، حق امتیاز یا (Patent) امتیاز  انحصاری  می باشد که در برابر اختراع یا ایدهٔ ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی وی به عنوان مالک اختراع  اعطا می شود. انحصار به معنای برخورداری  از حقوق مخصوصی می باشد که از جانب  قانونگذاران و ادارات  ذی صلاح برای مدت زمان مشخص درقبال یک ایده یا محصول یا فرآیند نوآورانه (اختراع)  در اختیار فرد مخصوصی قرار می‌گیرد. به شرطی  که آن اختراع، اختراعی تازه، سودمند یا مورد بهره برداری صنعت شناخته شود.
به عبارت دیگر، ثبت اختراع یک حق منحصر به فرد می باشد که به اختراع یک کالا یا روند جدید  برای اجرای یک فرآیند  و یا یک راه حل تخصصی تازه برای مسئله ای خاص ،اعطا می گردد. ثبت اختراع،  از دارنده ثبت اختراع حفاظت می کند که مدت زمان اعتبار این حفاظت عموما"در همه کشورها به مدت 20 سال ادامه دارد ، که البته با توجه به قوانین هر کشور می تواند متفاوت باشد.
حفاظت از ثبت اختراع به این معنی می باشد که اختراع  ثبت شده نمی‌تواند بدون رضایت  مالک  ثبت اختراع، به طور تجارتی تولیدشده و یا مورد بهره برداری، پخش یا فروش قرار گیرد. ادعای  حقوق ثبت اختراع اغلب در دادگاه صورت می گیرد که مرجع قضایی جلوگیری ازنقض حقوقناشی از  ثبت اختراع هستند.

شرایط ثبت اختراع در کرج

ثبت اختراع حاصل آفرینش ذهنی افراد است که می توان گفت سبب ایجادیک  راه حل جدید برای مشکلات فنی جامعه می گردد و یا  در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود .
اختراعی قابل ثبت می باشد که ناشی از خلاقیت ذهنی   بوده ، جدید باشد و دارای کاربرد صنعتی نیز باشد. ابتکار جدید یعنی آنچه که در ذهن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای فردی با مهارت معمول  در فن مذکور آشکار و شناخته شده نباشد و از نظر صنعتی  نیز اختراعی  کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.
گواهی نامه  ثبت اختراع سندی است که توسط اداره مـالکیت صنعتی برای حـمایت از اختراع و صاحب آن پس از تاییدیه کارشناسان این اداره  صادر می گردد و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری ثبت اختراع برخوردار شود.
در موارد ذیل حمایت از اختراع انجام نمی گردد :
1. اکتشافات ، تئوری های  علمی، روش های ریاضی و آثارهای هنری
2. طرح ها و قواعد و یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی
3. روشهای تشخیص و درمان بیماریهای انسان ها و حیوانات
4. منابع ژنتیک و اجزاء تشکیل دهنده آنها و همچنین فرایندهای بیولوژیک و تولید آنها
ماده 27 قانون حمایت از مالکیت فکری و معنوی: هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت آن را نماید.
1. ابداع یک محصول صنعتی جدید
2. کشف هر وسیله جدید یا  اکتشاف عمل وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا زراعتی

شرایط تخصصی ثبت اختراع در کرج:

  به طور کلی اختراعی قابل ثبت است که حداقل شرایط ذیل را دارا باشد :
  1) نوین باشد (Novelty)
  2) اقدامی ابتکاری محسوب شود (Inventive Step)
  3) در عمل مفید باشد (Practical Use)
  4) مشمول موارد غیر قابل ثبت نباشد (Unpatentable Subject Matter)

 موارد غیر قابل ثبت به عنوان اختراع
  • کشفیات (موادی که از قبل در طبیعت موجود است)
  • تئوریهای های علمی
  • روشهای ریاضی
  • طرحها و نقشه ها
  • قواعد و روشها (مثل روش انجام تجارت، فعالیت ذهنی، بازی)
  • نرم افزار رایانه ای فاقد اثر فنی
  • روش تشخیص یا معالجه بیماری در انسان یا دام
  • گونه های گیاهی یا جانوری یا روش ایجا د آنها
  • اختراعی که استفاده تجاری آن مخل نظم عمومی یا اصول اخلاقی باشد.
  سیستم ثبت اختراع
   سیستم ثبت اختراع در ایران در حال حاضر به صورت اعلامی است یعنی ادعای مخترع در صورتی که سابقه ای از آن ثبت نشده باشد دال بر صحت آن تلقی میگردد
. مدارک مورد نیاز ثبت اختراع در کرج
  1) اظهارنامه ثبت اختراع که سه نسخه از این فرم بصورت خام باید از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران تهیه و تکمیل گردد .
  2) شرح اختراع که  توسط مخترع در برگه A4 و در سه نسخه مجزا تهیه می شود
  3) نقشه های اختراع در برگه های A4 و در سه نسخه مجزا
  4) ادعانامه  اختراع در برگه های A4 و در سه نسخه مجزا
  5) کپی از مدارک شناسایی مخترع یا  مخترعین
  6) قبض رسید بانکی حق الثبت اختراع
 مدت اعتبارثبت اختراع در واحد های ثبتی کرج
 گواهی یا سند ثبت اختراع بنا بر تقاضای مخترع پنج، ده، پانزده و یا بیست سال معتبر خواهد بود.
برای ثبت اختراع در کرج با کارشناسان موسسه ثبتی پایش تماس بگیرید