ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در سمنان

یک شرکت که در سمنان به ثبت رسیده است از زمان تاسیس به بعد در مراحل مختلفی برای انجام تغییرات نیاز به تاییدیه از مجمع عمومی عادی و فوق العاده دارد که بیشترین رای در تصویب موضوع موثر می باشد. پس از تایید صورت جلسات در مجمع برای ثبت توسط باجه های پستی به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود با ثبت تغییرات می توان آن را در شرکت اعمال نمود.

قانون تجارت اموری را برای انجام تغییرات شرکت مشخص نموده است. از این موارد می توان به تایید تغییرات در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با بیشترین آرا می باشد.پس از این که توافقات لازمه انجام شد باید صورتجلسه ای تنظیم گردد مبنی بر موضوع تصویب شده و در مرحله بعد آن را برای اداره ثبت شرکت ها ارسال نمود ثبت این تغییرات یعنی مجاز اعلام شدن آن ها می باشد.

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

تمامی تصمیم گیری هایی که به تصحیح ماده ها در اساسنامه شرکت ختم می شد در مجمع عمومی فوق العاده انجام می پذیرد. از جمله این تغییرات می توان از تغییر آدرس شرکت ، انتقال سهام ، ورود و خروج شرکا ، کاهش و افزایش سرمایه .... اشاره نمود که مگی ایم موارد در مجمع عمومی فوق العاده مطرح وتصویب می گردند.

اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

یکی از دلایل تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده عواملی مانند انتخاب کردن مدیر و بازرسین ، معین نمودن مقام ها ، اعطای حق امضا ها و.... همچنین مشخص کردن یک روزنامه کثیر الانتشار برای ثبت کلیه آگهی های مربوط به شرکت ، تایید ترازنامه مالی شرکت یکی از اساسی ترین موارد مطرحی در مجمع عمومی عادی است که مقدار سود و زیان شرکت را تعیین میکند

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در سمنان

 • کپی مدارک شناسایی برابر با اصل شده تمامی سهام داران
 • اخرین آگهی ثبت تغییرات شرکت
 • نام و مشخصات و ذکر سمت شرکا
 • یک نسخه کپی از اساسنامه شرکت

زمان ، هزینه ، تعرفه و قیمت ثبت شرکت در سمنان

تغییرات در شرکت به یک بازه زمانی نیاز دارد ثبت تغییرات در سمنان نهاتا" 40 روز کاری زمان می برد تا به ثبت برسد. باید این نکته دا در نظر گرفت که نوع تغییرات و نیز نوع شرکت ثبت شده در این روند موثر است و بر زمان آن تاثیر می گذارد. و ثبت تغییرات کلیه شرکت ها در یک زمان معین انجام نمی پذیرد.

در مورد هزینه های دولتی  نیز این نکته را باید در نظر گرفت که نوع شرکت و نوع تغییرات در میزان هزینه ها تاثیر دارد مثلا" تغییرات در شرکت سهامی عام و مسئولیت محدود به یک میزان نمی باشد دولت هزینه ها را بر حسب نوع تغییرات و نوع شرکت به ثبت رسیده تعیین می نماید.

برای اطلاع از هزینه های ثبت تغییرات شرکت می توانید با کارشناسان مجتمع ثبت پایش در ارتباط باشید .

انواع تغییرات شرکت ها در سمنان

 • ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت در سمنان
 • ثبت صورتجلسه انتخاب اعضا هیئت مدیره در سمنان
 • ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت در سمنان
 • ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت در سمنان
 • ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در سمنان
 • ثبت صورتجلسه ورود و خروج شرکا شرکت در سمنان

تغییرآدرس دفتر شرکت در سمنان

اگر اعضای شرکت برای جا به جا نمودن محل دفتر شرکت اقدام کنند اول باید این موضوع را در مجمع عمومی فوق العاده مطرح کرده و سپس صورتجلسه آن را در اداره ثبت شرکت های سمنان به ثبت برسانند.

تغییر موضوع فعالیت شخصیت حقوقی در سمنان

اگر بعد از مدتی از ثبت شرکت اعضاء شرکت به این موضوع رسیدند که باید نوع فعایلت خود را تغییر دهند باید موضوع فعالیت شرکت را عوض کنند.

اگر نیاز به کسب اطلاع از ثبت شرکت در تبریز دارید به مقاله ی آن در همین سایت مراجعه نمایید.

الحاق به موضوع فعالیت شرکت در سمنان

در برخی مواقع متقاضی نمی تواند موضوع مورد نظر خود را به طور کامل به ثبت برساند این امر جای نگرانی ندارد و پس از ثبت و فراهم شدن موضوع می قعیت بارای فعایت مورد نظر می توان با یک الحاقیه آن را به موضوع شرکت اضافه کرد.

تغییر نام شرکت در سمنان

اگر صاحبین شرکت قصد این را داشته باشند که شرکت را واگذار نمایند صاحبین جدید آن بخواهند نام آن را تغییر دهند و طبق سلیقه خود نامی را انتخاب کنند می توانند از طریق یک صورتجلسه که به تایید مجمع عمومی فوق العاده رسیده را به اداره ثبت شرکت ها برسانند

افزایش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در سمنان

با توجه به نوع شرکت ثبت شده افزایش میزان سهام توسط سهامداران با صلاح دید انها انجام می پذیرد. این افزایش سرمایه نیز باید به شکل صورتجلسه ثبت گردد.

کاهش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در سمنان

به چند صورت ممکن است کاهش سرمایه صورت پذیرد:

میزان سرمایه ثبت شده شرکت بیش از حد نیاز شرکت باشد

شرکت متحمل ضرر و زیان شود

خروج یکی از شرکا که بدین صورت سرمایه او از شرکت خارج می شود

ورود و خروج شریک یا سهامدار در سمنان

اگر یک یا چند سهام دار بخواهند از شرکت خارج شوند این امر را در یک صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این موضوع را در ثبت شرکت ها به ثبت می رسانند همچنین می توانند سهان دار جدیدی نیز می توان در این امر وارد نمود و جایگزین کرد

نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در سمنان

ممکن است یکی از اعضا و شرکا قصد خروج از شرکت را داشته باشند و این امر باعث میشود سهام شرکت کاهش پیدا کند برای جلوگیری از این امر میتوان میزان سهام وی را به شرکا و هیئت مدیره واگذار نمود

انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در سمنان

مجمع عمومی فوق العاده می تواند سمت ها را تعیین کرده و یا سمت ها را تغییر دهد همچنین می تواند سمت های جدید را تصوییب کند این امر نیز در قالب صورتجلسه قابل ثبت می باشد.

انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در سمنان

بازرسین در شرکت سهامی خاص به مدت یک سال انتخاب می شوند و پس از این دوره با یک صورت جلسه می توان سمت آن ها را تمدید نمود.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در سمنان

اگر در ماده های اساسنامه تغییراتی به وجود آید باید طی صورتجلسه به ثبت برسد.

انحلال شرکت در سمنان

اگر در شرکت موضوعات خاصی همچون ورشکستگی و  فوت یکی از سهام داران و یا اعضاء هیئت مدیره..... و همچنین انحلال شرکت با تایید مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد و با یک صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت میرسد.

مدارک مورد نیاز ثبت صورتجلسه تغییرات در سمنان

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در سمنان

 • روزنامه ای که آگهی تاسیس شرکت در آن ثبت گردیده.
 • روزنامه آخرین آگهی تغییرات و با روزنامه رسمی
 • کلیه اوراق شرکت
 • کپی مدارک شناسایی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در سمنان

 • روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • ارائه اظهارنامه شرکت
 • لیست کامل  آخرین  نقل و انتقالات شرکت

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در استان سمنان

 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در دامغان
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در شاهرود
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در گرمسار
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در سرخه
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در آرادان

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
کمترین زمان برای ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت پایش

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

پاسخگویی 24 ساعته برای ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.