ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در اصفهان

اصفهان یکی از استان های بزرگ و از نظر تجاری رو به رشد کشور می باشد که با توجه به میزان بالای ثبت شرکت در این منطقه میزان تغییرات و صورتجلسات نیز حجم بالایی دارد بدین منظور کارشناسان و مشاورین ما در این راستا آماده خدمات رسانی به شما عزیزان در اصفهان می باشند.

برای انجام کلیه تغییرات در شرکت یکی از شروط تایید آن موافقت مجمع عمومی عادی و فوق العاده می باشد که این کار در مجمع با اکثریت آرا به انجام میرسد. بعد از این که تغییرات با توافق مجمع تصویب گردید باید صورتجلسه ای بر همین مبنی تنظیم می گردد و پس از ارسال به اداره ثبت شرکت ها کلیه تغییرات به ثبت می رسد.

به ثبت رساندن تغییرات بدین معنا می باشد که مجوز انجام کلیه امور ثبت شده است. در ذیل به توضیح در باره این روند پرداخته می شود.

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

تمامی تصمیم گیری هایی که به تصحیح ماده ها در اساسنامه شرکت ختم می شود در مجمع عمومی فوق العاده انجام می پذیرد. از جمله این تغییرات می توان از تغییر آدرس شرکت ، انتقال سهام ، ورود و خروج شرکا ، کاهش و افزایش سرمایه .... اشاره نمود که این موارد در مجمع عمومی فوق العاده مطرح وتصویب می گردند.

اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

یکی از دلایل تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده عواملی مانند انتخاب کردن مدیر و بازرسین ، معین نمودن مقام ها ، اعطای حق امضا ها و.... همچنین مشخص کردن یک روزنامه کثیر الانتشار برای ثبت کلیه آگهی های مربوط به شرکت ، تایید ترازنامه مالی شرکت یکی از اساسی ترین موارد مطرحی در مجمع عمومی عادی است که مقدار سود و زیان شرکت را تعیین میکند.

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در اصفهان

 • کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضا و سهامداران شرکت
 • اخرین روزنامه ای که تغیرات شرکت در آن ثبت گردیده
 • مشخصات تمامی شرکا
 • کپی اساسنامه

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در اصفهان

قانون تجارت اموری را برای انجام تغییرات شرکت مشخص نموده است. از این موارد می توان به تایید تغییرات در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با بیشترین آرا می باشد.پس از این که توافقات لازمه انجام شد باید صورتجلسه ای تنظیم گردد مبنی بر موضوع تصویب شده و در مرحله بعد آن را برای اداره ثبت شرکت ها ارسال نمود ثبت این تغییرات یعنی مجاز اعلام شدن آن ها می باشد.

زمان ، هزینه ، تعرفه و قیمت ثبت شرکت در اصفهان

تغییرات در شرکت به یک بازه زمانی نیاز دارد ثبت تغییرات در اصفهان نهاتا" 40 روز کاری زمان می برد تا به ثبت برسد. باید این نکته دا در نظر گرفت که نوع تغییرات و نیز نوع شرکت ثبت شده در این روند موثر است و بر زمان آن تاثیر می گذارد. و ثبت تغییرات کلیه شرکت ها در یک زمان معین انجام نمی پذیرد.

در مورد هزینه های دولتی  نیز این نکته را باید در نظر گرفت که نوع شرکت و نوع تغییرات در میزان هزینه ها تاثیر دارد مثلا" تغییرات در شرکت سهامی عام و مسئولیت محدود به یک میزان نمی باشد دولت هزینه ها را بر حسب نوع تغییرات و نوع شرکت به ثبت رسیده تعیین می نماید.

برای اطلاع از هزینه های ثبت تغییرات شرکت می توانید با کارشناسان مجتمع ثبت پایش در ارتباط باشید .

انواع تغییرات شرکت ها در اصفهان

 • ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت در اصفهان
 • ثبت صورتجلسه انتخاب اعضا هیئت مدیره در اصفهان
 • ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت در اصفهان
 • ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت در اصفهان
 • ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در اصفهان
 • ثبت صورتجلسه ورود و خروج شرکا شرکت در اصفهان
 • تغییرآدرس دفتر شرکت در اصفهان

اگر اعضای شرکت برای جا به جا نمودن محل دفتر شرکت اقدام کنند اول باید این موضوع را در مجمع عمومی فوق العاده مطرح کرده و سپس صورتجلسه آن را در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت برسانند.

تغییر موضوع فعالیت شخصیت حقوقی در اصفهان

اگر بعد از مدتی از ثبت شرکت اعضاء شرکت به این موضوع رسیدند که باید نوع فعایلت خود را تغییر دهند باید موضوع فعالیت شرکت را عوض کنند.

اگر نیاز به کسب اطلاع از ثبت شرکت در اصفهان دارید به مقاله ی آن در همین سایت مراجعه نمایید.

الحاق به موضوع فعالیت شرکت در اصفهان

در برخی مواقع متقاضی نمی تواند موضوع مورد نظر خود را به طور کامل به ثبت برساند این امر جای نگرانی ندارد و پس از ثبت و فراهم شدن موضوع موقعیت بارای فعایت مورد نظر می توان با یک الحاقیه آن را به موضوع شرکت اضافه کرد.

تغییر نام شرکت در اصفهان

اگر صاحبین شرکت قصد این را داشته باشند که شرکت را واگذار نمایند صاحبین جدید آن بخواهند نام آن را تغییر دهند و طبق سلیقه خود نامی را انتخاب کنند می توانند از طریق یک صورتجلسه که به تایید مجمع عمومی فوق العاده رسیده را به اداره ثبت شرکت ها برسانند

افزایش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در اصفهان

با توجه به نوع شرکت ثبت شده افزایش میزان سهام توسط سهامداران با صلاح دید انها انجام می پذیرد. این افزایش سرمایه نیز باید به شکل صورتجلسه ثبت گردد.

ثبت برند تخصص ماست. در زمینه ثبت برند در تبریز بیشتر بدانید.

کاهش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در اصفهان

به چند صورت ممکن است کاهش سرمایه صورت پذیرد:

 • میزان سرمایه ثبت شده شرکت بیش از حد نیاز شرکت باشد
 • شرکت متحمل ضرر و زیان شود
 • خروج یکی از شرکا که بدین صورت سرمایه او از شرکت خارج می شود

ورود و خروج شریک یا سهامدار در اصفهان

اگر یک یا چند سهام دار بخواهند از شرکت خارج شوند این امر را در یک صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این موضوع را در ثبت شرکت ها به ثبت می رسانند همچنین می توانند سهان دار جدیدی نیز می توان در این امر وارد نمود و جایگزین کرد

نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در اصفهان

اگر یک شریک یا شرکا بخواهند خارج شوند برای اینکه سرمایه شرکت کاهش نیابد می توانند سهام خود را به هیئت مدیره شرکت و یا دیگر در سهام داران منتقل نمایند.

انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در اصفهان

مجمع عمومی فوق العاده می تواند سمت ها را تعیین کرده و یا سمت ها را تغییر دهد همچنین می تواند سمت های جدید را تصوییب کند این امر نیز در قالب صورتجلسه قابل ثبت می باشد.

انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در اصفهان

بازرسین در شرکت سهامی خاص به مدت یک سال انتخاب می شوند و پس از این دوره با یک صورت جلسه می توان سمت آن ها را تمدید نمود.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در اصفهان

اگر در ماده های اساسنامه تغییراتی به وجود آید باید طی صورتجلسه به ثبت برسد.

انحلال شرکت در اصفهان

اگر در شرکت موضوعات خاصی همچون ورشکستگی و  فوت یکی از سهام داران و یا اعضاء هیئت مدیره..... و همچنین انحلال شرکت با تایید مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد و با یک صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت میرسد.

مدارک مورد نیاز ثبت صورتجلسه تغییرات در اصفهان

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در اصفهان

 • روزنامه ای که آگهی تاسیس شرکت در آن ثبت گردیده.
 • روزنامه آخرین آگهی تغییرات و با روزنامه رسمی
 • کلیه اوراق شرکت
 • کپی مدارک شناسایی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در اصفهان

 • روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • ارائه اظهارنامه شرکت
 • لیست کامل  آخرین  نقل و انتقالات شرکت

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در اصفهان 

 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در اردستان
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در خوانسار
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در فریدون شهر
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در نطنز
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در سمیرم
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در خمینی شهر
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در نائین
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در نجف آباد
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در فلاورجان
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در گلپایگان
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در شهررضا
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در شاهین شهر

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
کمترین زمان برای ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت پایش

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

پاسخگویی 24 ساعته برای ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.