ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در ساری

ساری یکی از شهرهای شمای است که به علت مرز استان بودن بسیاری از ثبت ها در این شهر انجام می گردد همچنین می توان گفت بسیاری از تغییرات هم در این شهر به انجام میرسد. این تغییرات پس از مطرح شدن و ثبت شدن شرکت در ساری ، در اداره ثبت شرکت ها میتواند اعمال گردد.

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

تمامی تصمیم گیری هایی که به تصحیح ماده ها در اساسنامه شرکت ختم می شد در مجمع عمومی فوق العاده انجام می پذیرد. از جمله این تغییرات می توان از تغییر آدرس شرکت ، انتقال سهام ، ورود و خروج شرکا ، کاهش و افزایش سرمایه .... اشاره نمود که تمامی  موارد در مجمع عمومی فوق العاده مطرح وتصویب می گردند.

 اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

انتخاب مدیران و بازرسین ، تعیین سمت ها ، دادن حق امضا و.... به طور معمول در مجمع عمومی به طمر فوق العاده انجام  می شود . یکی از دلایل تشکیل مجمع عمومی فوق العاده تعیین یک رزنامه کثیر الانتشار با اکثریت آراء می باشد که کلیه آگهی ها و نیز دعوت ها از مجمع در آن به چاپ برسد. از مهمترین مواردی که مجمع عمومی فوق العاده  تشکیل می گردد بررسی و تصویب ترازنامه مالی شرکت می باشد که میزان سود و یا زیان مالی شرکت را مشخص میکند.

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در ساری

 1) کپی مدارک شناسایی برابر با اصل شده تمامی سهام داران

2) اخرین آگهی ثبت تغییرات شرکت

3) نام و مشخصات و ذکر سمت شرکا

4) یک نسخه کپی از اساسنامه شرکت

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در ساری

در دنیای تجارت قوانین مختلفی برای انجام امور تغییرات وضع شده است از جمله این موارد به تصویب تغییرات در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با اکثریت است. این موارد پس از تصویب در مجمع باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود تا بتوان آن ها را اعمال کرد.

زمان ، هزینه ، تعرفه و قیمت ثبت شرکت در ساری

تغییرات در شرکت به یک بازه زمانی نیاز دارد ثبت تغییرات در ساری نهاتا" 15 روز کاری زمان می برد تا به ثبت برسد. باید این نکته دا در نظر گرفت که نوع تغییرات و نیز نوع شرکت ثبت شده در این روند موثر است و بر زمان آن تاثیر می گذارد. و ثبت تغییرات کلیه شرکت ها در یک زمان معین انجام نمی پذیرد.

برای اطلاع از هزینه های ثبت تغییرات شرکت می توانید با کارشناسان مجتمع ثبت پایش در ارتباط باشید .

انواع تغییرات شرکت ها در ساری

 • ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت در ساری
 • ثبت صورتجلسه انتخاب اعضا هیئت مدیره در ساری
 • ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت در ساری
 • ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت در ساری
 • ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در ساری
 • ثبت صورتجلسه ورود و خروج شرکا شرکت در ساری

تغییر آدرس دفتر شرکت در ساری

موصوع نقل و انتقال دفتر مرکزی شرمت بنا به صلاح دید اعضاء باید در مرحله اول در مجمع عمومی فوق العاده مطرح گردد و در این مجمع با رای گیری و تایید اکثریت آرا مورد تصویب قرار بگیرد در مرحله بعد از موضوع جلسه مجمع عممی فوق العاده و نتیجه نهایی یک صورتجلسه تهیه گردد و برای ثبت و اعمال آن به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.

تغییر موضوع فعالیت شخصیت حقوقی در ساری

اگر بعد از مدتی از ثبت شرکت اعضاء شرکت به این موضوع رسیدند که باید نوع فعایلت خود را تغییر دهند باید موضوع فعالیت شرکت را عوض کنند.

اگر نیاز به کسب اطلاع از ثبت شرکت در ساری دارید به مقاله ی آن در همین سایت مراجعه نمایید.

الحاق به موضوع فعالیت شرکت در ساری

شاید در هنگام ثبت متقاضی نتواند برخی موضوعات را به علت عدم فراهم بودن شرایط یا مسائل دیگر به ثبت برساند که این موضوع را میتواند به صورت الحاق به موضوع به موضوع شرکت اضافه گردد.

تغییر نام شرکت در ساری

اگر صاحبین شرکت قصد این را داشته باشند که شرکت را واگذار نمایند صاحبین جدید آن بخواهند نام آن را تغییر دهند و طبق سلیقه خود نامی را انتخاب کنند می توانند از طریق یک صورتجلسه که به تایید مجمع عمومی فوق العاده رسیده را به اداره ثبت شرکت ها برسانند

افزایش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در ساری

با توجه به نوع شرکت ثبت شده افزایش میزان سهام توسط سهامداران با صلاح دید انها انجام می پذیرد. این افزایش سرمایه نیز باید به شکل صورتجلسه ثبت گردد.

کاهش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در ساری

به چند صورت ممکن است کاهش سرمایه صورت پذیرد:

 1-میزان سرمایه ثبت شده شرکت بیش از حد نیاز شرکت باشد

2- شرکت متحمل ضرر و زیان شود

3-خروج یکی از شرکا که بدین صورت سرمایه او از شرکت خارج می شود

ورود و خروج شریک یا سهامدار در ساری

اگر یک یا چند سهام دار بخواهند از شرکت خارج شوند این امر را در یک صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این موضوع را در ثبت شرکت ها به ثبت می رسانند همچنین می توانند سهان دار جدیدی نیز می توان در این امر وارد نمود و جایگزین کر

نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در ساری

ممکن است یکی از اعضا و شرکا قصد خروج از شرکت را داشته باشند و این امر باعث میشود سهام شرکت کاهش پیدا کند برای جلوگیری از این امر میتوان میزان سهام وی را به شرکا و هیئت مدیره واگذار نمود

انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در ساری

مجمع عمومی فوق العاده می تواند سمت ها را تعیین کرده و یا سمت ها را تغییر دهد همچنین می تواند سمت های جدید را تصوییب کند این امر نیز در قالب صورتجلسه قابل ثبت می باشد.

انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در ساری

بازرسین در شرکت سهامی خاص به مدت یک سال انتخاب می شوند و پس از این دوره با یک صورت جلسه می توان سمت آن ها را تمدید نمود.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در ساری

اگر در ماده های اساسنامه تغییراتی به وجود آید باید طی صورتجلسه به ثبت برسد.

انحلال شرکت در ساری

اگر در شرکت موضوعات خاصی همچون ورشکستگی و  فوت یکی از سهام داران و یا اعضاء هیئت مدیره..... و همچنین انحلال شرکت با تایید مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد و با یک صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت میرسد.

مدارک مورد نیاز ثبت صورتجلسه تغییرات در ساری

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در ساری

 1. روزنامه ای که آگهی تاسیس شرکت در آن ثبت گردیده.
 2. روزنامه آخرین آگهی تغییرات و با روزنامه رسمی
 3. کلیه اوراق شرکت
 4. کپی مدارک شناسایی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در ساری

 1. آگهی تاسیس  شرکت   
 2. روزنامه آخرین تغییرات شرکت
 3. اظهارنامه رسمی شرکت باید ارائه گردد
 4. کلیه نقل و انتقالات در  شرکت

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در استان مازنداران

 • ثبت تغییرات شرکت در بابل
 • ثبت تغییرات شرکت در قائم شهر
 • ثبت تغییرات شرکت در عباس آباد
 • ثبت تغییرات شرکت در آمل
 • ثبت تغییرات شرکت در چالوس
 • ثبت تغییرات شرکت در رامسر
 • ثبت تغییرات شرکت در بهشر
 • ثبت تغییرات شرکت در رویان
 • ثبت تغییرات شرکت در بابلسر
 • ثبت تغییرات شرکت در نوشهر
 • ثبت تغییرات شرکت در تنکابن
 • ثبت تغییرات شرکت در جویبار
 • ثبت تغییرات شرکت در نور
 • ثبت تغییرات شرکت در محمودآباد
 • ثبت تغییرات شرکت در نکا
 • ثبت تغییرات شرکت در فریدون کنار

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
کمترین زمان برای ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت پایش

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

پاسخگویی 24 ساعته برای ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.