ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در تبریز

برای انجام کلیه تغییرات در شرکت در اهواز یکی از شروط تایید آن موافقت مجمع عمومی عادی و فوق العاده می باشد، که این کار در مجمع با اکثریت آرا به انجام میرسد. بعد از این که تغییرات با توافق مجمع تصویب گردید باید صورتجلسه ای بر همین مبنی تنظیم می گردد و پس از ارسال به اداره ثبت شرکت ها کلیه تغییرات به ثبت می رسد. به ثبت رساندن تغییرات بدین معنا می باشد که مجوز انجام کلیه امور ثبت شده است. در ذیل به توضیح در باره این روند پرداخته می شود.

​قانون تجارت اموری را برای انجام تغییرات شرکت در اهواز مشخص نموده است. از این موارد می توان به تایید تغییرات در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با بیشترین آرا می باشد.پس از این که توافقات لازمه انجام شد باید صورتجلسه ای تنظیم گردد مبنی بر موضوع تصویب شده و در مرحله بعد آن را برای اداره ثبت شرکت ها ارسال نمود ثبت این تغییرات یعنی مجاز اعلام شدن آن ها می باشد.

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

تمامی تصمیم گیری هایی که به تصحیح ماده ها در اساسنامه شرکت ختم می شد در مجمع عمومی فوق العاده انجام می پذیرد. از جمله این تغییرات می توان از تغییر آدرس شرکت ، انتقال سهام ، ورود و خروج شرکا ، کاهش و افزایش سرمایه .... اشاره نمود که مگی ایم موارد در مجمع عمومی فوق العاده مطرح وتصویب می گردند.

اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اموری همچون انتخاب بازرس یا بازرسین ، انتخاب مدیران ، تعیین سمت ها و حق امضا ها و همچین انتخاب روزنامه کثیر الانتشاری که تمامی آگهی های شرکت در ان چاپ می گردد تایید و تصویب می شود، یکی از اصلی ترین مواردی که در این مجمع صورت می پذیرد تایید ترازنامه مالی که سود و زیان شرکت را تعیین می کند است

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در تبریز

 • کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضا و سهامداران شرکت
 • اخرین روزنامه ای که تغیرات شرکت در آن ثبت گردیده
 • مشخصات تمامی شرکا
 • کپی اساسنامه

زمان ، هزینه ، تعرفه و قیمت ثبت شرکت در تبریز

تغییرات در شرکت به یک بازه زمانی نیاز دارد ثبت تغییرات در تبریز نهاتا" 40 روز کاری زمان می برد تا به ثبت برسد. باید این نکته دا در نظر گرفت که نوع تغییرات و نیز نوع شرکت ثبت شده در این روند موثر است و بر زمان آن تاثیر می گذارد. و ثبت تغییرات کلیه شرکت ها در یک زمان معیین انجام نمی پذیرد.

در مورد هزینه های دولتی  نیز این نکته را باید در نظر گرفت که نوع شرکت و نوع تغییرات در میزان هزینه ها تاثیر دارد مثلا" تغییرات در شرکت سهامی عام و مسئولیت محدود به یک میزان نمی باشد دولت هزینه ها را بر حسب نوع تغییرات و نوع شرکت به ثبت رسیده تعیین می نماید.

برای اطلاع از هزینه های ثبت تغییرات شرکت می توانید با کارشناسان مجتمع ثبت پایش در ارتباط باشید .

انواع تغییرات شرکت ها در تبریز

 • ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت در تبریز
 • ثبت صورتجلسه انتخاب اعضا هیئت مدیره در تبریز
 • ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت در تبریز
 • ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت در تبریز
 • ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در تبریز
 • ثبت صورتجلسه ورود و خروج شرکا شرکت در تبریز
 • تغییرآدرس دفتر شرکت در تبریز

اگر اعضای شرکت برای جا به جا نمودن محل دفتر شرکت اقدام کنند اول باید این موضوع را در مجمع عمومی فوق العاده مطرح کرده و سپس صورتجلسه آن را در اداره ثبت شرکت های تبریز به ثبت برسانند.

تغییر موضوع فعالیت شخصیت حقوقی در تبریز                                                                                                    

اگر بعد از مدتی از ثبت شرکت اعضاء شرکت به این موضوع رسیدند که باید نوع فعایلت خود را تغییر دهند باید موضوع فعالیت شرکت را عوض کنند.

اگر نیاز به کسب اطلاع از ثبت شرکت در تبریز دارید به مقاله ی آن در همین سایت مراجعه نمایید.

الحاق به موضوع فعالیت شرکت در تبریز                                                                                                      

در برخی مواقع متقاضی نمی تواند موضوع مورد نظر خود را به طور کامل به ثبت برساند این امر جای نگرانی ندارد و پس از ثبت و فراهم شدن موضوع می قعیت بارای فعایت مورد نظر می توان با یک الحاقیه آن را به موضوع شرکت اضافه کرد.

تغییر نام شرکت در تبریز                                                                                                              

اگر صاحبین شرکت قصد این را داشته باشند که شرکت را واگذار نمایند صاحبین جدید آن بخواهند نام آن را تغییر دهند و طبق سلیقه خود نامی را انتخاب کنند می توانند از طریق یک صورتجلسه که به تایید مجمع عمومی فوق العاده رسیده را به اداره ثبت شرکت ها برسانند

افزایش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در تبریز

با توجه به نوع شرکت ثبت شده افزایش میزان سهام توسط سهامداران با صلاح دید انها انجام می پذیرد. این افزایش سرمایه نیز باید به شکل صورتجلسه ثبت گردد.

کاهش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در تبریز 

به چند صورت ممکن است کاهش سرمایه صورت پذیرد:

میزان سرمایه ثبت شده شرکت بیش از حد نیاز شرکت باشد

شرکت متحمل ضرر و زیان شود

خروج یکی از شرکا که بدین صورت سرمایه او از شرکت خارج می شود

ورود و خروج شریک یا سهامدار در تبریز

اگر یک یا چند سهام دار بخواهند از شرکت خارج شوند این امر را در یک صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این موضوع را در ثبت شرکت ها به ثبت می رسانند همچنین می توانند سهان دار جدیدی نیز می توان در این امر وارد نمود و جایگزین کرد

نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در تبریز 

اگر یک شریک یا شرکا بخواهند خارج شوند برای اینکه سرمایه شرکت کاهش نیابد می توانند سهام خود را به هیئت مدیره شرکت و یا دیگر در سهام داران منتقل نمایند.

انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در تبریز 

مجمع عمومی فوق العاده می تواند سمت ها را تعیین کرده و یا سمت ها را تغییر دهد همچنین می تواند سمت های جدید را تصوییب کند این امر نیز در قالب صورتجلسه قابل ثبت می باشد.

انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در تبریز

بازرسین در شرکت سهامی خاص به مدت یک سال انتخاب می شوند و پس از این دوره با یک صورت جلسه می توان سمت آن ها را تمدید نمود.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در تبریز

اگر در ماده های اساسنامه تغییراتی به وجود آید باید طی صورتجلسه به ثبت برسد.

انحلال شرکت در تبریز

اگر در شرکت موضوعات خاصی همچون ورشکستگی و  فوت یکی از سهام داران و یا اعضاء هیئت مدیره..... و همچنین انحلال شرکت با تایید مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد و با یک صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت میرسد.

مدارک مورد نیاز ثبت صورتجلسه تغییرات در تبریز

 • مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در تبریز

روزنامه ای که آگهی تاسیس شرکت در آن ثبت گردیده.

روزنامه آخرین آگهی تغییرات و با روزنامه رسمی

کلیه اوراق شرکت

کپی مدارک شناسایی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

 • مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در تبریز

روزنامه رسمی تاسیس شرکت

آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات

ارائه اظهارنامه شرکت

لیست کامل  آخرین  نقل و انتقالات شرکت

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در استان آذربایجان شرقی

 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در مراغه
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در مرند
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در اهر
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در سراب
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در میانه
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در جلفا
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در شبستر
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در آذرشهر
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات و ثبت تغییرات شرکت در بناب

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
کمترین زمان برای ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت پایش

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

پاسخگویی 24 ساعته برای ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.