ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در اراک

همه اموری که مربوط به تغییرات در شرکت می باشد باید با موافقت مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده مطرح شده و با بیشترین آراء در مجمع مورد تصویب قرار گیرد. پس از تایید مجمع کلیه امور تایید شده در مجمع باید به شکل صورتجلسه در بیاید و برای ثبت نهایی به اداره ثبت شرکت ارسال گردد.

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

تمامی تصمیم گیری هایی که به تصحیح ماده ها در اساسنامه شرکت ختم می شد در مجمع عمومی فوق العاده انجام می پذیرد. از جمله این تغییرات می توان از تغییر آدرس شرکت ، انتقال سهام ، ورود و خروج شرکا ، کاهش و افزایش سرمایه .... اشاره نمود که تمامی  موارد در مجمع عمومی فوق العاده مطرح وتصویب می گردند.

 اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

یکی از دلایل تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده عواملی مانند انتخاب کردن مدیر و بازرسین ، معین نمودن مقام ها ، اعطای حق امضا ها و.... همچنین مشخص کردن یک روزنامه کثیر الانتشار برای ثبت کلیه آگهی های مربوط به شرکت ، تایید ترازنامه مالی شرکت یکی از اساسی ترین موارد مطرحی در مجمع عمومی عادی است که مقدار سود و زیان شرکت را تعیین میکند

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در اراک

 • کپی مدارک شناسایی برابر با اصل شده تمامی سهام داران
 • اخرین آگهی ثبت تغییرات شرکت
 • نام و مشخصات و ذکر سمت شرکا
 • یک نسخه کپی از اساسنامه شرکت

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در اراک

در دنیای تجارت قوانین مختلفی برای انجام امور تغییرات وضع شده است از جمله این موارد به تصویب تغییرات در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با اکثریت است. این موارد پس از تصویب در مجمع باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود تا بتوان آن ها را اعمال کرد.

زمان ، هزینه ، تعرفه و قیمت ثبت شرکت در اراک

تغییرات در شرکت به یک بازه زمانی نیاز دارد ثبت تغییرات در اراک نهاتا" 15 روز کاری زمان می برد تا به ثبت برسد. باید این نکته دا در نظر گرفت که نوع تغییرات و نیز نوع شرکت ثبت شده در این روند موثر است و بر زمان آن تاثیر می گذارد. و ثبت تغییرات کلیه شرکت ها در یک زمان معین انجام نمی پذیرد.

در مورد هزینه های دولتی  نیز این نکته را باید در نظر گرفت که نوع شرکت و نوع تغییرات در میزان هزینه ها تاثیر دارد مثلا" تغییرات در شرکت سهامی عام و مسئولیت محدود به یک میزان نمی باشد دولت هزینه ها را بر حسب نوع تغییرات و نوع شرکت به ثبت رسیده تعیین می نماید.

برای اطلاع از هزینه های ثبت تغییرات شرکت می توانید با کارشناسان مجتمع ثبت پایش در ارتباط باشید .

انواع تغییرات شرکت ها در اراک

 • ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت در اراک
 • ثبت صورتجلسه انتخاب اعضا هیئت مدیره در اراک
 • ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت در اراک
 • ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت در اراک
 • ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در اراک
 • ثبت صورتجلسه ورود و خروج شرکا شرکت در اراک
 • تغییرآدرس دفتر شرکت در اراک

اگر اعضای شرکت برای جا به جا نمودن محل دفتر شرکت اقدام کنند اول باید این موضوع را در مجمع عمومی فوق العاده مطرح کرده و سپس صورتجلسه آن را در اداره ثبت شرکت های اراک به ثبت برسانند.

تغییر موضوع فعالیت شخصیت حقوقی در اراک

اگر بعد از مدتی از ثبت شرکت اعضاء شرکت به این موضوع رسیدند که باید نوع فعایلت خود را تغییر دهند باید موضوع فعالیت شرکت را عوض کنند.

اگر نیاز به کسب اطلاع از ثبت شرکت در اراک دارید به مقاله ی آن در همین سایت مراجعه نمایید.

الحاق به موضوع فعالیت شرکت در اراک

بعضی اوقات موسسین شرکت به طور کامل نمی توانند موضوعات فعایت خود را کامل ثبت کنند و یا در هنگام ثبت زمینه فعالیت مورد نظرشان محقق نمی گردد در این حالت می توانند شرکت را ثبت نمایند.

پس از اینکه شرکت به ثبت رسید و در زمانی که زمینه فعالیت مورد نظر فراهم شد می توان با یک صورتجلسه الحاق به موضوع آن را ب موضوع و زمینه فعالیت شرکت اضافه نمود.

تغییر نام شرکت در اراک

اگر صاحبین شرکت قصد این را داشته باشند که شرکت را واگذار نمایند صاحبین جدید آن بخواهند نام آن را تغییر دهند و طبق سلیقه خود نامی را انتخاب کنند می توانند از طریق یک صورتجلسه که به تایید مجمع عمومی فوق العاده رسیده را به اداره ثبت شرکت ها برسانند

افزایش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در اراک

با توجه به نوع شرکت ثبت شده افزایش میزان سهام توسط سهامداران با صلاح دید انها انجام می پذیرد. این افزایش سرمایه نیز باید به شکل صورتجلسه ثبت گردد.

کاهش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در اراک

به چند صورت ممکن است کاهش سرمایه صورت پذیرد:

میزان سرمایه ثبت شده شرکت بیش از حد نیاز شرکت باشد

شرکت متحمل ضرر و زیان شود

خروج یکی از شرکا که بدین صورت سرمایه او از شرکت خارج می شود

ورود و خروج شریک یا سهامدار در اراک

اگر یک یا چند سهام دار بخواهند از شرکت خارج شوند این امر را در یک صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این موضوع را در ثبت شرکت ها به ثبت می رسانند همچنین می توانند سهان دار جدیدی نیز می توان در این امر وارد نمود و جایگزین کرد

نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در اراک

ممکن است یکی از اعضا و شرکا قصد خروج از شرکت را داشته باشند و این امر باعث میشود سهام شرکت کاهش پیدا کند برای جلوگیری از این امر میتوان میزان سهام وی را به شرکا و هیئت مدیره واگذار نمود

انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در اراک

مجمع عمومی فوق العاده می تواند سمت ها را تعیین کرده و یا سمت ها را تغییر دهد همچنین می تواند سمت های جدید را تصوییب کند این امر نیز در قالب صورتجلسه قابل ثبت می باشد.

انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در اراک

بازرسین در شرکت سهامی خاص به مدت یک سال انتخاب می شوند و پس از این دوره با یک صورت جلسه می توان سمت آن ها را تمدید نمود.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در اراک

اگر در ماده های اساسنامه تغییراتی به وجود آید باید طی صورتجلسه به ثبت برسد.

انحلال شرکت در اراک

اگر در شرکت موضوعات خاصی همچون ورشکستگی و  فوت یکی از سهام داران و یا اعضاء هیئت مدیره..... و همچنین انحلال شرکت با تایید مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد و با یک صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت میرسد.

مدارک مورد نیاز ثبت صورتجلسه تغییرات در اراک

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در اراک

روزنامه ای که آگهی تاسیس شرکت در آن ثبت گردیده.

روزنامه آخرین آگهی تغییرات و با روزنامه رسمی

کلیه اوراق شرکت

کپی مدارک شناسایی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در اراک

آگهی تاسیس شرکت

روزنامه آخرین تغییرات شرکت

اظهارنامه رسمی شرکت باید ارائه گردد

کلیه نقل و انتقالات در شرکت

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در استان مرکزی

 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در ساوه
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در خمین
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در محلات
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در دلیجان
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در شاه زند
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در تفرش
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در آشتیان
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در کمیجان
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در فراهان
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در آستانه

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
کمترین زمان برای ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت پایش

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

پاسخگویی 24 ساعته برای ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.