ثبت شرکت در مشهد

در شروع مقاله به تعریفی از شرکت در مشهد می پردازیم سپس از شرکتهایی صحبت می شود که در حیطه فعالیتهای تجاری ارجعیت ثبت بیشتری دارند و اشخاص بیشتری تمایل به ثبت این شرکت ها باتوجه به شرایط آنها را دارند .

اشخاص حقیقی که برای کسب سود و درامد بالا بدنبال توسعه فعالیت خود هستند می توانند با ایجاد مشارکت 2 و یا چند نفر شرکت خود را ثبت نمایند .در این مشارکت و پیمان هدفی را مشخص می کنند که در پی آن برای آن تلاش کرده و سود جاصل از آن را در بین اعضا و شرکا تقسیم نمایند .

برای ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها باید شرایطی را در نظر داشت از جمله آنکه حداقل افراد و اعضا تشکیل دهنده از 2 نفر بالاتر رود ، میزان سرمایه شرکت حداقل 1 میلیون ریال باشد ، برای تأسیس شرکت باید 35 درصد از سرمایه اولیه شرکت را در حساب بانکی بنام شرکت سپرده نمایند و تأییدیه از بانک دریافت نمایند .

مدارک ثبت شرکت در مشهد

 • دو سری از اظهارنامه
 • دو سری از اساسنامه
 • دو سری از صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.) دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین
 • آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده
 • سری از شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)
 • گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت
 • ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مراحل ثبت شرکت در مشهد

در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، فرم نمونه‌ی اسناد فوق‌الذکر، موجود است. می‌توان این فرم‌های نمونه را از اداره‌ی مذکور تهیه و تکمیل‌کرده و ذیل تمام اوراق باید توسط همه‌ی شرکا (مؤسسین) امضا شود.

سپس هزینه‌ای بابت تعیین نام شرکت به بانک واریز کرده و چند نام،‌ که واژه‌ی بیگانه نبوده، فاقد سابقه‌ی ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد؛ انتخاب کرده و به «واحد تعیین نام» ‌اداره‌ی مذکور، معرفی و موافقت آن واحد را درباره‌ی نام تعیین شده اخذ کرده،سپس همه‌ی مدارک به «‌قسمت پذیرش مدارک»‌ اداره‌ی مزبور، تحویل و رسید دریافت می‌شود و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می‌شود.

لازم به تذکر است که امر تعیین نام، فقط در تهران انجام می‌شود و شرکت‌هایی که در سایر شهرها ثبت می‌شوند؛ نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می‌شوند.

در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اقدام به تهیه‌ی پیش‌نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می‌شود. 

جهت تعیین حق‌الدرج آگهی باید به «نمایندگی روابط عمومی» ‌مراجعه کرد. لازم به ذکر است درصورتی‌که کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مزبور، استعلام می‌نماید. سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهی، معین می شود؛ ‌به بانک و حساب تعیین‌شده، واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حق‌الثبت و حق آگهی را به «‌واحد حسابداری» ‌اداره، تحویل و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگه‌ی تقاضانامه، درج می‌کند و بعد مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تحویل و شرکت، ثبت‌می‌شود و امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شرکا یا وکیل رسمی شرکت، اخذ می‌گردد.

 سپس دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده‌ی شرکت، ضبط و نسخه‌ی دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می‌شود و این سند «سند ثبت شرکت» ‌است.

در نهایت، متقاضی، باید یک نسخه از آگهی را به «واحد روابط عمومی» ‌مستقر در اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و نسخه‌ی دیگر را به دفتر یک روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، تسلیم کند. با توجه به ماده‌ی 6 نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده‌ی 197 قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه‌ی شرکت‌نامه و منضمات آن، توسط اداره‌ی ثبت در روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود. 

تذکر1: اظهارنامه‌ی ثبت شرکت از اوراق بهادار بوده که باید از اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تهیه شود. برای دریافت اظهارنامه‌ی مزبور باید تقاضانامه‌ای دایر بر قصد تأسیس شرکت، تنظیم شود.

تذکر2: مرجع ثبت شرکت‌ها در تهران «اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی»‌ که از دوایر اداره‌ی ثبت اسناد و املاک است؛ می‌باشد و در خارج از تهران‌ «‌اداره‌ی ثبت اسناد و املاک» مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره‌ی ثبت اسناد وجود ندارد؛ دفترخانه‌ی اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور، وجود نداشته‌باشد؛ دفتر دادگاهِ محل است. در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تأسیس اداره یا شعبه‌ی اسناد در محل مذکور، شرکت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند. (تبصره و ماده‌ی 2 نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه). 

تذکر3: شرکت‌نامه‌ی مذکور باید به صورت رسمی باشد. شرکت‌نامه نیز حاوی اطلاعات مذکور در فرم تقاضانامه است. به موجب ماده‌ی 5 قانون طرح اصلاحی آیین‌نامه‌ی ثبت شرکت‌ها مصوب شهریور ماه 1340، اداره‌ی ثبت شرکت‌ها در تهران و دوایر ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها، در ثبت شرکت‌نامه، قائم‌مقام دفترخانه‌های اسناد رسمی هستند و از این¬رو برای تنظیم شرکت‌نامه‌ی رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانه‌ی اسناد رسمی نیست.

تذکر4: در صورت‌جلسه‌ی مذکور، نکات ذیل درج می‌گردد: ‌زمان تشکیل جلسه، ‌تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکت‌نامه به تصویب و امضای کلیه‌ی شرکای شرکت رسیده است؛ تعیین و تصریح اعضای هیأت مدیره و مدت مدیریت آنها، تعیینِ دارندگانِ حق امضای اسناد تعهدآور شرکت، تصریح به اینکه اعضای مدیر با امضای صورت‌جلسه‌ی مذکور، ‌قبول سِمت می‌نمایند؛ تصریح به مبلغ سرمایه‌ی شرکت و پرداخت آن از طرف کلیه‌ی شرکا و تحویل آن توسط مدیرعامل و اقرار مدیرعامل به وصول سرمایه‌ی شرکت، تعیین شخصی برای انجام کارهای لازم برای ثبت شرکت.

در صورت ثبت شرکت در استان خراسان رضوی وثبت شرکت در مشهد نیاز به راه اندازی کارخانه و واحد تولیدی در شهرک های صنعتی مشهد داشتید می توانید از مشاوران موسسه ثبت شرکت پایش در مشهد اطلاعات لازم را کسب نمایید.

 ثبت شرکت سهامی خاص در مشهد

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن منحصراً توسط مؤسسین، تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود. 

 ثبت شرکت با مسئولیت محدود در مشهد

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.

ثبت موسسه در مشهد

در برخی مواقع شرکتها تصمیم به امور فعالیتهای غیر تجاری دارند بدین صورت که بدنیال کسب سود و درا»د مانند شرکتهای تجای نیستند و فعالیت آنها در چارچوب امور غیر تجاری می باشد که می توانند موسسان آنها تصمیم بر ثبت نمایند که به عنوان موسسه نامیده می شوند . موسسات غیرتجاری در مشهد بر دو نوع می باشند موسسات انتفاعی و موسسات غیر انتفاعی .

انواع شرکت های تجاری در مشهد

 • ثبت شرکت بازرگانی در مشهد
 • ثبت شرکت پیمانکاری در مشهد
 • ثبت شرکت خدماتی در مشهد
 • ثبت شرکت گردشگری در مشهد
 • ثبت شرکت ساختمانی در مشهد
 • ثبت شرکت عمرانی در مشهد
 • ثبت شرکت تولیدی در مشهد
 • ثبت شرکت صنعتی در مشهد
 • ثبت شرکت دانش بنیان در مشهد
 • ثبت شرکت معماری در مشهد

ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها استان خراسان رضوی

 • ثبت شرکت در درگز
 • ثبت شرکت در قوچان
 • ثبت شرکت در چناران
 • ثبت شرکت در کلات
 • ثبت شرکت در سرخس
 • ثبت شرکت در تربت جام
 • ثبت شرکت در فریمان
 • ثبت شرکت در بینالود
 • ثبت شرکت در باخرز
 • ثبت شرکت در زاوه
 • ثبت شرکت در نیشابور
 • ثبت شرکت در فیروزه
 • ثبت شرکت در خوشاب
 • ثبت شرکت در جوین
 • ثبت شرکت در جغتای
 • ثبت شرکت در داورزن
 • ثبت شرکت در سبزوار
 • ثبت شرکت در بردسکن
 • ثبت شرکت در خلیل آباد
 • ثبت شرکت در بجستان
 • ثبت شرکت در گناباد
 • ثبت شرکت در خواف
 • ثبت شرکت در رشتخواه
 • ثبت شرکت در کاشمر
 • ثبت شرکت در مه ولات

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
کمترین زمان برای ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت پایش

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

پاسخگویی 24 ساعته برای ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.