علامت های تجاری، صنعتی، خدماتی نشانه هایی می باشند که به منظور معرفی و شناسایی کالاها ومحصولات صنعتی و یا خدماتی از حیث کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استعمال واقع می شوند.

این امکان وجود دارد که این علامت ها اسم های مرکبی اعم از تصویر، کلمه، نقش باشند و یا به صورت اسم منطقه و شهر(شیره انگور ملایر) و .... باشند.

ماده 1 قانون ثبت علامت های تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر می دارد : " علامت تجاری عبارت از هر نوع علامتی است اعم از نقش – تصویر – رقم – حرف – عبارت – مهر – لفاف – و غیر آن که به منظور امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجاری یا کشاورزی انتخاب می گردد.

از ماده مزبور استنباط می گردد که نوع علامت جنبه حصری ندارد بلکه قادر می باشد با عنایت به نوآوری اشخاص به منظور شناسایی محصولات واحدهای تولیدی، صتعتی و یا خدماتی از قبیل حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی به شکل کلمات، حروف، ارقام، تصویر باشد.

علاوه بر این که علامت تجاری بایستی با دیگر علامت های تجاری متمایز و متفاوت باشد و با نوع و جنس کالا هم دارای ارتباط نزدیک و تنگاتنگی داشته باشد بلکه بایستی همراه با خلاقیت و نوآوری طراحی و تنظیم شود و از اسم هایی که عام و گمراه کننده می باشند استعمالی صورت نگیرد به عنوان مثال کلمه میز را که به صورت عام می باشد و به جنس خاصی اختصاص دارد را نمی توان به عنوان علامت اختیار و انتخاب کرد.

به توضیح شرایط ثبت علامت تجاری در ذیل می پردازیم . قابل ذکر است، در صورتی که  در خصوص ثبت علامت تجاری با مشکل ویا سوالی مواجه شدید می توانید از کارشناسان متعهد ثبت پایش بهره جویید.

کارشناسان و مشاوران ما در ثبت برند در کرج ، ثبت پایش به دو شیوه قادر می باشند شما را یاری نمایند.

 1. نخست آن که به وسیله مشاوره استراتژی رایگان در این راستا شما را راهنمایی کنند.
 2. دیگر آن که فقط با تسلیم مدارک مورد نیاز تمامی کارهای ثبتی شما را عهده دار شوند.

شرایط ثبت علامت تجاری در کرج

🔷 ابداع و نوآوری

علامت های تجاری در کرج می بایست به صورت نوین و بدیع باشد. به بیانی دیگر می توان این چنین بیان کرد که علامت تجاری نباید تکراری باشد و یا شبیه نشانه هایی که در گذشته به ثبت رسیده اند نباشد. برخی از افراد با افزایش و یا کاهش یک حرف و یا یک شکل کوچک به علامت هایی که ثبت شده اند مدعی ثبت علامت تجاری می گردند که در این صورت کارشناس ثبت به منظور به ثبت رسیدن علامت مزبور جلوگیری می نماید.

ادعای این چنین مدعیانی این می باشد که علامت پیشنهادی مانند علامت قبلی و متداول نمی باشد بنابراین می بایست  توجه داشت که علامت و طرح پیشنهادی نبایستی در رویت و مشاهده  اشخاص غیر متخصص،یادآور علامت ثبت شده قبلی باشد مگر این که  از دیدگاه اثبات،عین علامت قبلی محسوب نشود.

شایان ذکر است که کارشناس ثبت از به ثبت رسانیدن علامت ها و نشانه هایی که  یادآورعلامت و نشانه های شرکت دیگر می باشد خودداری می نماید.

🔷 عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری

علامت های تجاری بایستی دربردانده صداقت،روشنی،شفافیت باشند یعنی علامت تجاری می بایست به صورتی طراحی و ترسیم شود که سبب خطا،اشتباه،فریب و منحرف کننده شخص رویت کننده نشود بنابراین علامت تجاری نبایستی به نحوی ترسیم شوند که در نظر مشتری اشتباهی را به وجود بیاورد و او را در تشخیص علامت تجاری که مقداری شبیه به هم می باشند به سردرگمی و انتخابی نادرست گرفتار کند. گاهی این امکان وجود دارد که در نظر مشتری ایجاد اشتباه با انتخاب نام منطقه ای خاص به عنوان علامت تجاری برای کالایی مشخص که در اصل بین کالا و آن منطقه ارتباطی وجود ندارد ، صورت بگیرد به صورتی که مصرف کننده به خیال این که کالا مختص به آن منطقه می باشد درباره نوع و مبدا جنس گرفتاراشتباه شده و در انتخاب و خرید کالا منحرف و گمراه شود.

🔷  تمایز و تشخص

در میان علامت های شرکت های شبیه به هم علامت تجای یک شرکت بایستی معلوم و متفاوت باشد و به وسیله اشخاص غادی به راحتی و به آسانی تفکیک گردد.

در خواست ثبت بایستی به زبان فارسی و در سه رونوشت روی نمونه های چاپی مخصوصی که از جانب اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در اختیار درخواست کنندگان گذاشته می شود صورت بگیرد.

این امکان وجود دارد که درخواست ذکر شده از طرف درخواست کننده و یا از جانب نماینده قانونی او ارائه گردد و دربردارنده تاریخ و امضا و مشمول نکته هایی به تشریح ذیل باشد:

 1. اسم و محل اقامت و اهلیت صاحب علامت و مقر اصلی موسسه او.
 2. اسم و محل اقامت وکیل او در تهران چنانچه اظهارنامه به وسیله  وکیل داده شده باشد.
 3. رشته تجارت یا نوع صنعت یا کشاورزی.
 4. تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت علامت در کشور مبدا چنانچه علامت در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد.
 5. محل اقامتی که مالک علامت در تهران انتخاب می نماید.
 6. اسم محل اقامت شخص یا اشخاصی که در تهران اهلیت و سزاواری دریافت اطلاعیه ها و اخطارها را دارند.
 7. شرح و نوع کالا یا محصولاتی که علامت به منظور تشخیص آن استفاده می شود با تعیین طبقه های تقاضا شده مطابق طبقه بندی پیوست نظام نامه.
 8. وصف علامت تقاضا شده و روش مخصوص استفاده آن در صورتی که مشکلی داشته باشد.
 9. انتخاب نمودن پیوست ها.

تنظیم نام و نشانی تقاضا کنندگان مقیم غیر ایرانی می بایست علاوه بر فارسی به صورت حروف لاتین (غیرفارسی) باشد و با همان حروف  هم ثبت و چاپ و منتشر می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری در کرج

الف- اشخاص حقوقی و شرکت ها

مدارک هویتی شرکت که روزنامه ثبتی و در صورت داشتن تغییرات آگهی تغییرات ،در صورت داشتن مجوز تصویری از جواز شرکت و اگر شرکت جواز نداشته باشد اگز موافقت اصولی از مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره وجود داشته باشد کفایت میکند.مدارک هویتی مدیر عامل به همراه مهر شرکت و در صورت ثبت برند لاتین داشتن کارت بازرگانی و در پایان یک نمونه از علامت تجاری در سایز 10*10 طراحی شده.

ب- اشخاص حقیقی

متقاضیان باید مدارک هویتی خود را ارئه دهند(شناسنامه و کارت ملی) داشتن جواز کسب در حیطه فعالیت آنها و یا موافقت اصولی الزامی میباشد.و نمونه برند در سایز 10*10  و در صورت درخواست ثبت علامت لاتین داشتن کارت بازرگانی الزامی است.

مراحل ثبت علامت تجاری در کرج

ثبت نام در سایت مالکیت صنعتی قسمت ثبت علائم تجاری

برای ثبت نام باید به سامانه اداره مالکیت صنعتی رفت و در قسمت خدمات الکترونیک ثبت اظهار نامه را انتخاب کرد و پس موافقت با قوانین سایت  ثبت اظهار نامه جدید را انتخاب نمود ونیز زبان گویش را فارسی انتخاب می شود.

مرحله اول

تمام اطلاعات متقاضی در مرحله اول باید وارد شود و نیز یک شماره همراه باید وارد شود تا شماره پیگیری به آن شماره اس ام اس شود در صورت داشتن وکیل برای ثبت برند باید اطلاعات وکیل هم وارد شود .نسبت به مجوز ارائه شده به اداره مالکیت صنعتی میتوان کالاهای انتخابی برند را انتخاب کرد.

مرحله دوم

در این قسمت باید تمام مدارک را اسکن کرد و در این مرجله بارگزاری کرد

مرحله سوم

در این مرحله مدارک بارگزاری شده و مشاهده میکنیم که احیانا مشکلی نداشته باشد.

مرحله نهایی

در مرجله پایانی باید هزینه ابتدایی ثبت برند را پرداخت کنید وشماره رهگیری را از طریق اس ام اس دریافت کنید.

مراحل پیگیری

حدودا ثبت علامت تجاری در کرج دو تا سه ماه به طول می انجامد.

س از رسیدگی ثبت

زمانی که آگهی ثبت علامت تجاری صادر شد وکیل پرونده باید به همراه مدارک به اداره مالکیت صنعتی برود و تشکیل پرونده بدهد و مبلغ پایانی را پرداخت کند پس از

پرداخت نهایی

 1. ثبت آگهی اولیه برند در روزنامه رسمی
 2. پس از ثبت روزنامه رسمی به مدت 30 روز ثبت برند شروع میشود.
 3. پس از به پایان رسیدن این سی روز برای پرداخت مالکیت 10 ساله باید اقدام کرد که مبلغ پایانی میباشد.
 4. ثبت روزنامه آگهی برند دوم
 5.  با چاپ روزنامه رسمی وکیل برای تشکیل پرونده باید به اداره مراجعه کند
 6. بعد از دو روز کاری تصدیق ثبت علامت تجاری صادر شده و به وکیل داده میشود.

اگر کارشناس ابلاغیه رفع نقص بدهد باید برای رفع تقص اقدام کرد و اگر پرونده رد شود یعنی فرایند ثبت علامت به اتمام رسیده است.

نشانی اداره مالکیت صنعتی : تهران میدان امام خمینی اواسط خیابان فیاض بخش ساختمان قدیمی بانک ملی

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
کمترین زمان برای ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت پایش

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

پاسخگویی 24 ساعته برای ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.