کارت بازرگانی چیست؟

کارت بازرگانی نوعی مجوز است و کسی که دارای ان کارت باشد چه شخص حقیقی باشد و چه شخص حقوقی با اخذ کارت بازرگانی می تواند به جهت تجارت واردات و صادرات کالا گام بردارد.از جمله کارهایی که میتوان با دریافت کارت بازرگانی انجام داد ثبت نمودن سفارش ها و مرخص کردن کالاها و همچنین وارد کردن کالاها از منطقه های ازاد تجاری می باشد.

انواع کارت بازرگانی

کارت بازرگانی یکی از مدارک اصلی می باشد و از ملزومات در بحث صادرات و وادرات کالا به شمار می رود و هم چنین یکی از پایه های مهم و اساسی امور بازرگانی محسوب می شود.به نام افرادی که واجد شرایط و متقاضی برای در یافت بازرگانی هستند اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مرکز و یا شهرستان هامسئول صدور کارت بازرگانی هستند.

کارت بازرگانی نوعی جواز است که براساس ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 02/04/1372 مجلس شورای اسلامی به افرادی که کارت بازرگانی را دارا می باشد چه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی این اجازه را به ان ها می دهد که بتوانند به امور تجارت  و بازرگانی خارجی بپردازند.

اعتبار کارت بازرگانی با توجه به مقرراتی که در دست اجرا می باشد به مدت زمان یک سال است.با ارائه مدارک برای مدت ذکر شده می توانید کارت بازرگانی را تمدید کنید و این روش در سری های بعد هم به همین شکل  ادامه دارد.

موسسه حقوقی پایش پیشرو و متخصص در ثبت شرکت در کرج

کاربرد کارت بازرگانی

از کارت بازرگانی می توان در مواردی مانند ثبت کردن سفارش مرخص نمودن کالا واردات از منطقه های ازاد و صادر نمودن تمامی کالاهای مجاز و همچنین برای ثبت کردن برند لاتین(ثبت علامت تجاری غیر فارسی) استفاده کرد.

شرایط دریافت کارت بازرگانی حقیقی یا حقوقی

 • شخص یا مدیر عامل باید بالای ۲۳ سال داشته باشد.
 • مدیر عامل یا شخص باید در یکی از بانک های عامل کشور حساب جاری به نام شخص یا شرکت داشته باشد.
 • حداقل مدرک تحصیلی شخص یا ومدیر عامل شرکت باید دیپلم باشد.
 • در صورت مذکر بودن شخص یا مدیر عامل شرکت،باید کارت معافیت یا پایان خدمت ارائه گردد.
 • برای افراد بالای ۶۰ سال کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی حقیقی

 1. نسخه ای از شناسنامه و کارت ملی شخص
 2.  نسخه ای از مدرک تحصیلی(حداقل دیپلم)
 3.  در صورتی که فرد مذکر است نسخه ای از کارت پایان خدمت یا معافیت.
 4.  ۳ قطعه عک�� ۴*۶با  زمینه سفید
 5. دریافت  گواهی عدم سوء پیشینه از پلیس +۱۰
 6. سند ۶ دانگ مالکیت یا اجاره نامه رسمی هولوگرام دار به نام شخص با کاربری اداری و یا تجاری.
 7. دریافت و ارائه  پیش ثبت نام کد اقتصادی گواهی موضوع ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی از حوزه های دارایی مربوطه.

مدارک مورد نیاز اخذ کارت بازرگانی شرکتی(حقوقی)

 1. نسخه ای از شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل
 2.  نسخه ای از مدارک تحصیلی مدی عامل (حداقل دیپلم )
 3.  نسخه ای از کارت پایان خدمت یا معافیت مدیر عامل
 4.  ۳ قطعه عکس ۴*۶ با زمینه سفید مدیر عامل
 5. اجاره نامه رسمی و هولوگرام دار به نام شرکت با کاربری اداری و یا تجاری
 6.  کد اقتصادی قدیم و جدید شرکت
 7.  گواهی موضوع ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیمم مصوب اسفند ۱۳۶۶و اصلاحات بعدی از حوزه ی دارایی مربوطه
 8.  دریافت  عدم  سوء پیشینه مدیر عامل از پلیس +۱۰
 9. آگهی و روزنامه تاسیس و کلیه تغییرات شرکت اساس نامه و اظهارنامه ( برای شرکت های سهامی خاص ) شرکتنامه و تقاضا نامه ( برای شرکت های مسئولیت محدود) گواهی ارزش افزوده هم نیاز می باشد.

موارد معافیت از لزوم داشتن کارت

 • کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی
 •  شرکت تعاونی
 •  مرزنشینان ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشور ها در تردد هستند.
 •  پیله وران کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار.
 •  صادرات و واردات کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد تمام این افراد از داشتن این کارت معاف می باشند.

نکات مهم و الزمات لازم اخذ کارت بازرگانی

حداقل سرمایه ثبتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی برای دریافت کارت بازرگانی ۵ میلیون ریال به بالا می باشد. داشتن کارت بازرگانی برای واردات / صادرات الزامی بوده که حین ثبت سفارش کالا جزو مدارکی است که توسط بانک ها از متقاضی اعتبار ، درخواست می گردد. هر شخص حقیقی یا حقوقی بیشتر از یک کارت بازرگانی نمی تواند داشته باشد. مسئولیت صدور کارت بازرگانی شرکت های تعاونی را  اتاق های تعاونی بر عهده دارد.

با توجه به آداب و رسوم، مجوز کارت بازرگانی که دارنده فرد حقیقی یا حقوقی می تواند با کسب و کار خود را در زمینه صادرات و واردات کالاها اقدام کند.

بسیاری از افراد علاقه مند به فعالیت های تجاری، برای دریافت کارت کسب و کار اقدام از طریق وزارت بازرگانی اقدام می کنند که برخی از مزیت های آن در متن ذیل ذکر شده است.

مزیت های کارت بازرگانی

 • جهت ورود و ترخیص کالا از گمرک
 • واردات از مناطق آزاد
 • مبادرت به دریافت حق العمل کاری
 • صادرات کلیه کالاهای

شرایط صدور کارت های بازرگانی

الف) افراد تابعیت ایرانی داشته باشند.

-حداقل سن  ۲۱ سال. باشد.

-ارائه برگ پایان و یا برگ معافیت از خدمت سربازی برای آقایان.

-سه سال از فعالیت کسب و کار / تولید دارندگان تایید دو کارت کسب و کار و یا گواهی صادر شده توسط یک مجوز وزارت. گذشته باشد.

-داشتن محل کسب و کار (مطابق با زمینه) اعم از ملکی / استیجاری.

-با داشتن دفاتر قانونی بیانیه ثبت نام فراهم می کند.

-داشتن یک حساب جاری معتبر با یک بانک از کشور است.

ب) افراد حقیقی و غیر ایرانی

-پس از اتمام تمام شرایط مورد نیاز برای اشخاص ایرانی به غیر از برگ خدمت سربازی / معافیت.

-اقامت و کار معتبر مجوز.

مدارک مورد نیاز برای افراد

 1. تقاضای صدور کارت
 2. رونوشت از مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم)
 3. رونوشت از کارت ملی
 4. کامل کردن  فرم ثبت نام یک اتاق را ترک میکند. (نوع فارسی-لاتین)
 5. عضو ارسال مقاله از اتاق بازرگانی
 6. تکمیل ۲ برگ مشخصات فرم کسب و کار (نوع در زبان فارسی)
 7. شکل اصلی و کپی H بانک به اعتبار بانکی
 8. اصل و کپی فرم تعهد از متقاضی کارت کسب و کار امضا و تصدیق شده توسط دفاتر دفتر اسناد رسمی.
 9. دو برگ اعلامیه اصلی که گواهی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت دفاتر تجاری رسیده است.
 10. اصل و کپی گواهی دفاتر مهر و موم شده، اداره ثبت شرکت  ها.
 11. اصل و کپی. گواهی عدم سوء پیشینه
 12. پنج عکس ۴ × ۳٫۱۴٫ دو مجموعه از کپی از تمامی صفحات گواهی متقاضی تولد (حداقل سن ۲۱ سال) و اصل قابل مشاهده است.
 13. دو فتوکپی خدمات کارت و معافیت از خدمت نظام برای مردان و دیده پایان آن.
 14. دو مجموعه از کپی از تمامی صفحات سند محضری از شش تن و یا ارائه کار Ajarhnamh. (به طور معمول در کار اجاره، ارائه دو نسخه از هر مادر صفحات سند برای دیدن سند اصلی، اگر سند است برای جمعی مجموعه علاوه بر مراحل ذکر شده در این بند، ارائه رضایت صاحبان دیگر از کارت متقاضی مورد نیاز است .
 15. اصل و کپی از حساب سپرده دریافت سازمان تجاری از نام شرکت.
 16. دریافت حق عضویت بسته به میزان سرمایه با توجه به ارائه و پلاگین جک تمبر.

توجه داشته باشید ۱٫ تمام وقت کارکنان سازمان های دولتی می تواند کارت های دریافت خواهید کرد.

تبصره ۲٫ در صورتی که متقاضی نتواند به انجام کار شخصا مراجعه مراجعه کننده مورد نیاز برای ارسال یک قدرت رسمی از وکیل و یا معرفی نامه از متقاضی.

توجه داشته باشید هر کس بیش از یک کارت کسب و کار است، که آیا قانونی است یا نه درست باشد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
کمترین زمان برای ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت پایش

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

پاسخگویی 24 ساعته برای ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.